אודות תכני האבטחה של watchOS 5.3.2

מסמך זה מתאר את תכני האבטחה של watchOS 5.3.2.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת ורכיבי Patch או גרסאות זמינים. גרסאות עדכניות רשומות ב-בעמוד עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות על ידיCVE-IDכאשר ניתן.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו ב-עמוד אבטחת מוצרי Apple.

watchOS 5.3.2

שפורסם ב-26 בספטמבר, 2019

יסוד

זמין עבור: Apple Watch Series 1ו- Apple Watch Series 2

השפעה: תוקף מרוחק עשוי לגרום לסיום בלתי צפוי של יישום או ביצוע קוד שרירותי

תיאור: תיאור: קריאה מחוץ לתחום תוקנה באמצעות שיפור באימות קלט.

CVE-2019-8641: Samuel Groß and Natalie Silvanovich שלGoogle Project Zero

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: