הפעלה מחדש של iPad

למדו כיצד לכבות את ה-iPad, ולאחר מכן להפעיל אותו מחדש.

כיצד להפעיל מחדש iPad ללא כפתור הבית

  1. לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הגברת עוצמת הקול או הנמכת עוצמת הקול ועל הכפתור העליון עד שיופיע מחוון הכיבוי.
  2. גררו את המחוון, ולאחר מכן המתינו 30 שניות לכיבוי המכשיר.
  3. כדי להפעיל מחדש את המכשיר, לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור העליון עד שתראו את הסמל של Apple.

כיצד להפעיל מחדש iPad עם כפתור הבית

  1. לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור העליון עד שיופיע מחוון הכיבוי.
  2. גררו את המחוון, ולאחר מכן המתינו 30 שניות לכיבוי המכשיר.
  3. כדי להפעיל מחדש את המכשיר, לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור העליון עד שתראו את הסמל של Apple.
תאריך פרסום: