אודות אמצעי האחסון של המערכת לקריאה בלבד ב-macOS Catalina

macOS Catalina פועלת באמצעי אחסון של מערכת לקריאה בלבד, בנפרד מקבצים אחרים ב-Mac. כשמשדרגים ל-Catalina, נוצר אמצעי אחסון נוסף וחלק מהקבצים עשויים לעבור לתיקייה 'פריטים שהוזזו'. 

macOS Catalina פועלת באמצעי אחסון ייעודי של מערכת לקריאה בלבד שנקרא Macintosh HD. אמצעי האחסון נפרד לחלוטין מכל הנתונים האחרים, כדי למנוע שכתוב בשוגג של קובצי מערכת הפעלה קריטיים. הקבצים והנתונים מאוחסנים באמצעי אחסון אחר שנקרא Macintosh HD - נתונים. ב-Finder, שני אמצעי האחסון מופיעים כ-Macintosh HD. 

היישום 'כלי העזר לכוננים' ב-macOS Catalina מראה ש-Macintosh HD הוא אמצעי האחסון של המערכת לקריאה בלבד, ו'Macintosh HD - נתונים' מכיל את שאר הקבצים והנתונים שלכם. 

אם משרגים ל-macOS Catalina מגרסה מוקדמת יותר של macOS, אמצעי האחסון לקריאה בלבד נוצר במהלך תהליך השדרוג. קבצים או נתונים שאחסנתם בעבר באמצעי האחסון לאתחול מאוחסנים כעת באמצעי האחסון החדש, וחלק מהקבצים האלה עשויים להופיע בתיקייה חדשה שנקראת 'פריטים שהוזזו'. אפשר לחפש בתיקייה הזו קבצים שאתם לא מוצאים.

עם macOS Catalina, לא ניתן יותר לאחסן קבצים או נתונים באמצעי האחסון של המערכת לקריאה בלבד, ולא ניתן לכתוב אל התיקייה 'שורש' ( / ) משורת הפקודה, כמו ב-Terminal. 

אודות התיקייה 'פריטים שהוזזו'

בעת יצירת שני אמצעי האחסון הנפרדים במהלך תהליך השדרוג, קבצים ונתונים שלא ניתן היה להעביר למיקום החדש ממוקמים בתיקייה 'פריטים שהוזזו'. התיקייה 'פריטים שהוזזו' נמצאת בתיקייה המשותפת שבתוך תיקיית המשתמש (/Users/Shared/Relocated Items), והיא זמינה דרך קיצור דרך במכתבה. תיקיית 'פריטים שהוזזו' כוללת קובץ PDF עם פרטים נוספים על הקבצים האלה.

 

תאריך פרסום: