החלפת ספק הכוח ב-Mac Pro‏ (2019)

למדו כיצד להסיר ולהחליף את ספק הכוח ב-Mac Pro.

בדיקת כלים דרושים

 • מברג Torx T8
 • מברג פיליפס מס' 1

אם עליכם להזמין ספק כוח חלופי, צרו קשר עם Apple

הסירו את המארז או את הכיסוי העליון

בצעו את השלבים כדי להסיר את המארז ב-Mac Pro ‏(2019) או את הכיסוי העליון ב-Mac Pro ‏(ארון תקשורת, 2019).

Mac Pro‏ (2019)

 1. כבו את ה-Mac Pro.
 2. תנו למחשב להתקרר במשך כחמש עד עשר דקות.
 3. נתקו את כל הכבלים למעט כבל החשמל מה-Mac Pro.
 4. געו במארז המתכת בצד החיצוני של ה-Mac Pro כדי לפרוק חשמל סטטי, ואחר כך נתקו את כבל החשמל.
  הקפידו תמיד לפרוק חשמל סטטי לפני נגיעה בחלקים או התקנת רכיבים ב-Mac Pro. כדי למנוע יצירת חשמל סטטי, אין להסתובב בחדר עד לסיום ההתקנה של ספק הכוח והחלקת המארז בחזרה על המחשב.
 5. הרימו את התפס העליון וסובבו אותו שמאלה כדי לפתוח את נעילת המארז.
 6. הרימו את המארז בצורה ישרהישר כלפי מעלה והוציאו אותו מה-Mac Pro. הניחו אותו בזהירות בצד.

Mac Pro‏ (מדף, 2019)

 1. כבו את ה-Mac Pro.
 2. תנו למחשב להתקרר במשך כחמש עד עשר דקות.
 3. נתקו את כל הכבלים למעט כבל החשמל מה-Mac Pro.
 4. געו במארז המתכת בצד החיצוני של ה-Mac Pro כדי לפרוק חשמל סטטי, ואחר כך נתקו את כבל החשמל.
  הקפידו תמיד לפרוק חשמל סטטי לפני נגיעה בחלקים או התקנת רכיבים ב-Mac Pro. כדי למנוע יצירת חשמל סטטי, אין להסתובב בחדר עד לסיום ההתקנה של ספק הכוח והחלקת הכיסוי העליון בחזרה על המחשב.
 5. החליקו את תפסי השחרור של הכיסוי העליון למצב לא נעול, הרימו את הכיסוי העליון, הרחיקו אותו מהלוחית הקדמית ולאחר מכן הניחו אותו בצד.

הוצאת ספק הכוח

 1. בלוחיות ההידוק מס' 1 ומס' 3, שחררו את ההברגה של כל ששת הברגים מסוג פיליפס מס' 1 ולאחר מכן הסירו את שתי לוחיות ההידוק.
  הברגים תפוסים ונשארים מחוברים ללוחית ההידוק.
 2. הוציאו בורג T8 אחד ממסגרת ההארקה של ספק הכוח.
 3. תפסו את ספק הכוח בשני הצדדים ומשכו אותו החוצה. במידת הצורך, הסירו את מודול MPX שמעל ספק הכוח כדי לגשת יותר בביתר קלות לספק הכוח.  

התקנת ספק הכוח החדש

 1. הכניסו את ספק הכוח החדש לחריץ התחתון.
 2. דחפו בחוזקה ובאופן שווה עד שספק הכוח ייכנס למקומו במלואו. אם הסרתם מודולי MPX, התקינו אותם מחדש. 
 3. הבריגו בחזרה את בורג T8 למסגרת ההארקה של ספק הכוח.
 4. חברו שוב את לוחיות ההידוק מס' 1 ומס' 3 והבריגו בחוזקה את ששת הברגים מסוג פיליפס מס' 1.

הרכבת המארז או הכיסוי העליון חזרה במקומם

בצעו את השלבים המתאימים כדי להרכיב בחזרה את המארז ב-Mac Pro ‏(2019) או את הכיסוי העליון ב-Mac Pro (מערכת מידוף, 2019).

Mac Pro‏ (2019)

 1. הנמיכו בזהירות את המארז מעל ה-Mac Pro, והקפידו שלא לגעת באף אחד מלוחות המעגלים.
 2. לאחר שהמארז מונח עד הסוף, סובבו את התפס העליון לכיוון ימין והפכו אותו כלפי מטה כדי לנעול אותו.
  למעלה: מצב נעול (הנקודות מתאימות)
  למטה: מצב פתוח (הנקודות לא מתאימות)
 3. חברו את כבל החשמל, הצג ושאר הציוד ההיקפי. 

Mac Pro‏ (מדף, 2019)

 1. ישרו את קצה הכיסוי העליון מעל החריץ בלוחית הקדמית, ולאחר מכן לחצו בחוזקה ליד תפסי השחרור עד שהם נכנסים למקומם בנקישה.
 2. חברו את כבל החשמל, הצג ושאר הציוד ההיקפי. 

מידע נוסף

אם קיבלתם מ-Apple חלק חלופי, בצעו את השלבים  לשליחת החלק המקורי בחזרה ל-Apple.

תאריך פרסום: