אישור של בקשת חברות עבור Game Center

כדי לקבל בקשת חברות, צריך מכשיר שבו פועלת הגרסה האחרונה של iOS, iPadOS, או macOS.

אם קיבלת בקשת חברות עבור Game Center, יש צורך ב-iPhone, iPad, או iPod touch עם iOS או iPadOS 13 ואילך או Mac עם macOS Monterey ואילך כדי לקבל אותה. לא ניתן לקבל בקשות חברות בגרסאות קודמות של iOS, iPadOS, או macOS או במכשירי Android.

Published Date: