הפעלה מחדש של iPad

למדו כיצד לכבות את ה-iPad, ולאחר מכן להפעיל אותו מחדש.

כיצד להפעיל מחדש iPad ללא כפתור הבית

  1. לחצו לחיצה ממושכת על אחד מכפתורי עוצמת הקול ועל הכפתור העליון עד שיופיע מחוון הכיבוי.
  2. גררו את המחוון, ולאחר מכן המתינו 30 שניות לכיבוי המכשיר. אם המכשיר קפוא או לא מגיב, הפעילו אותו מחדש באופן כפוי.
  3. כדי להפעיל מחדש את המכשיר, לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור העליון עד שתראו את הסמל של Apple.

כיצד להפעיל מחדש iPad עם כפתור הבית

  1. לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור העליון עד שיופיע מחוון הכיבוי.
  2. גררו את המחוון, ולאחר מכן המתינו 30 שניות לכיבוי המכשיר. אם המכשיר קפוא או לא מגיב, הפעילו אותו מחדש באופן כפוי.
  3. כדי להפעיל מחדש את המכשיר, לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור העליון עד שתראו את הסמל של Apple.
Published Date: