אודות תוכן האבטחה של SwiftNIO SSL 2.4.1.

מסמך זה מתאר את תכני האבטחה של SwiftNIO SSL 2.4.1.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. גרסאות עדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

SwiftNIO SSL 2.4.1

הושק ב-4 באוקטובר 2019

SwiftNIO

זמין עבור: SwiftNIO SSL 2.0.0 עד 2.4.0 ב-Ubuntu 14.04 ואילך

השפעה: ייתכן שאפליקציית SwiftNIO שמשתמשת ב-TLS תוכל להפעיל קוד שרירותי

תיאור: הבעיה טופלה באמצעות איתות שערימת קובצי הרצה אינה נדרשת.

CVE-2019-8849:‏ Apple

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופקים ללא המלצות או חסות. Apple לא תישא באחריות לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מייצגת את מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. הסיכונים כרוכים בעצם השימוש באינטרנט. צור קשר עם הספק לקבלת מידע נוסף. שמות של חברות ומוצרים אחרים עשויים להוות סימנים מסחריים של בעליהם, בהתאמה.

תאריך פרסום: