שינוי הרקע של המסמך ב-Pages, ב-Numbers או ב-Keynote

אתם יכולים להוסיף צבע, מעבר הדרגתי בין צבעים או תמונה כרקע למסמך, לגיליון העבודה או למצגת.

שינוי הרקע של המסמך ב-Pages, ב-Numbers או ב-Keynote ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

ניתן לשנות את הרקע של המסמכים ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote ב-iPhone, ב-iPad וב-iPod touch.

מסמך Pages ב-iPad Pro עם תפריט Background Format פתוח

Pages

במסמך עיבוד תמלילים, שינוי רקע של עמוד אחד חל גם על כל העמודים האחרים באותו מקטע. במסמך פריסת עמודים, ניתן לשנות את הרקע של כל עמוד בנפרד.

 1. כשהמסמך פתוח במקטע או בעמוד שברצונכם לשנות, הקישו באזור ריק בעמוד כך ששום דבר לא נבחר.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • במסמך לעיבוד תמלילים, הקישו על הלחצן 'עוד' , הקישו על 'הגדרת המסמך' ואחר כך הקישו על לשונית המקטע.
  • במסמך פריסת עמוד, הקישו על הלחצן 'עיצוב' .
 3. הקישו על 'רקע', ואחר כך הקישו על אפשרות רקע.

כדי לשנות את הרקע של עמוד אחד בלבד, הפכו את העמוד למקטע ואחר כך שנו את הרקע שלו:

Numbers

אתם יכולים להוסיף צבע לרקע של גיליונות נפרדים בגיליון עבודה.

 1. כשגיליון העבודה פתוח, בחרו את לשונית הגיליון שעבורו אתם רוצים להוסיף רקע.
 2. הקישו באזור ריק בגיליון כך ששום דבר לא נבחר.
 3. הקישו על הלחצן 'עיצוב' , הקישו על 'רקע' ואחר כך בחרו צבע.

Keynote

אתם יכולים לשנות את הצבע או את תמונת הרקע של שקפים נפרדים במצגת.

 1. כשהמצגת פתוחה, בחרו את השקף שעבורו אתם רוצים להוסיף רקע.
 2. הקישו באזור ריק בשקף כך ששום דבר לא נבחר.
 3. הקישו על הלחצן 'עיצוב' , הקישו על 'רקע', ואחר כך הקישו על אפשרות רקע.

אפשרויות רקע עבור Pages ו-Keynote ב-iPhone, ב-iPad וב-iPod touch

 • כדי לבחור במהירות רקע שהוגדר מראש, הקישו על מאגר הצבעים לצד 'רקע', ואחר כך בחרו צבע, מעבר הדרגתי בין צבעים או תמונה שהוגדרו מראש. 
 • כדי לבחור צבע ספציפי יותר, הקישו על 'צבע', ואחר כך בחרו צבע מתוך בורר הדוגמאות.
 • כדי לבחור רקע הדרגתי בשני צבעים, הקישו על 'גרדיאנט', ואחר כך השתמשו בבוררי הצבעים על מנת לבחור דוגמאות. הקישו על 'הפוך צבע' כדי לשנות את כיוון ההדרגה.
 • כדי להוסיף תמונה לרקע, הקישו על 'תמונה', אחר כך הקישו על 'שנה את התמונה' ואז נווטו אל התמונה הרצויה. תוכלו לשנות את קנה המידה של התמונה, למתוח ולהטות אותה ועוד. 


שינוי הרקע של מסמך Pages,‏ Numbers או Keynote ב-Mac

אתם יכולים להוסיף צבע, מעבר הדרגתי בין צבעים או תמונה כרקע ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote ב-Mac.

מסמך Pages עם סוקר עיצוב פתוח שמציג אפשרויות 'רקע'

Pages

במסמך עיבוד תמלילים, שינוי רקע של עמוד אחד חל גם על כל העמודים האחרים באותו מקטע. כדי לשנות עמוד אחד בלבד, הפכו את העמוד למקטע ואחר כך שנו את הרקע שלו. במסמך פריסת עמודים, ניתן לשנות את הרקע של כל עמוד בנפרד.

 1. כשהמסמך פתוח, לחצו על הלחצן 'תצוגה' בסרגל הכלים, ואחר כך בחרו באפשרות 'עמודים כתמונות ממוזערות'.
 2. בחרו תמונה ממוזערת של עמוד שברצונכם לשנות. במסמך עיבוד תמלילים, העמודים האחרים במקטע יופיעו עם גבול כחול בסרגל הצד.
 3. בחרו ב'מסמך' בסרגל הכלים. במידת הצורך, לחצו על הלחצן 'מקטע'.
 4. כדי להוסיף רקע במהירות, לחצו על התיבה לצד 'רקע', ואחר כך בחרו צבע, מעבר הדרגתי בין צבעים או תמונה שהוגדרו מראש. 
 5. להתאמה אישית של רקע, לחצו על המשולש לצד 'רקע', ואחר כך בחרו אפשרות מהתפריט הקופץ.

Numbers

אתם יכולים להוסיף צבע לרקע של כל גיליון בגיליון עבודה.

 1. כשגיליון העבודה פתוח, בחרו את לשונית הגיליון שעבורו אתם רוצים להוסיף רקע.
 2. לחצו באזור ריק בגיליון כך ששום דבר לא נבחר.
 3. לחצו על לחצן העיצוב , לחצו על התיבה לצד 'רקע' ואחר כך בחרו צבע. או לחצו על גלגל הצבעים ובחרו צבע.

Keynote

אתם יכולים לשנות את הצבע או את תמונת הרקע של כל שקף במצגת.

 1. כשהמצגת פתוחה, לחצו על הלחצן 'תצוגה' בסרגל הכלים, ואחר כך בחרו באפשרות 'נווט'.
 2. בנווט השקפים, לחצו כדי לבחור שקף או בחרו בכמה שקפים.
 3. לחצו על הלחצן 'עיצוב' .
 4. כדי להוסיף במהירות רקע, לחצו על מאגר הצבעים לצד 'רקע', ואחר כך בחרו צבע, מעבר הדרגתי בין צבעים או תמונה שהוגדרו מראש. 
 5. להתאמה אישית של רקע, לחצו על המשולש לצד 'רקע', ואחר כך בחרו אפשרות מהתפריט הקופץ.

אפשרויות רקע בהתאמה אישית עבור Pages ו-Keynote ב-Mac

 • על מנת לבחור צבע ספציפי יותר, בחרו באפשרות 'מילוי צבע', ואחר כך בחרו צבע מתוך בורר הדוגמאות או גלגל הצבעים.
 • כדי לבחור רקע הדרגתי בשני צבעים, בחרו באפשרות 'מילוי גרדיאנט', ואחר כך השתמשו בבוררי הצבעים או בגלגלי הצבעים כדי לבחור את שני הצבעים בצבעים ההדרגתיים. למשל, בחרו בסגול לתחילת המעבר ההדרגתי ובכחול לסיום המעבר ההדרגתי. השתמשו בשאר הפקדים כדי לשנות את הזווית והכיוון של המעבר ההדרגתי.
 • על מנת להוסיף יותר משני צבעים למילוי גרדיאנט, בחרו באפשרות 'מילוי גרדיאנט מתקדם'. בעזרת המחוון הוסיפו הפסקות צבע, כדי להוסיף עוד צבעים נוספים למעבר ההדרגתי. הקליקו על הפסקת צבע כדי לשנות את צבעה. גררו את הפסקות הצבע והשתמשו בפקדים אחרים לשנות את התערובת, הזווית והכיוון של המעבר ההדרגתי.
 • על מנת להוסיף תמונה כרקע, בחרו באפשרות 'מילוי תמונה', לחצו על 'בחר/י', ואחר כך נווטו אל התמונה הרצויה. תוכלו לשנות את קנה המידה של התמונה, למתוח ולהטות אותה ועוד. 
 • להוספת שכבת על של צבע לתמונה, בחרו באפשרות 'מילוי תמונה מתקדם', ואחר כך לחצו על בורר הצבעים או גלגל הצבעים כדי לבצע את ההתאמות.


תאריך פרסום: