שימוש במקלדת הצפה ב-iPad

עם iPadOS, תוכלו להשתמש במקלדת הצפה ב-iPad כדי להקטין את המקלדת, כך שיהיה קל יותר להקליד ביד אחת. לאחר מכן תוכלו להחזיר את המקלדת לגודלה המלא.

כיצד להקטין את מקלדת ה-iPad

  1. פתחו אפליקציה שמשתמשת במקלדת ה-iPadOS - למשל, 'פתקים' או 'הודעות'.
  2. השתמשו בשתי אצבעות כדי לבצע Pinch במקלדת כלפי פנים ולהקטין אותה.
  3. געו נגיעה ממושכת בקו האפור  כדי להזיז את המקלדת במסך.

כדי להשתמש ב-QuickPath להקלדה ביד אחת, פשוט החליקו בעזרת האצבע מאות לאות כדי לאיית את המילה שבה אתם רוצים להשתמש.

כיצד להגדיל את מקלדת ה-iPad לגודל מלא

  1. הניחו שתי אצבעות על המקלדת הצפה.
  2. פרשו את האצבעות כדי להגדיל את המקלדת בחזרה לגודלה המלא.

לעשות יותר עם ה-iPad

 

תאריך פרסום: