אם 'חיפוש' לא עובד ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

אם אתם מנסים להשתמש ב'חיפוש' באפליקציה, כגון 'דואר', 'הודעות', 'קבצים' או 'הערות', ואתם מקבלים את ההודעה: "תוצאות נוספות יוצגו לאחר ש[אפליקציה] יסיים את עריכת האינדקס", למדו מה לעשות.

כעגכעאם אתם רואים את ההודעה לעיל, בצעו את השלבים הבאים:

  1. עדכנו את המכשיר ל-iOS 13.2.3.
  2. השאירו את המכשיר מחובר לחשמל במהלך הלילה.
תאריך פרסום: