הקלדת ברייל ישירות ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

ה-iPhone, ה-iPad או ה-iPod touch תומכים בהזנת ברייל ישירות במסך המכשיר, ללא צורך במקלדת ברייל פיזית. 

כיצד להזין ברייל במסך של מכשיר iOS או iPadOS

ניתן להזין ברייל כאשר מכשיר ה-iOS או ה-iPadOS מונח לפניכם (מצב שולחני), או כאשר המכשיר פונה לכיוון ההפוך, כך שהאצבעות שלכם מכופפות כלפי פנים להקשה על המסך (במצב 'מסך מרוחק').

קודם כל, ודאו ש-VoiceOver מופעל, ואחר כך הגדירו את החוגה של VoiceOver למצב 'קלט ברייל על המסך'. אם 'קלט ברייל על המסך' לא מופיע בחוגה, עברו אל 'הגדרות' > 'נגישות' > VoiceOver‏ > 'חוגה', ואחר כך הפעילו את 'קלט ברייל על המסך'.

כעת אתם יכולים להזין תווי ברייל על-ידי הקשה על המסך באצבע אחת או בכמה אצבעות בו-זמנית. אתם יכולים גם לבצע את הפעולות הבאות:

  • הזנת רווח: החליקו שמאלה באצבע אחת.
  • מחיקת התו הקודם: החליקו ימינה באצבע אחת.
  • מעבר לשורה חדשה: החליקו שמאלה בשתי אצבעות.
  • מעבר בין הצעות איות: החליקו מעלה או מטה באצבע אחת.
  • הזנת Enter או שליחת הודעה: החליקו מעלה בשלוש אצבעות.
  • מעבר בין ברייל של שש נקודות לברייל דרגה 2: החליקו שמאלה בשלוש אצבעות.
  • תרגום מיידי (כאשר דרגות מופעלות): החליקו מטה בשתי אצבעות.
  • מעבר למקלדת הבאה: החליקו מעלה בשתי אצבעות.

כדי לצאת מ'קלט ברייל על המסך', בצעו גרירה בשתי אצבעות או כווננו את החוגה להגדרה אחרת.

כדי שה-iPad יקריא נקודות בקול רם, הקישו הקשה ממושכת על הנקודות, ואחר כך שחררו את הנקודות כשתשמעו את צלילי הטיימר ואת ההכרזה.

כוונון המיקומים של נקודות ההזנה

ב-iPhone, הקישו ושחררו את מיקומי כל שלוש הנקודות בצד שמאל, ואחר כך הקישו ושחררו את המיקומים של שלוש נקודות בצד ימין. ב-iPad, הקישו פעמיים על כל מיקומי הנקודות בו-זמנית. VoiceOver מכריז שמיקומי הנקודות כוילו מחדש.

שינוי הגדרות 'קלט ברייל על המסך'

עברו אל 'הגדרות' > 'נגישות' > VoiceOver‏ > 'ברייל' > 'קלט ברייל על המסך' כדי להגדיר ברייל של שש נקודות או ברייל דרגה 2 כברירת מחדל, או כדי להפוך את מיקומי הנקודות של ברייל שש נקודות ושל ברייל שמונה נקודות.

תאריך פרסום: