מה חדש בעדכוני קושחה עבור Pro Display XDR של Apple

למדו על השינויים והתכונות הכלולים ב-Display Firmware 4.2.37, עדכון הקושחה האחרון ל-Pro Display XDR.

Display Firmware 4.2.37

  • מטפל בבעיה הגורמת לכך שהגדרות כיול בשדה לא חלות בעת שימוש ב-Pro Display XDR Calibrator.

מחייב ‏macOS 10.15.6 ואילך.

Display Firmware 4.2.30

  • מוסיף תמיכה בכיול מחדש בשדה של הצג באמצעות Pro Display XDR Calibrator. מאפשר זרימות עבודה של צבעים ספציפיים שעשויות לדרוש כיול מותאם אישית באמצעות ספקטרורדיומטר פנימי. מידע נוסף
  • שיפורים מינוריים ביציבות.

מחייב ‏macOS 10.15.6 ואילך.

Display Firmware 3.3.23

  • מוסיף פקדים לכוונון עדין של הכיול הנוכחי של ה-Pro Display XDR על-ידי התאמת הנקודה הלבנה ועוצמת האור באופן מדויק יותר לפי יעד כיול הצג הפנימי שלכם. מידע נוסף
  • שיפורים מינוריים ביציבות.

מחייב ‏macOS 10.15.5 ואילך.

Display Firmware 2.2.2

  • מוסיף תמיכה במצבי התייחסות מותאמים אישית ב-Pro Display XDR, שבאפשרותכם להתאים לצרכים ספציפיים של זרימת עבודה על-ידי הגדרת אפשרויות עבור פונקציות טווחי הצבעים, הנקודה הלבנה, עוצמת האור וההעברה. מידע נוסף
  • שיפורים מינוריים ביציבות.

מחייב ‏macOS 10.15.4 ואילך.

בדיקה של גרסת הקושחה

כדי לבדוק את גרסת הקושחה של ה-Pro Display XDR שברשותכם, בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'אודות Mac זה', לחצו על 'נתוני המערכת' ולאחר מכן לחצו על 'גרפיקה/מסכים'. במקטע Pro Display XDR, גרסת הקושחה רשומה ליד 'גרסת הקושחה של הצג'.

אם הקושחה אינה עדכנית

לאחר שתתקינו את גרסת macOS הנדרשת עבור עדכון הקושחה, ה-Mac יוריד את העדכון בתוך 24 שעות. כשה-Mac מוכן להתקנת עדכון הקושחה, ייתכן שתתבקשו להפעיל מחדש כדי להחיל את העדכון, והמסך עשוי להפוך לשחור למשך מספר דקות במהלך ההתקנה. 

אם בחרתם באפשרות 'לא כעת' בהודעת העדכון או אם הבחנתם בכך שמצבי התייחסות חסרים בתפריט התצורות, ייתכן שתצטרכו לחבר מחדש את הצג לחשמל. ודאו שאתם מחוברים לחשבון משתמש ב-macOS, נתקו את הצג מהחשמל למשך 30 שניות וחברו מחדש את הצג לחשמל. 

כדי להוריד את עדכון הקושחה, ודאו שהאפשרות 'התקן קבצי נתונים של המערכת ועדכוני אבטחה' וכן האפשרות 'התקן עדכוני macOS' מסומנות בחלון 'מתקדם' בהעדפות של 'עדכוני תוכנה'.

מסמך זה יעודכן כאשר מידע נוסף יהיה זמין.

תאריך פרסום: