אפליקציות, הגדרות ותכונות שניתן להשתמש בהן מ'מרכז הבקרה'

מ'מרכז הבקרה', תוכלו לגשת במהירות לאפליקציות, לתכונות ולהגדרות הבאות ב-iPhone, ב-iPad וב-iPod touch.

שימוש ב'מרכז הבקרה' בהקשות ספורות

אם אינכם רואים את האפליקציות, התכונות וההגדרות הבאות ב'מרכז הבקרה', ייתכן שתצטרכו להוסיף פקד ולהתאים אישית את ההגדרות ב'מרכז הבקרה'. אחרי שתתאימו אישית את ההגדרות, אתם אמורים להצליח לגשת אליהן בהקשות ספורות בלבד.

אייקון של שעון
'שעון מעורר': כוונו שעון מעורר להשכמה או לשינוי הגדרות 'מצב ריכוז "שינה"'.

האייקון 'מחשבון'
'מחשבון':ערכו חישובים מספריים במהירות, או סובבו את המכשיר כדי להשתמש במחשבון המדעי לפונקציות מתקדמות.

אייקון קוד QR
'סורק קוד': השתמשו במצלמה המובנית במכשיר כדי לסרוק קוד QR על מנת לגשת לאתרי אינטרנט במהירות.

האייקון 'תצוגה כהה'
'תצוגה כהה': השתמשו ב'תצוגה כהה' לחוויית צפייה מעולה בסביבות עם תאורה חלשה.

אייקון חצי סהר
'נא לא להפריע': הקישו על 'ריכוז' ואחר כך הקישו על 'נא לא להפריע' כדי להשתיק את העדכונים למשך שעה או עד סוף היום. לחלופין, ניתן להפעיל את האפשרות הזו רק במהלך אירוע מסוים או בזמן שאתם נמצאים במקום כלשהו, והשבתת האפשרות תתבצע באופן אוטומטי עם סיום האירוע או כשאתם עוזבים את המקום.

אייקון רכב
נהיגה*: הפעילו את 'מצב ריכוז "נהיגה"' כדי להשתיק שיחות, הודעות ועדכונים.

אייקון מנעול אפור
'גישה מודרכת': השתמשו ב'גישה מודרכת' כדי שתוכלו להגביל את המכשיר לאפליקציה אחת ולשלוט בתכונות האפליקציה שיהיו זמינות.


בהירות מקלדת: החליקו מעלה או מטה כדי להתאים את בהירות המקלדת ב-Magic Keyboard.

אייקון סוללה
'מצב סוללה חלשה': עברו ל'מצב סוללה חלשה' כשסוללת ה-iPhone חלשה או כשאין לכם גישה לחיבור לחשמל.

אייקון זכוכית מגדלת
'זכוכית מגדלת': הפכו את ה-iPhone לזכוכית מגדלת כדי שתוכלו להתבונן בהגדלה של עצמים שנמצאים בקרבתכם.

אייקון Shazam
'זיהוי מוזיקה': גלו במהירות למה אתם מאזינים בהקשה אחת. לאחר מכן, הציגו את התוצאות בחלק העליון של המסך.

סמל 'אישי'
'אישי': הפעילו את 'מצב ריכוז "אישי"' ובחרו את האפליקציות והאנשים שמהם תרצו להמשיך לקבל עדכונים גם במהלך הזמן האישי שהגדרתם.

שליחת אות ל-Apple Watch שלי
שליחת אות ל-Apple Watch שלי: השמעת צליל ב-Apple Watch כדי שתוכלו למצוא אותו.

האייקון 'נעילת התצוגה לאורך'
'נעילת התצוגה לאורך': מנעו סיבוב של המסך בזמן הזזת המכשיר.


פתק מהיר: רשמו לעצמכם מידע דרך אפליקציה או מסך במכשיר.

אייקון פעמון
מצב שקט*: השתיקו במהירות התראות ועדכונים שאתם מקבלים במכשיר.

אייקון מיטה
'שינה': הפעילו את 'מצב ריכוז "שינה"' ובחרו את האפליקציות והאנשים שמהם תרצו לקבל עדכונים גם כשאתם ישנים או מתכוננים לשינה.


מנהל התצוגה: ארגנו אפליקציות וחלונות כדי לעבור בקלות בין משימות ב-iPad.

האייקון 'שעון עצר'
'שעון עצר': מדדו משך של אירוע ועקבו אחר זמני הקפות.

אייקון עם האות A
'גודל המלל': הקישו, ואחר כך גררו את המחוון מעלה או מטה כדי להגדיל או להקטין את המלל במכשיר.

האייקון 'תזכורות קוליות'
'תזכורות קוליות': צרו תזכורת קולית בעזרת המיקרופון המובנה במכשיר.


'עבודה': הפעילו את 'מצב ריכוז "עבודה"' ובחרו את האפליקציות והאנשים שמהם תרצו לקבל עדכונים גם במהלך העבודה.

*האפשרות 'מחשבון' זמינה ב-iPhone וב-iPod touch בלבד. מצב הריכוז 'נהיגה' זמין ב-iPhone בלבד. 'מצב שקט' זמין ב-iPhone 15 Pro, ב-iPhone 15 Pro Max, ב-iPad וב-iPod touch בלבד.

נגיעה ממושכת לשליטה באפשרויות נוספות

געו נגיעה ממושכת באפליקציות ובהגדרות הבאות כדי להציג פקדים נוספים.

האייקון 'קיצורי דרך למאפייני נגישות'
'קיצורי דרך למאפייני נגישות': הפעילו במהירות תכונות נגישות, כגון AssistiveTouch, 'מתגים', VoiceOver ועוד.

האייקון 'הכרז על הודעות עם Siri‏'
'הכרז על עדכונים': כשאתם מרכיבים את ה-AirPods או אוזניות Beats תואמות, Siri יכולה להכריז על הודעות נכנסות.

אייקון שלט
Apple TV Remote: שלטו ב-Apple TV 4K או ב-Apple TV HD בעזרת ה-iPhone, ה-iPad או ה-iPod touch.

אייקון 'בהירות' שנראה כמו שמש
'בהירות': גררו את פקד הבהירות מעלה או מטה כדי להתאים את בהירות התצוגה.

הסמל של 'מצלמה'

'מצלמה': צלמו במהירות תמונה, סלפי או וידאו.

האייקון 'פנס'
'פנס': הפכו את מבזק ה-LED שבמצלמה לפנס. געו נגיעה ממושכת בפנס כדי להתאים את הבהירות.

אייקון אוזן
'שמיעה': קשרו את ה-iPhone, ה-iPad או ה-iPod touch עם מכשירי השמיעה שלכם או בטלו את הקישור. אחר כך גשו במהירות אל מכשירי השמיעה, או השתמשו ב'האזנה בזמן אמת' ב-AirPods.

האייקון 'הבית שלי'
'הבית שלי': אם הגדרתם אביזרים באפליקציה 'הבית שלי', תוכלו לשלוט במכשירים הביתיים ובתרחישים האהובים עליכם.

האייקון Night Shift
Night Shift‏: בפקד 'בהירות', הפעילו את Night Shift כדי להתאים את הצבעים בתצוגה לקצה החם של הספקטרום בלילה.

האייקון 'הפחתת רעש'
'הפחתת רעש': התכונה 'הפחתת רעש' מזהה צלילים חיצוניים, וה-AirPods Pro או ה-AirPods Pro Max חוסמות אותם כדי לצמצם את הרעש. מצב 'חדירת רעשי רקע' מאפשר לרעשים מבחוץ לחדור פנימה, כדי שתוכלו לשמוע מה קורה סביבכם.

אייקון כתיבה עבור 'פתקים'
'פתקים': רשמו רעיון, צרו רשימת ביצוע, שרטטו במהירות ועוד.

האייקון 'שיקוף מסך'
'שיקוף מסך': הזרימו מוזיקה, תמונות וסרטונים באופן אלחוטי ל-Apple TV ולמכשירים אחרים שתואמים ל-AirPlay.

האייקון 'הקלטת מסך'
'הקלטת מסך': הקישו כדי להקליט את המסך, או געו נגיעה ממושכת ב'הקלטת מסך' והקישו על 'שמע מהמיקרופון' כדי להשתמש במיקרופון של המכשיר על מנת להקליט צלילים בזמן הקלטת המסך.

האייקון 'זיהוי צלילים'
'זיהוי צלילים': ה-iPhone יאזין לצלילים מסוימים וישלח עדכון כאשר הצלילים זוהו. דוגמאות לצלילים אלה כוללות סירנה, גלאי אש, פעמון דלת ועוד.

האייקון 'שמע מרחבי'
'שמע מרחבי': השתמשו ב'שמע מרחבי' עם AirPods Pro או עם AirPods Pro Max לחוויית האזנה דינמית. התכונה 'שמע מרחבי' משנה את הצלילים שאתם מאזינים להם כך שיישמעו כאילו הם מגיעים מכיוון המכשיר, גם אם אתם מזיזים את ראשכם או את המכשיר.

האייקון 'ספירה לאחור'
'ספירה לאחור': גררו את המחוון מעלה או מטה כדי לקבוע את משך הזמן, ואחר כך הקישו על 'הפעל'.

האייקון True Tone
True Tone‏: הפעילו את התכונה True Tone כדי להתאים באופן אוטומטי את הצבע והעוצמה של התצוגה לתאורה הקיימת בסביבתכם.

האייקון 'עוצמת שמע'
'עוצמת שמע': גררו את פקד עוצמת השמע מעלה או מטה כדי להתאים את העוצמה לכל הפעלת שמע.

האייקון Wallet
Wallet‏: גשו במהירות לכרטיסים עבור Apple Pay או לכרטיסי עלייה למטוס, לכרטיסים לסרט ועוד.

אין להסתמך על 'זיהוי צלילים' במצבים שבהם אתם עלולים להיפגע או להיפצע, במצבי חירום עם סיכון גבוה או לצורך ניווט.

Published Date: