מעקב אחר המגמות שלכם באפליקציה 'פעילות'

ב-iOS 13, האפליקציה 'פעילות' מציגה את התקדמותכם במהלך הזמן, כך שתדעו אם הביצועים שלכם דומים לאלה שהיו בעבר - או אף טובים יותר.

בדיקת המגמות

  1. פתחו את האפליקציה 'פעילות' ב-iPhone.
  2. הקישו על הכרטיסיה 'מגמות' בחלקו התחתון של המסך.
  3. בדקו אם חיצי המגמות שלכם פונים כלפי מעלה או מטה.

'מגמות' מספקת לכם צילום מצב מהיר של היעדים שלכם ב'תנועה', 'התעמלות' ו'עמידה', וכן מדדים עיקריים אחרים בהשוואה לביצועיכם בעבר, כך שתוכלו לוודא שאתם נמצאים בדרך הנכונה.

קבלת אימון

אם החץ של 'מגמות' פונה כלפי מטה, תקבלו אימון לאופן בו ניתן להפוך אותו. לדוגמה, ייתכן שתקבלו הצעה "לשרוף עוד 30 קלוריות בכל יום למשך 7 ימים" כדי להפוך את כיוון החץ כלפי מעלה, או "עליך לצבור 10 שעות עמידה ביום ולבדוק את היעד החדש שלך בשבוע הבא" כדי להתקדם בכיוון הנכון.

כיצד מגמות נמדדות

המגמות מבוססות על האופן שבו המדדים שלכם נעו במהלך 90 הימים האחרונים, בהשוואה ל-365 הימים האחרונים. אם החץ של 'מגמות' למדד מסוים מצביע מעלה, פירוש הדבר שאתם שומרים על רמות הכושר שלכם או משפרים אותן. אם החץ פונה כלפי מטה, הממוצע שלכם ל-90 יום עבור מדד זה החל להידרדר.

כדי להציג פרטים נוספים על ביצועיכם בשנה האחרונה בהשוואה לשלושת החודשים האחרונים, הקישו על החץ 'מגמות' לצד קטגוריה. יוצג גרף של הנתונים שלכם וממוצעים יומיים לשבוע טיפוסי, ותקבלו מידע נוסף על סוג המדד. כדי לקבל פרטים נוספים על הגרף, געו נגיעה ממושכת במסך. 

אם אינכם רואים מגמות

הפעילות צריכה להתבצע במשך 180 יום כדי שהמגמות שלכם יתחילו. אם אינכם רואים את המגמות, המשיכו לענוד את השעון ולסגור את הטבעות. כאשר יהיו מספיק נתונים, תקבלו הודעה על כך שהמגמות שלכם מוכנות. 

תאריך פרסום: