החלפת כרטיס Apple I/O ב-Mac Pro‏ (2019)

למדו כיצד להסיר ולהחליף את כרטיס Apple I/O ב-Mac Pro.

אם עליכם להזמין כרטיס Apple I/O חלופי, פנו ל-Apple.

בדיקת כלים דרושים

 • מברג פיליפס מס' 1

הסרת המארז

 1. כבו את Mac Pro.
 2. אם המחשב חם למגע, המתינו כ-5 עד 10 דקות שהוא יתקרר.
 3. געו במארז המתכת בצד החיצוני של ה-Mac Pro כדי לפרוק חשמל סטטי.
  הקפידו תמיד לפרוק חשמל סטטי לפני נגיעה בחלקים או התקנת רכיבים ב-Mac Pro. כדי למנוע יצירת חשמל סטטי, אין להסתובב בחדר עד לסיום התקנת כרטיס Apple I/O והחלקת המארז בחזרה על המחשב.
 4. נתקו את כל הכבלים ואת כבל החשמל מה-Mac Pro.
 5. הפכו את התפס העליון כלפי מעלה, וסובבו שמאלה כדי לשחרר את נעילת המארז.
 6. הרימו את המארז בצורה ישרה כלפי מעלה והוציאו אותו מהמחשב. הניחו אותו בצד בזהירות.

הסרה והתקנה של כרטיס Apple I/O

 1. שחררו את ההברגה של שני הברגים מסוג פיליפס מס' 1 שבלוחית ההידוק בצד ימין למעלה, ואחר כך הסירו את הלוחית.
  הברגים תפוסים ונשארים מחוברים ללוחית ההידוק.
 2. החליקו לימין את התפס שמחזיק את ה-PCI כדי לפתוח את הנעילה שלו.
 3. החזיקו את כרטיס Apple I/O בקצוות ומשכו אותו ישר החוצה מחריץ 8.
 4. הכניסו את כרטיס Apple I/O החדש לחריץ 8. דחפו בחוזקה ובאופן שווה עד שהכרטיס ייכנס למקומו במלואו.
 5. החליקו לשמאל את התפס שמחזיק את ה-PCI כדי לנעול אותו.
 6. החזירו את לוחית ההידוק שבצד ימין למעלה למקומה מעל חריצים 5-‏8 והבריגו באופן מלא את שני הברגים מסוג פיליפס מס' 1.

התקנה מחדש של המארז

 1. הנמיכו בזהירות את המארז מעל ה-Mac Pro, והקפידו שלא לגעת באף אחד מלוחות המעגלים.
 2. לאחר שהנחתם את המארז עד הסוף, סובבו את התפס העליון לכיוון ימין והפכו אותו כלפי מטה כדי לנעול אותו.
 3. חברו את כבל החשמל, הצג ושאר הציוד ההיקפי.

מידע נוסף

אם קיבלתם מ-Apple חלק חלופי, בצעו את השלבים לשליחת החלק המקורי בחזרה ל-Apple.

תאריך פרסום: