אפליקציות, הגדרות ותכונות שניתן להשתמש בהן מ'מרכז הבקרה'

מ'מרכז הבקרה', תוכלו לגשת במהירות לאפליקציות, לתכונות ולהגדרות הבאות ב-iPhone, ב-iPad וב-iPod touch.

שימוש ב'מרכז הבקרה' בהקשות ספורות

אם אינכם רואים את האפליקציות, התכונות וההגדרות הבאות ב'מרכז הבקרה', ייתכן שתצטרכו להוסיף פקד ולהתאים אישית את ההגדרות ב'מרכז הבקרה'. אחרי שתתאימו אישית את ההגדרות, אתם אמורים להצליח לגשת אליהן בהקשות ספורות בלבד.

סמל שעון
'שעון מעורר': הגדירו שעון מעורר להשכמה או התאימו את ההגדרות שלכם עבור 'שעת שינה'.

הסמל 'מחשבון'
'מחשבון':ערכו חישובים מספריים במהירות, או סובבו את המכשיר כדי להשתמש במחשבון המדעי לפונקציות מתקדמות.

הסמל 'תצוגה כהה'
'תצוגה כהה': השתמשו ב'תצוגה כהה' לחוויית צפייה מעולה בסביבות עם תאורה חלשה.

סמל רכב
'נא לא להפריע בעת נהיגה': הפעילו תכונה זו כדי שה-iPhone יוכל לזהות מצב שבו ייתכן שאתם בנהיגה ובעקבות זאת להשתיק שיחות, הודעות ועדכונים.

סמל מנעול אפור
'גישה מודרכת': השתמשו ב'גישה מודרכת' כדי שתוכלו להגביל את המכשיר לאפליקציה אחת ולשלוט בתכונות האפליקציה שיהיו זמינות.

סמל סוללה
'מצב סוללה חלשה': עברו ל'מצב סוללה חלשה' כשסוללת ה-iPhone חלשה או כשאין לכם גישה לחיבור לחשמל.

סמל זכוכית מגדלת
'זכוכית מגדלת': הפכו את ה-iPhone לזכוכית מגדלת כדי שתוכלו להתבונן בהגדלה של עצמים שנמצאים בקרבתכם.

סמל Shazam
'זיהוי מוסיקה': גלו במהירות למה אתם מאזינים בהקשה אחת. לאחר מכן, הציגו את התוצאות בחלק העליון של המסך.

הסמל 'נעילת התצוגה לאורך'
'נעילת התצוגה לאורך': מנעו סיבוב של המסך בזמן הזזת המכשיר.

סמל קוד QR
'סריקת קוד QR‏': השתמשו במצלמה המובנית במכשיר כדי לסרוק קוד QR על מנת לגשת לאתרי אינטרנט במהירות.

סמל פעמון
'מצב שקט': השתיקו במהירות התראות ועדכונים שאתם מקבלים במכשיר.

סמל מיטה
'מצב שינה': התאימו את זמני השינה, הפחיתו הפרעות בעזרת 'נא לא להפריע', והפעילו את התכונה 'לקראת שינה' כדי להפחית הסחות דעת לפני השינה.

הסמל 'שעון עצר'
'שעון עצר': מדדו משך של אירוע ועקבו אחר זמני הקפות.

סמל עם האות A
'גודל המלל': הקישו, ואחר כך גררו את המחוון מעלה או מטה כדי להגדיל או להקטין את המלל במכשיר.

הסמל 'תזכורות קוליות'
'תזכורות קוליות': צרו תזכורת קולית בעזרת המיקרופון המובנה במכשיר.

*האפשרות 'מחשבון' זמינה ב-iPhone וב-iPod touch בלבד. האפשרויות 'נא לא להפריע בעת נהיגה' ו'מצב סוללה חלשה' זמינות ב-iPhone בלבד. האפשרות 'מצב שקט' זמינה ב-iPad וב-iPod touch בלבד.

נגיעה ממושכת לשליטה באפשרויות נוספות

געו נגיעה ממושכת באפליקציות ובהגדרות הבאות כדי להציג פקדים נוספים.

הסמל 'קיצורי דרך למאפייני נגישות'
'קיצורי דרך למאפייני נגישות': הפעילו במהירות תכונות נגישות, כגון AssistiveTouch, 'מתגים', VoiceOver ועוד.

הסמל 'הכרז על הודעות עם Siri‏'
'הכרז על הודעות עם Siri'‏: כשאתם מרכיבים את ה-AirPods או אוזניות Beats תואמות, Siri יכולה להכריז על הודעות נכנסות.

סמל שלט
Apple TV Remote: שלטו ב-Apple TV 4K או ב-Apple TV HD בעזרת ה-iPhone, ה-iPad או ה-iPod touch.

סמל 'בהירות' שנראה כמו שמש
'בהירות': גררו את פקד הבהירות מעלה או מטה כדי להתאים את בהירות התצוגה.

הסמל 'מצלמה'
'מצלמה': צלמו במהירות תמונה, סלפי או וידאו.

סמל חצי סהר
'נא לא להפריע': הפעילו כדי להשתיק עדכונים למשך שעה או עד סוף היום. לחלופין, ניתן להפעיל את האפשרות הזו רק במהלך אירוע מסוים או בזמן שאתם נמצאים במקום כלשהו, והשבתת האפשרות תתבצע באופן אוטומטי עם סיום האירוע או כשאתם עוזבים את המקום.

הסמל 'פנס'
'פנס': הפכו את מבזק ה-LED שבמצלמה לפנס. געו נגיעה ממושכת בפנס כדי להתאים את הבהירות.

סמל אוזן
'שמיעה': קשרו את ה-iPhone, ה-iPad או ה-iPod touch עם מכשירי השמיעה שלכם או בטלו את הקישור. אחר כך גשו במהירות אל מכשירי השמיעה, או השתמשו ב'האזנה בזמן אמת' ב-AirPods.

הסמל 'הבית שלי'
'הבית שלי': אם הגדרתם אביזרים באפליקציה 'הבית שלי', תוכלו לשלוט במכשירים הביתיים ובתרחישים האהובים עליכם.

הסמל Night Shift
Night Shift‏: בפקד 'בהירות', הפעילו את Night Shift כדי להתאים את הצבעים בתצוגה לקצה החם של הספקטרום בלילה.

הסמל 'הפחתת רעש'
'הפחתת רעש': התכונה 'הפחתת רעש' מזהה צלילים חיצוניים, וה-AirPods Pro חוסמות אותם כדי לצמצם את הרעש. מצב 'חדירת רעשי רקע' מאפשר לרעשים מבחוץ לחדור פנימה, כדי שתוכלו לשמוע מה קורה סביבכם.

סמל כתיבה עבור 'פתקים'
'פתקים': רשמו רעיון, צרו רשימת ביצוע, שרטטו במהירות ועוד.

הסמל 'שיקוף מסך'
'שיקוף מסך': הזרימו מוסיקה, תמונות וסרטונים באופן אלחוטי ל-Apple TV ולמכשירים אחרים שתואמים ל-AirPlay.

הסמל 'הקלטת מסך'
'הקלטת מסך': הקישו כדי להקליט את המסך, או געו נגיעה ממושכת ב'הקלטת מסך' והקישו על 'שמע מהמיקרופון' כדי להשתמש במיקרופון של המכשיר על מנת להקליט צלילים בזמן הקלטת המסך.

הסמל 'זיהוי צלילים'
'זיהוי צלילים': ה-iPhone יאזין לצלילים מסוימים וישלח עדכון כאשר הצלילים זוהו. דוגמאות לצלילים אלה כוללות סירנה, גלאי אש, פעמון דלת ועוד.

הסמל 'שמע מרחבי'
'שמע מרחבי': השתמשו ב'שמע מרחבי' עם AirPods Pro לחוויית האזנה דינמית. התכונה 'שמע מרחבי' משנה את הצלילים שאתם מאזינים להם כך שיישמעו כאילו הם מגיעים מכיוון המכשיר, גם אם אתם מזיזים את ראשכם או את המכשיר.

הסמל 'ספירה לאחור'
'ספירה לאחור': גררו את המחוון מעלה או מטה כדי לקבוע את משך הזמן, ואחר כך הקישו על 'הפעל'.

הסמל True Tone
True Tone‏: הפעילו את התכונה True Tone כדי להתאים באופן אוטומטי את הצבע והעוצמה של התצוגה לתאורה הקיימת בסביבתכם.

הסמל 'עוצמת שמע'
'עוצמת שמע': גררו את פקד עוצמת השמע מעלה או מטה כדי להתאים את העוצמה לכל הפעלת שמע.

הסמל Wallet
Wallet‏: גשו במהירות לכרטיסים עבור Apple Pay או לכרטיסי עלייה למטוס, לכרטיסים לסרט ועוד.

אין להסתמך על 'זיהוי צלילים' במצבים שבהם אתם עלולים להיפגע או להיפצע, במצבי חירום עם סיכון גבוה או לצורך ניווט.

תאריך פרסום: