שימוש באותיות פתיח ב-Pages

למדו כיצד להוסיף ולערוך אותיות פתיח ב-Pages.

מסמך Pages ב-iPad Pro עם הכרטיסיה 'מלל' בתפריט העיצוב, שבה מוצגת האפשרות 'אות פתיח' כשהיא מופעלת

אות פתיח היא אות רישית גדולה שניתן לשלב בתוך טקסט להוספת סגנון והדגשה. ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch או ב-Mac ניתן להוסיף אותיות פתיח לגוף הטקסט או לטקסט בתוך צורה או לתיבת טקסט. אפשר לעשות זאת גם ב-Pages ב-iCloud.com. 


הוספה או הסרה של אות פתיח

להוספת אות פתיח, הקישו או לחצו כדי למקם נקודת הוספה בתוך הפיסקה שאתם רוצים שתתחיל באות פתיח. הקישו או לחצו על לחצן העיצוב , הקישו או לחצו על 'מלל', ואחר כך בחרו באפשרות 'אות פתיח' בסוקר.

כדי להסיר אות פתיח, בטלו את הבחירה ב'אות פתיח' בסוקר.


התאמת הגדרות תווים של אות פתיח

כדי להשתמש בסגנון תצורה עבור אות פתיח ב-iPhone או ב-iPad, הקישו על אחת מהתצורות.

כדי להשתמש בסגנון תצורה ב-Mac או ב-iCloud.com, לחצו על התפריט הקופצני 'סגנונות אות פתיח', ואחר כך לחצו על אחת מהתצורות.

להתאמה אישית של אות הפתיח, יש לשנות אפשרויות, כגון מספר השורות שלאורכן תיפרס אות הפתיח ('שורות'), מספר התווים באות פתיח ('תווים') ועוד. הקישו על 'אפשרויות של אות פתיח' ב-iPhone וב-iPad, או לחצו על 'אפשרויות' ב-Mac או ב-iCloud.com לקבלת דרכים נוספות לקביעת הסגנון של אות הפתיח.


שינוי הרקע של אות הפתיח

כדי להוסיף רקע לאות הפתיח, הקישו על 'אפשרויות של אות פתיח' ב-iPhone וב-iPad או לחצו על 'אפשרויות' ב-Mac או ב-iCloud.com, ואחר כך בחרו באפשרות 'צורת רקע'. לאחר הוספת הרקע, ניתן להוסיף צבע, גבול ועוד:

  • כדי לבחור צבע עבור הרקע, הקישו או לחצו על בורר הצבעים או על גלגל הצבעים.
  • כדי להוסיף גבול לאות הפתיח, הקישו או לחצו על התפריט הקופצני 'גבול'.
  • כדי להתאים את גודל אות הפתיח ביחס לרקע, גררו את המחוון 'קנה מידה של תווים'.
  • כדי להתאים את מידת העגלגלות של צורת הרקע, גררו את המחוון 'רדיוס פינה'.


יצירת סגנון תצורה

אם יצרתם אות פתיח בהתאמה אישית, תוכלו לשמור אותה כסגנון תצורה ב-Mac כדי להשתמש בה שוב במסמך.

לשמירת סגנון תצורה, בחרו טקסט ואחר כך לחצו על התפריט הקופצני 'סגנונות אות פתיח'. לחצו על החץ שמאלה ואחר כך לחצו על לחצן ההוספה .


מידע נוסף

  • השתמשו באותיות פתיח ב-Numbers ב-iPhone, ב-iPad או ב-Mac.
  • השתמשו באותיות פתיח ב-Keynote ב-iPhone, ב-iPad או ב-Mac.
תאריך פרסום: