הפעלה מחדש של iPad

למדו כיצד לכבות את ה-iPad, ולאחר מכן להפעיל אותו מחדש.

כיצד להפעיל מחדש iPad עם Face ID

  1. לחצו לחיצה ממושכת על אחד מכפתורי עוצמת הקול ועל הכפתור העליון עד שיופיע מחוון הכיבוי.
  2. גררו את המחוון, ולאחר מכן המתינו 30 שניות לכיבוי המכשיר.
  3. כדי להפעיל מחדש את המכשיר, לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור העליון עד שתראו את הסמל של Apple.

כיצד להפעיל מחדש iPad עם כפתור בית

  1. לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור העליון עד שיופיע מחוון הכיבוי.
  2. גררו את המחוון, ולאחר מכן המתינו 30 שניות לכיבוי המכשיר.
  3. כדי להפעיל מחדש את המכשיר, לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור העליון עד שתראו את הסמל של Apple.

אם מכשיר ה-iOS קופא או לא נדלק

תאריך פרסום: