החלפת ספק הכוח ב-Mac Pro‏ (2019)

למדו כיצד להסיר את המארז של ה-Mac Pro, להוציא את ספק הכוח ולהתקין ספק כוח חדש.

אם עליכם להזמין ספק כוח חלופי, פנו ל-Apple

בדיקת כלים דרושים

על מנת להחליף את ספק הכוח ב-Mac Pro, דרושים הכלים הבאים:

 • מברג Torx T8
 • מברג פיליפס מס' 1

הסרת המארז

 1. כבו את Mac Pro.
 2. אם המחשב חם למגע, המתינו כ-5 עד 10 דקות שהוא יתקרר.
 3. געו במארז המתכת בצד החיצוני של ה-Mac Pro כדי לפרוק חשמל סטטי.
  הקפידו תמיד לפרוק חשמל סטטי לפני נגיעה בחלקים או התקנת רכיבים ב-Mac Pro. כדי למנוע יצירת חשמל סטטי, אין להסתובב בחדר עד לסיום ההתקנה של ספק הכוח והחלקת המארז בחזרה על המחשב.
 4. נתקו את כל הכבלים ואת כבל החשמל מה-Mac Pro.
 5. הפכו את התפס העליון כלפי מעלה, וסובבו שמאלה כדי לשחרר את נעילת המארז.
 6. הרימו את המארז בצורה ישרה כלפי מעלה והוציאו אותו מה-Mac Pro. הניחו אותו בצד בזהירות.
  Mac Pro לא יידלק כל עוד הכיסוי לא מחובר.

הוצאת ספק הכוח

 1. בלוחיות ההידוק שמשמאל ומימין, שחררו בהברגה את כל ששת הברגים מסוג פיליפס מס' 1, ואחר כך הסירו את שתי לוחיות ההידוק.
  הברגים תפוסים ונשארים מחוברים ללוחית ההידוק.
 2. הוציאו בורג T8 אחד ממסגרת ההארקה של ספק הכוח.
 3. תפסו את ספק הכוח בשני הצדדים ומשכו אותו החוצה. במידת הצורך, הסירו את מודול MPX שמעל ספק הכוח כדי לגשת יותר בקלות לספק הכוח.  

התקנת ספק הכוח החדש

 1. הכניסו את ספק הכוח החדש לחריץ התחתון.
 2. דחפו בחוזקה ובאופן שווה עד שספק הכוח ייכנס למקומו במלואו. אם הסרתם מודולי MPX, התקינו אותם מחדש. 
 3. הבריגו בחזרה את בורג T8 למסגרת ההארקה של ספק הכוח.
 4. חברו בחזרה את לוחיות ההידוק בשמאל ובימין, והדקו באופן מלא את ששת הברגים מסוג פיליפס מס' 1.

התקנה מחדש של המארז

 1. הנמיכו בזהירות את המארז מעל ה-Mac Pro, והקפידו שלא לגעת באף אחד מלוחות המעגלים.
 2. לאחר שהנחתם את המארז עד הסוף, סובבו את התפס העליון לכיוון ימין והפכו אותו כלפי מטה כדי לנעול אותו.
  למעלה: מצב נעול (הנקודות מתאימות)
  למטה: מצב פתוח (הנקודות לא מתאימות)
 3. חברו את כבל החשמל, הצג ושאר הציוד ההיקפי. 

מידע נוסף

אם קיבלתם מ-Apple חלק חלופי, בצעו את השלבים הבאים כדי לשלוח את החלק המקורי בחזרה ל-Apple.

תאריך פרסום: