אם ה-iPhone תקוע בסמל של Apple

אם אתם משתמשים ב-iOS 13 וניסיתם לשחזר את ה-iPhone מגיבוי או ניסיתם להעביר נתונים ממכשיר קודם ל-iPhone, ייתכן שתראו את הסמל של Apple ואת סרגל ההתקדמות על המסך במשך יותר משעה. למדו מה לעשות.

אם נתקלתם בבעיה המתוארת לעיל, בצעו את השלבים הבאים:

  1. ודאו שסרגל ההתקדמות במסך ה-iPhone לא זז במשך שעה לפחות.
  2. אם סרגל ההתקדמות לא זז במשך יותר משעה, חברו את המכשיר למחשב ובצעו את השלבים הבאים כדי להעביר את המכשיר למצב שחזור:
    • iPhone 8 ואילך: לחצו על כפתור הגברת עוצמת הקול ושחררו. לחצו על כפתור הנמכת עוצמת הקול ושחררו. לחצו והחזיקו את כפתור הצד. המשיכו להחזיק את כפתור הצד עד שתראו את מסך מצב השחזור.
    • iPhone 7 ו-iPhone 7 Plus: לחצו והחזיקו בו-זמנית את כפתור הנמכת עוצמת הקול ואת כפתור מצב השינה. המשיכו להחזיק את כפתור הנמכת עוצמת הקול עד שתראו את מסך מצב השחזור.
    • iPhone 6s ומכשירים מדור קודם: לחצו והחזיקו בו-זמנית את כפתור מצב השינה ואת כפתור הבית. המשיכו להחזיק את כפתור הבית עד שתראו את מסך מצב השחזור.
  3. כאשר תתבקשו לעדכן או לשחזר ב-iTunes, בחרו לעדכן. פעולה זו תעדכן את המכשיר ל-iOS 13.2. אם תבחרו לשחזר, ה-iPhone יימחק.
תאריך פרסום: