אודות תוכני האבטחה של Safari 13

מסמך זה מתאר את תוכני האבטחה של Safari 13.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. גרסאות עדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

Safari 13

הושק ב-19 בספטמבר 2019

WebKit

זמין עבור: macOS Mojave 10.14.6 ו-macOS High Sierra 10.13.6

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנטי בעל מבנה זדוני עלול לגרום ל-Scripting אוניברסלי בין אתרים

תיאור: בעיה לוגית טופלה באמצעות ניהול מצב משופר.

CVE-2019-8625:‏ סרגיי גלזונוב מ-Google Project Zero

CVE-2019-8719:‏ סרגיי גלזונוב מ-Google Project Zero

הערך נוסף ב-8 באוקטובר 2019

WebKit

זמין עבור: macOS Mojave 10.14.6 ו-macOS High Sierra 10.13.6

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנט בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלת קוד שרירותי

תיאור: מספר בעיות של השחתת זיכרון טופלו באמצעות טיפול טוב יותר בזיכרון.

CVE-2019-8707: חוקר אנונימי בעבודה עם Zero Day Initiative של Trend Micro,‏ cc בעבודה עם Zero Day Initiative מ-Trend Micro

CVE-2019-8720:‏ וון שו מ-SSLab ב-Georgia Tech

CVE-2019-8726:‏ ג'י-חוי לו מ-Tencent KeenLab

CVE-2019-8733:‏ סרגיי גלזונוב מ-Google Project Zero

CVE-2019-8735:‏ ג. גשב בעבודה עם Zero Day Initiative של Trend Micro

הערך נוסף ב-8 באוקטובר 2019

טעינת עמוד WebKit

זמין עבור: macOS Mojave 10.14.6 ו- macOS High Sierra 10.13.6

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנטי בעל מבנה זדוני עלול לגרום ל-Scripting אוניברסלי בין אתרים

תיאור: בעיה לוגית טופלה באמצעות ניהול מצב משופר.

CVE-2019-8674:‏ סרגי גלזונוב מ-Google Project Zero

הערך עודכן ב-8 באוקטובר 2019

תודות נוספות

WebKit

אנחנו מבקשים להודות ל‏ייגיט ג'ן ילמז ‏(‎@yilmazcanyigit), לג'י-חווה יאו מ-DBAPPSecurity Zion Lab ולחוקר אנונימי על הסיוע.

הערך נוסף ב-8 באוקטובר 2019

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופקים ללא המלצות או חסות. Apple לא תישא באחריות לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מייצגת את מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. הסיכונים כרוכים בעצם השימוש באינטרנט. צור קשר עם הספק לקבלת מידע נוסף. שמות של חברות ומוצרים אחרים עשויים להוות סימנים מסחריים של בעליהם, בהתאמה.

תאריך פרסום: