יצירת גיליונות עבודה, מצגות או מסמכים נגישים באמצעות Pages, ‏Numbers או Keynote

צרו מסמכים נגישים ומתויגים כדי לענות על צורכי הקהל שלכם, כגון סטודנטים או עמיתים לעבודה.

באמצעות עבודה לפי ההמלצות במאמר זה, תוכלו ליצור מסמך נגיש שפועל עם קוראי מסך וטכנולוגיות מסייעות אחרות. לאחר מכן, כשתיצרו קובץ PDF או ספר EPUB לשיתוף עם הקהל, המסמך יוכל לתמוך בתכונות נגישות משופרות.

שימוש בגופן גדול יותר במסמך שלכם

שימוש בגופנים בגודל קטן מ-10 נק' עלול להקשות על אנשים מסוימים לקרוא את המלל במסמך שלכם. הקפידו להשתמש בגופנים גדולים יותר במסמכים שלכם. אם אתם יוצרים מסמכים נגישים בדרך קבע, תוכלו להגדיר את Pages להשתמש בגופן ברירת מחדל גדול יותר. כך, בכל פעם שתתחילו מסמך חדש, תשתמשו בגופן ובגודל הגופן המועדפים עליכם: 


הוספה של תיאורי נגישות למדיה

אתם יכולים להוסיף תיאורים לאובייקטים במסמך, כדי שאנשים שמשתמשים בטכנולוגיה מסייעת יוכלו להבין אותו טוב יותר:

 • תמונות
 • סרטים
 • שמע
 • ציורים*
 • גלריות של תמונות

לדוגמאות של תיאורי נגישות, תמונות מצייני מיקום בתבניות ובערכות נושא כוללות תיאור נגישות.

* תוכלו להוסיף תיאורים לציורים ב-Pages וב-Numbers.

הוספת תיאורים ב-iPhone או ב-iPad

 1. במסמך, הקישו על האובייקט כדי לבחור אותו, הקישו על הלחצן 'עיצוב' , ואז הקישו על 'תמונה', 'סרט', 'שמע', 'ציור' או 'גלריה'.
 2. הקישו על 'תיאור', הקישו בתיבת המלל, ואז הזינו את התיאור.

הוספת תיאורים ב-Mac

 1. במסמך, לחצו על האובייקט כדי לבחור אותו, לחצו על הלחצן 'עיצוב' בסרגל הכלים, ואז לחצו על 'תמונה', 'סרט', 'שמע', 'ציור' או 'גלריה' בסוקר.
 2. לחצו על תיבת המלל 'תיאור' והזינו את התיאור.


שימוש בכותרות במסמכים

כשאתם משתמשים בכותרות במסמך, קוראי מסך יכולים לזהות ולנווט באופן ישיר אל כותרות, כדי להקל על סריקת המסמך. במסמכי Pages, השתמשו בסגנונות פיסקה לעיצוב הכותרות. בטבלאות, השתמשו בשורות ועמודות כותרת.

שימוש בכותרות במסמכי Pages

 1. במסמך, לחצו או הקישו על המלל שעבורו תרצו להגדיר סגנון כותרת.
 2. הקישו או לחצו על הלחצן 'עיצוב'  בסרגל הכלים. אם אתם במסמך בעל פריסת עמוד, הקישו או לחצו על הכרטיסייה 'מלל' בחלק העליון של סרגל הצד 'עיצוב'.
 3. בחרו את שם סגנון הפיסקה שמופיע בחלק העליון של סרגל הצד 'עיצוב', ואז בחרו סגנון כותרת מהתפריט 'סגנונות כותרת'.

שימוש בשורות ועמודות כותרת בטבלאות

הוספת שורות כותרת ועמודות כותרת הופכת שורות ועמודות קיימות – לכותרות:

 • ב-Pages, Numbers ו-Keynote ב-iPhone או ב-iPad, הקישו על הטבלה, הקישו על הלחצן 'עיצוב' , הקישו על 'כותרות עליונות ותחתונות' ואז הקישו על סימן '+' או '-' ליד קטגוריה של כותרות.
 • ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote ב-Mac, לחצו על המספר או האות ליד השורה או העמודה הראשונה בטבלה תוך כדי הקשה על מקש Control, ואז בחרו 'המר לשורת כותרת' או 'המר לעמודת כותרת'.


שימוש בתוכן עניינים במסמכי Pages

שימוש בתוכן עניינים במסמך. כאשר אתם ממירים את המסמך לקובץ PDF, תוכן העניינים מופיע באופן אוטומטי בחלונית הניווט של קובץ ה-PDF. רשומות תוכן העניינים מתויגות כרכיבי 'תוכן העניינים' ויכולות לספק פונקציונליות נוספת עבור המשתמשים בטכנולוגיה מסייעת. וכאשר אתם מייצאים לקובץ EPUB, תוכן העניינים ייכלל גם הוא באופן אוטומטי, כדי לסייע בניווט.


שימוש באפשרויות פריסה מובנות עבור פריסת מסמך ב-Pages

Pages תומך במלל מרובה-עמודות ובתיבות מלל, שאותם תוכלו לקשר כדי ליצור פריסה משלכם. השתמשו בתכונות אלה, במקום בטבלה, לציון מבנה הפריסה של המסמך - הדבר יקל על משתמשים בקוראי מסך לנווט.

כך תוסיפו ותשנו עמודות במסמך שלכם:

 1. לחצו במלל כלשהו במסמך.  אם המסמך מכיל מספר קטעים, הפעולה תחול רק על הקטע שבו הקלקתם.
 2. הקישו או לחצו על הלחצן 'עיצוב' בסרגל הכלים, ואז הקישו או לחצו על הלחצן 'פריסה' קרוב לחלק העליון.
 3. השתמשו בפקדים בקטע 'עמודות' להגדרת מספר העמודות והריווח ביניהן:
  • כדי להגדיר את מספר העמודות, לחצו על החיצים ליד השדה ובו הערך 'מספר עמודות'.
  • כדי להגדיר את ריווח העמודות, לחצו פעמיים על הערכים בעמודות 'עמודה' וכן 'שול', ואז הקלידו את הרוחב עבור העמודה.
  • כדי להגדיר רוחבי עמודות שונים, בטלו את בחירת תיבת הסימון ליד 'רוחב עמודות אחיד'.

למדוע עוד כיצד להשתמש בתיבות מלל מקושרות במסמכים:


המלצות נוספות

בעת יצירת מסמכים נגישים, תוכלו לפעול גם על פי ההמלצות הנוספות הבאות:

 • משתמשים שסובלים מעיוורון צבעים כלשהו עשויים שלא להבחין בין שני סמלים שההבדל היחיד ביניהם הוא בצבעם. למשל, במקום להשתמש בצבעים לציון מלל שנמחק או שנוסף (כגון אדום וירוק), השתמשו במלל עם קו חוצה.
 • קוראי מסך יכולים לקרוא ולנווט ברוב המלל במסמכים, אבל הפעולה שלהם פחות יעילה כאשר המלל מוטמע בתוך תמונה. אם יש לכם תמונה של מלל שתרצו לכלול במסמך, שקלו להציב את המלל בתוך רכיב מסוג תיבת מלל, במקום בתוך תמונה.
תאריך פרסום: