אודות בעיה שמשפיעה על אפליקציות מקלדת של צד שלישי ב-iOS 13 וב-iPadOS

עדכנו ל-iOS 13.1.1 או ל-iPadOS 13.1.1 כדי לתקן בעיה שמשפיעה על מקלדות של צד שלישי ב-iPhone, ב-iPad, או ב-iPod touch.

ניתן לתכנן הרחבות מקלדת של צד שלישי ב-iOS כך שיפעלו באופן עצמאי לחלוטין, ללא גישה לשירותים חיצוניים, או שהן יבקשו "גישה מלאה" כדי לספק תכונות נוספות באמצעות גישה לרשת. Apple גילתה שגיאה ב-iOS 13 וב-iPadOS שעלולה לגרום לכך שהרחבות מקלדת יקבלו גישה מלאה גם אם לא אישרתם גישה זו.

בעיה זו תוקנה ב-iOS 13.1.1 וב-iPadOS 13.1.1. למדו איך לעדכן את ה-iPhone, את ה-iPad, או את ה-iPod touch.

בעיה זו אינה משפיעה על המקלדות המובנות של Apple. היא גם אינה משפיעה על מקלדות של צד שלישי שאינן משתמשות בגישה מלאה.

עיינו באפליקציות המקלדת של צד שלישי

תוכלו להציג את אפליקציות המקלדת של צד שלישי המותקנות שייתכן שיהיו מושפעות מבעיה זו:

  1. פתחו את האפליקציה 'הגדרות'.
  2. עברו אל 'כללי' > 'מקלדת' > 'מקלדות'.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: