מה חדש בעדכוני קושחה עבור Pro Display XDR של Apple

פרטים על שינויים ומאפיינים הכלולים בעדכוני קושחה עבור Pro Display XDR.

Display Firmware 4.2.37

  • מטפל בבעיה הגורמת לכך שהגדרות כיול בשדה לא חלות בעת שימוש ב-Pro Display XDR Calibrator.

מחייב ‏macOS 10.15.6 ואילך.

Display Firmware 4.2.30

  • מוסיף תמיכה בכיול מחדש בשדה של הצג באמצעות Pro Display XDR Calibrator. מאפשר זרימות עבודה של צבעים ספציפיים שעשויות לדרוש כיול מותאם אישית באמצעות ספקטרורדיומטר פנימי. מידע נוסף
  • שיפורים מינוריים ביציבות.

מחייב ‏macOS 10.15.6 ואילך.

Display Firmware 3.3.23

  • מוסיף פקדים לכוונון עדין של הכיול הנוכחי של ה-Pro Display XDR על-ידי התאמת הנקודה הלבנה ועוצמת האור באופן מדויק יותר לפי יעד כיול הצג הפנימי שלכם. מידע נוסף
  • שיפורים מינוריים ביציבות.

מחייב ‏macOS 10.15.5 ואילך.

Display Firmware 2.2.2

  • מוסיף תמיכה במצבי התייחסות מותאמים אישית ב-Pro Display XDR, שבאפשרותכם להתאים לצרכים ספציפיים של זרימת עבודה על-ידי הגדרת אפשרויות עבור פונקציות טווחי הצבעים, הנקודה הלבנה, עוצמת האור וההעברה. מידע נוסף
  • שיפורים מינוריים ביציבות.

מחייב ‏macOS 10.15.4 ואילך.

בדיקת גרסת הקושחה

כדי לבדוק את גרסת הקושחה של ה-Pro Display XDR, לחצו לחיצה ממושכת על מקש Option במקלדת שלכם תוך בחירת תפריט Apple ‏ > 'נתוני המערכת' משורת התפריטים, ולאחר מכן לחצו על גרפיקה/מסכים. במקטע Pro Display XDR, גרסת הקושחה רשומה ליד 'גרסת הקושחה של הצג'.

יש לעדכן את הקושחה

לאחר שתתקינו את גרסת macOS הנדרשת עבור עדכון הקושחה, ה-Mac יוריד את העדכון בתוך 24 שעות. כשה-Mac מוכן להתקנת עדכון הקושחה, ייתכן שתתבקשו להפעיל מחדש כדי להחיל את העדכון, והמסך עשוי להפוך לשחור למשך מספר דקות במהלך ההתקנה. 

הודעה להפעלה מחדש לעדכון Pro Display XDR עם האפשרויות 'לא כעת' או 'הפעלה מחדש'

אם בחרתם באפשרות 'לא כעת' בהודעת העדכון או אם הבחנתם בכך שמצבי התייחסות חסרים בתפריט התצורות, ייתכן שתצטרכו לחבר מחדש את הצג לחשמל. ודאו שאתם מחוברים לחשבון משתמש ב-macOS, נתקו את הצג מהחשמל למשך 30 שניות וחברו מחדש את הצג לחשמל. 

בדיקת ההגדרות

כדי להוריד את עדכון הקושחה, הפעילו את ההגדרות הבאות:

  • ב-macOS Ventura ואילך, בחרו בתפריט Apple ‏‏ > 'הגדרות המערכת', לחצו על 'כללי' בסרגל הצד ולאחר מכן לחצו על 'עדכון תוכנה' בצד שמאל. לחצו על לחצן המידע  לצד 'עדכונים אוטומטיים', ואחר כך ודאו שהאפשרויות 'התקנת תגובות אבטחה וקבצי מערכת' ו-'התקנת עדכוני macOS' מופעלות.
  • בגרסאות קודמות של macOS, בחרו בתפריט Apple ‏‏ > 'העדפות המערכת', ולאחר מכן לחצו על 'עדכון תוכנה'. לחצו על 'מתקדם' ולאחר מכן ודאו שבחרתם באפשרויות 'התקנת קבצי נתוני מערכת ועדכוני אבטחה' ו-'התקנת עדכוני macOS'.

     


Published Date: