שימוש בצגים מרובים עם MacBook Pro ‏(16 אינץ', 2019)

ניתן לחבר עד ארבעה צגי 4K או שני צגי 6K באמצעות ארבע היציאות מסוג Thunderbolt 3 ב-MacBook Pro.

חיבור לצגי 4K, ‏5K ו-6K

ניתן לחבר עד ארבעה צגים בתצורות הבאות:

  • שני צגי 6K ברזולוציה של ‎6016 x 3384 ב-60Hz
  • שני צגי 5K ברזולוציה של ‎5120 x 2880 ב-60Hz
  • ארבעה צגי 4K ברזולוציה של ‎4096 x 2304 ב-60Hz
  • צג 5K אחד ברזולוציה של ‎5120 x 2880 ב-60Hz ועד שלושה צגי 4K ברזולוציה של ‎4096 x 2304 ב-60Hz

חיבור לצגי 4K ו-5K ‏UltraFine של LG

ניתן לחבר צגי 4K ו-5K ‏UltraFine מרובים של LG בתצורות הבאות:

  • שני צגי 5K ‏UltraFine של LG המוגדרים ברזולוציה של ‎5120 x 2880, ‏10bpc ב-60Hz
  • ארבעה צגי 4K ‏UltraFine של LG המוגדרים ברזולוציה של ‎4096 x 2304, ‏8bpc ב-60Hz
  • צג 5K ‏UltraFine אחד של LG המחובר לצד אחד של ה-Mac ושני צגי 4K ‏UltraFine של LG המחוברים ליציאות בצד הנגדי.

חיבור לאפיקי bus שונים מסוג Thunderbolt 3

ה-MacBook Pro כולל שני אפיקי bus עבור ארבע היציאות שלו מסוג Thunderbolt 3. כל זוג יציאות Thunderbolt 3 (בצד שמאל ובצד ימין של ה-Mac) הוא אפיק bus שונה. כשניתן, חברו את הצגים לאפיקי bus שונים כדי לספק ביצועים מרביים. אין לחבר יותר משני צגים לכל אחד מאפיקי ה-bus. אם אתם מחברים צג 6K או ‏5K, או צג 4K מרובה כבלים, השתמשו באפיק bus שונה לכל אחד מהצגים.

מידע נוסף

תאריך פרסום: