כיצד להשתמש ב'נעילת מים' ולהוציא מים מה-Apple Watch

הפעילו 'נעילת מים' כשאתם עונדים את ה-Apple Watch שלכם במים. כאשר תסיימו, סובבו את ה-Digital Crown כדי לייבש את הרמקול של השעון. כך תוכלו לעשות זאת.

כאשר 'נעילת מים' מופעלת, ה-Apple Watch Series 2 ואילך לא מגיב למגע על הצג שלו. כך נמנע קלט מקרי בזמן שאתם במים. כשתשביתו את 'נעילת מים', השעון יוציא מים שהצטברו ברמקול שלו.

כיצד מפעילים את 'נעילת מים'

  1. געו נגיעה ממושכת בחלק התחתון של הצג כאשר פני השעון או אפליקציה גלויים. המתינו להצגת מרכז הבקרה ואז החליקו כלפי מעלה. אפשר לפתוח את מרכז הבקרה מכל מסך.
  2. הקישו על הלחצן 'נעילת מים' . סמל 'נעילת מים'  יופיע בחלק העליון של פני השעון.

'נעילת מים' מופעלת באוטומטית גם כשאתם מתחילים אימון מבוסס-מים, כגון שחייה או גלישה.

כיצד להשבית את 'נעילת מים' ולהוציא מים

סובבו את ה-Digital Crown שבצד ה-Apple Watch עד שיופיע בתצוגה הכיתוב 'הנעילה בוטלה'. אפשר לסובב את ה-Digital Crown לכל כיוון.

סדרת צלילים תושמע כדי לנקות מים שהצטברו ברמקול, ולאחר מכן תוכלו להשתמש בצג כרגיל.

תאריך פרסום: