כיצד לתקן כונן של Mac בעזרת 'כלי העזר לכוננים'

השתמשו בתכונה 'עזרה ראשונה' של 'כלי העזר לכוננים' כדי לאתר שגיאות כונן ולתקן אותן.

'כלי העזר לכוננים' יכול לאתר ולתקן שגיאות שקשורות לאתחול ולמבנה הספריות בכונן של Mac. שגיאות עלולות להוביל להתנהגות בלתי צפויה במהלך השימוש ב-Mac, ושגיאות משמעותיות עלולות אף למנוע הפעלה מלאה של ה-Mac.

לפני שתמשיכו, ודאו שיש לכם גיבוי עדכני של ה-Mac, למקרה שיהיה עליכם לשחזר קבצים פגומים או ש'כלי העזר לכוננים' יאתר שגיאות שאין לו אפשרות לתקן.

פתיחת 'כלי העזר לכוננים'

בדרך כלל, אפשר פשוט לפתוח את 'כלי העזר לכוננים' מהתיקייה 'כלי עזר' בתיקייה 'יישומים'. עם זאת, אם הפעלת ה-Mac לא הושלמה במלואה או אם אתם רוצים לתקן את הכונן שבו הופעל מחדש ה-Mac, פתחו את 'כלי העזר לכוננים' מתוך macOS Recovery:

 1. בדקו אם אתם משתמשים ב-Mac עם Apple silicon ולאחר מכן בצעו את השלבים המתאימים:
  • Apple silicon: הפעילו את ה-Mac והמשיכו ללחוץ לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה עד שיופיע חלון אפשרויות ההפעלה. לחצו על סמל גלגל השיניים 'אפשרויות' ולאחר מכן לחצו על 'המשך'.
  • מעבד Intel: הפעילו את ה-Mac ומיד לאחר מכן לחצו לחיצה ממושכת על שני המקשים הבאים עד להופעת הסמל של Apple או תמונה אחרת: Command ‏(⌘) ו-R.
 2. ייתכן שתתבקשו לבחור משתמש שידועה לכם הסיסמה שלו. בחרו את המשתמש ולאחר מכן לחצו על 'הבא' והזינו את סיסמת מנהל המערכת שלו.
 3. מחלון כלי העזר ב-macOS Recovery, בחרו 'כלי העזר לכוננים' ולחצו על 'המשך'.
  האפשרויות של macOS Recovery כאשר האפשרות 'כלי העזר לכוננים' מסומנת


בחירת הכונן שלכם ב'כלי העזר לכוננים'

בחרו באפשרות 'תצוגה' > 'הצג את כל ההתקנים' (אם היא זמינה) בשורת התפריטים או בסרגל הכלים ב'כלי העזר לכוננים'.

'כלי העזר לכוננים': 'הצג את כל ההתקנים'

סרגל הצד ב'כלי העזר לכוננים' אמור להציג כעת כל כונן זמין או כל התקן אחסון אחר, החל בכונן ההפעלה שלכם. בנוסף, מתחת לכל כונן אמורים להופיע הגורמים המכילים ואמצעי האחסון שקיימים בכונן זה. אינכם רואים את הכונן שלכם?

'כלי העזר לכוננים': 'גורמים מכילים ואמצעי אחסון'
בדוגמה זו, בכונן ההפעלה (APPLE SSD) יש גורם מכיל אחד ושני אמצעי אחסון (Macintosh HD,‏ Macintosh HD - Data). ייתכן שבכונן שלכם אין גורם מכיל, או שיש בו מספר שונה של אמצעי אחסון.


תחילה מתקנים אמצעי אחסון, אחר כך גורמים מכילים ואחר כך כוננים

בכל כונן שאתם מתקנים, התחילו בבחירת אמצעי האחסון האחרון בכונן זה ולאחר מכן לחצו על הלחצן או הכרטיסייה 'עזרה ראשונה' .

'כלי העזר לכוננים': 'האם להפעיל את
בדוגמה הזו, אמצעי האחסון האחרון בכונן הוא Macintosh HD - Data.


לחצו על 'הפעל' כדי להתחיל לבדוק אם קיימות שגיאות באמצעי האחסון שנבחר.

 • אם לא קיים לחצן 'הפעל', לחצו במקום זאת על הלחצן 'תקן כונן'.
 • אם הלחצן מעומעם ואי אפשר ללחוץ עליו, דלגו על שלב זה עבור הדיסק, הגורם המכיל או אמצעי האחסון שבחרתם.
 • אם תתבקשו לספק סיסמה כדי לפתוח את נעילת הכונן, הזינו את סיסמת מנהל המערכת שלכם.

אחרי ש'כלי העזר לכוננים' מסיים לבדוק את אמצעי האחסון, בחרו את הפריט הבא מעליו בסרגל הצד ולאחר מכן הפעילו את 'עזרה ראשונה' שוב. המשיכו להתקדם במעלה הרשימה, תוך שאתם מפעילים את 'עזרה ראשונה' עבור כל אמצעי אחסון בכונן, אחר כך עבור כל גורם מכיל בכונן ולבסוף עבור הכונן עצמו. 

'
סדר התיקונים בדוגמה זו היה Macintosh HD - Data, אחר כך Macintosh HD, אחר כך Container disk4 ואז APPLE SSD.
   

בסיום, צאו מ'כלי העזר לכוננים'. אם השתמשתם ב'כלי העזר לכוננים' מ-macOS Recovery, כעת תוכלו להפעיל מחדש את ה-Mac: בחרו בתפריט Apple ‏ > 'הפעלה מחדש'.

אם 'כלי העזר לכוננים' איתר שגיאות שאינו יכול לתקן

אם 'כלי העזר לכוננים' איתר שגיאות שאינו יכול לתקן, השתמשו ב'כלי העזר לכוננים' כדי למחוק (לפרמט) את הכונן.

אם הכונן לא מופיע ב'כלי העזר לכוננים'

אם 'כלי העזר לכוננים' לא יכול להציג את הכונן שלכם, הוא לא יכול להציג גם גורמים מכילים או אמצעי אחסון בכונן זה. במקרה כזה, בצעו את השלבים הבאים:

 1. כבו את ה-Mac ולאחר מכן נתקו מה-Mac את כל ההתקנים שאינם חיוניים.
 2. אם אתם מתקנים כונן חיצוני, ודאו שהוא מחובר ישירות ל-Mac באמצעות כבל שאתם יודעים שהוא תקין. לאחר מכן כבו את הכונן והפעילו אותו שוב.
 3. אם הכונן עדיין לא מופיע ב'כלי העזר לכוננים', ייתכן שה-Mac זקוק לטיפול. אם אתם זקוקים לעזרה, פנו לתמיכה של Apple.  
Published Date: