החלפת ספק הכוח ב-Mac Pro‏ (2019)

למדו כיצד להסיר ולהחליף את ספק הכוח ב-Mac Pro.

בדיקת כלים דרושים

 • מברג Torx T8
 • מברג פיליפס מס' 1

אם עליכם להזמין ספק כוח חלופי, צרו קשר עם Apple

הסירו את המארז או את הכיסוי העליון

בצעו את השלבים כדי להסיר את המארז ב-Mac Pro ‏(2019) או את הכיסוי העליון ב-Mac Pro ‏(ארון תקשורת, 2019).

Mac Pro‏ (2019)

 1. כבו את ה-Mac Pro.
 2. המתינו חמש עד עשר דקות עד שהמחשב יתקרר.
 3. נתקו את כל הכבלים למעט כבל החשמל מה-Mac Pro.
 4. געו במארז המתכת בצד החיצוני של ה-Mac Pro כדי לפרוק חשמל סטטי ואחר כך נתקו את כבל החשמל.
  הקפידו תמיד לפרוק חשמל סטטי לפני נגיעה בחלקים או התקנת רכיבים ב-Mac Pro. כדי למנוע יצירת חשמל סטטי, אין להסתובב בחדר עד לסיום ההתקנה של ספק הכוח והחלקת המארז בחזרה על המחשב.
 5. הפכו את התפס העליון, וסובבו שמאלה כדי לפתוח את נעילת המארז.
 6. הרימו את המארז בצורה ישרה כלפי מעלה כדי להוציא את ה-Mac Pro. שימו אותו בצד בזהירות.

Mac Pro (ארון תקשורת, 2019)

 1. כבו את ה-Mac Pro.
 2. המתינו חמש עד עשר דקות עד שהמחשב יתקרר.
 3. נתקו את כל הכבלים למעט כבל החשמל מה-Mac Pro.
 4. געו במארז המתכת בצד החיצוני של ה-Mac Pro כדי לפרוק חשמל סטטי ואחר כך נתקו את כבל החשמל.
  הקפידו תמיד לפרוק חשמל סטטי לפני נגיעה בחלקים או התקנת רכיבים ב-Mac Pro. כדי למנוע יצירת חשמל סטטי, אין להסתובב בחדר עד לסיום ההתקנה של ספק הכוח והחלקת הכיסוי העליון בחזרה על המחשב.
 5. החליקו את תפסי השחרור של הכיסוי העליון למצב פתוח, הרימו את הכיסוי העליון ומשכו אותו הרחק מהלוחית הקדמית, ושימו אותו בצד.

הוצאת ספק הכוח

 1. בלוחיות ההידוק מס' 1 ומס' 3, שחררו את ההברגה של כל ששת הברגים מסוג פיליפס מס' 1 ולאחר מכן הסירו את שתי לוחיות ההידוק.
  הברגים תפוסים ונשארים מחוברים ללוחית ההידוק.
 2. הוציאו בורג T8 אחד ממסגרת ההארקה של ספק הכוח.
 3. תפסו את ספק הכוח בשני הצדדים ומשכו אותו החוצה. במידת הצורך, הסירו את מודול MPX שמעל ספק הכוח כדי לגשת יותר בקלות לספק הכוח.  

התקנת ספק הכוח החדש

 1. הכניסו את ספק הכוח החדש לחריץ התחתון.
 2. דחפו בחוזקה ובאופן שווה עד שספק הכוח ייכנס למקומו במלואו. אם הסרתם מודולי MPX, התקינו אותם מחדש. 
 3. הבריגו בחזרה את בורג T8 למסגרת ההארקה של ספק הכוח.
 4. חברו שוב את לוחיות ההידוק מס' 1 ומס' 3 והבריגו בחוזקה את ששת הברגים מסוג פיליפס מס' 1.

הרכיבו מחדש את המארז או את הכיסוי העליון

בצעו את השלבים כדי להרכיב מחדש את המארז ב-Mac Pro ‏(2019) או את הכיסוי העליון ב-Mac Pro (ארון תקשורת, 2019).

Mac Pro‏ (2019)

 1. הנמיכו בזהירות את המארז מעל ה-Mac Pro, והקפידו שלא לגעת באף אחד מלוחות המעגלים.
 2. לאחר שהמארז מונח עד הסוף, סובבו את התפס העליון לכיוון ימין והפכו אותו כלפי מטה כדי לנעול אותו.
  למעלה: מצב נעול (הנקודות מתאימות)
  למטה: מצב פתוח (הנקודות לא מתאימות)
 3. חברו את כבל החשמל, את הצג ואת שאר הציוד ההיקפי. 

Mac Pro (ארון תקשורת, 2019)

 1. ישרו את קצה הכיסוי העליון מעל החריץ בלוחית הקדמית, ולאחר מכן לחצו בחוזקה ליד תפסי השחרור עד שהם נכנסים למקומם בנקישה.
 2. חברו את כבל החשמל, את הצג ואת שאר הציוד ההיקפי. 

מידע נוסף

אם קיבלתם מ-Apple חלק חלופי, בצעו את השלבים כדי לשלוח את החלק המקורי בחזרה ל-Apple.

תאריך פרסום: