צילום תמונות וסרטונים בעזרת לחצן המצלמה ב-Smart Battery Case

כך משתמשים בלחצן המצלמה ב-Smart Battery Case עבור iPhone 11,‏ iPhone 11 Pro ו-iPhone 11 Pro Max.

צילום תמונות וסרטונים

  • לחצן המצלמה ממוקם בצדו הימני התחתון של ה-Smart Battery Case.
  • כדי לפתוח את האפליקציה 'מצלמה', יש ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצן המצלמה עד שהאפליקציה 'מצלמה' מופיעה.
  • כדי לצלם תמונה, יש ללחוץ על לחצן המצלמה כאשר האפליקציה 'מצלמה' פתוחה.
  • כדי לצלם סרטון במהירות בעזרת QuickTake, לחצו לחיצה ממושכת על לחצן המצלמה כאשר האפליקציה 'מצלמה' פתוחה. שחררו את הכפתור כדי להפסיק את הצילום.

מידע נוסף

תאריך פרסום: