החלפת כרטיס Apple I/O ב-Mac Pro‏ (2019)

למדו כיצד להסיר ולהחליף את כרטיס Apple I/O ב-Mac Pro.

בדיקת כלים דרושים

 • מברג פיליפס מס' 1

אם עליכם להזמין כרטיס Apple I/O חלופי, פנו ל-Apple.

הסירו את המארז או את הכיסוי העליון

בצעו את השלבים כדי להסיר את המארז ב-Mac Pro ‏(2019) או את הכיסוי העליון ב-Mac Pro ‏(ארון תקשורת, 2019).

Mac Pro‏ (2019)

 1. כבו את ה-Mac Pro.
 2. תנו למחשב להתקרר במשך כחמש עד עשר דקות.
 3. נתקו מה-Mac Pro את כל הכבלים למעט כבל החשמל.
 4. געו במארז המתכת בצד החיצוני של ה-Mac Pro כדי לפרוק חשמל סטטי, ואחר כך נתקו את כבל החשמל.
  הקפידו תמיד לפרוק חשמל סטטי לפני נגיעה בחלקים או התקנת רכיבים ב-Mac Pro. כדי למנוע יצירת חשמל סטטי, אין להסתובב בחדר עד לסיום התקנת כרטיס Apple I/O והחלקת המארז בחזרה על המחשב.
 5. הרימו את התפס העליון וסובבו אותו שמאלה כדי לפתוח את נעילת המארז.
 6. הרימו את המארז בצורה ישרה כלפי מעלה והוציאו אותו מהמחשב. הניחו אותו בזהירות בצד.
  אי אפשר להפעיל את ה-Mac Pro לפני שמחזירים את הכיסוי למקומו.

Mac Pro‏ (מדף, 2019)

 1. כבו את ה-Mac Pro.
 2. תנו למחשב להתקרר במשך כחמש עד עשר דקות.
 3. נתקו מה-Mac Pro את כל הכבלים למעט כבל החשמל.
 4. געו במארז המתכת בצד החיצוני של ה-Mac Pro כדי לפרוק חשמל סטטי, ואחר כך נתקו את כבל החשמל.
  הקפידו תמיד לפרוק חשמל סטטי לפני נגיעה בחלקים או התקנת רכיבים ב-Mac Pro. כדי למנוע יצירת חשמל סטטי, אין להסתובב בחדר עד לסיום התקנת כרטיס Apple I/O והחלקת הכיסוי העליון בחזרה על המחשב.
 5. החליקו את תפסי השחרור של הכיסוי העליון למצב לא נעול, הרימו את הכיסוי העליון, הרחיקו אותו מהלוחית הקדמית ולאחר מכן הניחו אותו בצד.

הסרה והתקנה של כרטיס Apple I/O

 1. שחררו את שני הברגים מסוג פיליפס מס' 1 מלוחית ההידוק שמכסה את חריצים 5-‏8, לאחר מכן הסירו את הלוחית.
  הברגים תפוסים ונשארים מחוברים ללוחית ההידוק.
 2. החליקו את התפס שמחזיק את ה-PCI למצב לא נעול.
 3. החזיקו את כרטיס Apple I/O בקצוות ומשכו אותו ישר החוצה מחריץ 8.
 4. הכניסו את כרטיס Apple I/O החדש לחריץ 8. דחפו בחוזקה ובאופן שווה עד שהכרטיס ייכנס למקומו במלואו.
 5. החליקו את התפס שמחזיק את ה-PCI למצב נעול.
 6. החזירו את לוחית ההידוק למקומה מעל חריצים 5-‏8 והבריגו באופן מלא את שני הברגים מסוג פיליפס מס' 1.

הרכבת המארז או הכיסוי העליון חזרה במקומם

בצעו את השלבים המתאימים כדי להרכיב בחזרה את המארז ב-Mac Pro ‏(2019) או את הכיסוי העליון ב-Mac Pro (מערכת מידוף, 2019).

Mac Pro‏ (2019)

 1. הנמיכו בזהירות את המארז מעל ה-Mac Pro, והקפידו שלא לגעת באף אחד מלוחות המעגלים.
 2. לאחר שהמארז מונח עד הסוף, סובבו את התפס העליון לכיוון ימין והפכו אותו כלפי מטה כדי לנעול אותו.

  למעלה: מצב נעול (הנקודות מתאימות)
  למטה: מצב פתוח (הנקודות לא מתאימות)
 3. חברו את כבל החשמל, הצג ושאר הציוד ההיקפי.

Mac Pro‏ (מדף, 2019)

 1. ישרו את קצה הכיסוי העליון מעל החריץ בלוחית הקדמית, ולאחר מכן לחצו בחוזקה ליד תפסי השחרור עד שהם נכנסים למקומם בנקישה.
 2. חברו את כבל החשמל, הצג ושאר הציוד ההיקפי. 

מידע נוסף

אם קיבלתם מ-Apple חלק חלופי, בצעו את השלבים לשליחת החלק המקורי בחזרה ל-Apple.

תאריך פרסום: