שימוש בתמונה בתוך תמונה ב-Apple TV

מתקשים להחליט במה לצפות? השתמשו באפשרות של צפייה בתמונה בתוך תמונה כדי להקרין שני סרטונים בו-זמנית. עיינו באפליקציות ב-Apple TV בזמן שסרטון מוקרן בפינת המסך, או הזרימו סרטון באמצעות AirPlay ממכשיר אחר בחלון של תמונה בתוך תמונה ב-Apple TV. 

tvOS מציגה סרט באפליקציית Apple TV עם חלון של תמונה בתוך תמונה בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

התכונה 'תמונה בתוך תמונה' זמינה ב-Apple TV 4K וב-Apple TV HD עם הגרסה העדכנית ביותר של tvOS

הפעלה או כיבוי של תמונה בתוך תמונה

התכונה של תמונה בתוך תמונה נתמכת באפליקציית Apple TV ובכמה אפליקציות של צד שלישי.* אפשר אפילו להזרים סרטונים ל-Apple TV באמצעות AirPlay ולצפות בתוכן הזה בחלון של תמונה בתוך תמונה. 

כדי להפעיל תמונה בתוך תמונה:

  1. בזמן הקרנה של סרט או תוכנית טלוויזיה, הקישו על משטח ה-Touch ב-Siri Remote כדי להציג את ציר הזמן של הסרטון.
  2. החליקו מעלה על משטח ה-Touch כדי להדגיש את הסמל , ואז לחצו על משטח ה-Touch כדי לבחור את הסמל. אם אינכם רואים את הסמל , התכונה 'תמונה בתוך תמונה' אינה נתמכת. 

לאחר שמופיע החלון של תמונה בתוך תמונה, תוכלו להקיש על משטח ה-Touch ב-Apple TV Remote ולבחור בסמל  כדי להחליף את התמונה הגדולה יותר בחלון התמונה בתוך תמונה, או לבחור בסמל  כדי לסגור את חלון התמונה בתוך תמונה. 

* פנו למפתח האפליקציה לקבלת פרטים נוספים. 

שליטה בחלון הווידאו

לחצו על אפליקציית Apple TV/כפתור הבית  ב-Siri Remote כדי להציג את תפריט האפשרויות עבור תמונה בתוך תמונה. השתמשו במשטח ה-Touch כדי להחליק בין אפשרויות.


בחרו 'מסך מלא' כדי להחזיר את חלון הווידאו לגודל מלא.


לחצו על 'סגור' אם סיימתם לצפות בסרטון. 


הדגישו את 'העבר' ולחצו על משטח ה-Touch, עד שחלון הווידאו יימצא בפינה הרצויה לכם.

לחצו על כפתור הפעל/השהה  ב-Siri Remote כדי להתחיל או להפסיק הצגת תוכן בחלון הווידאו, כאשר אתם נמצאים בתפריט האפשרויות עבור תמונה בתוך תמונה. 

כאשר סיימתם לבצע שינויים בחלון הווידאו, לחצו על Menu ב-Siri Remote כדי להמשיך בצפייה במצב תמונה בתוך תמונה. 

לעשות יותר עם תמונה בתוך תמונה

תאריך פרסום: