קבלת התראות של הבהוב LED ב-iPhone או ב-iPad Pro

נורית ה-LED ב-iPhone או ב-iPad Pro עשויה להבהב כשהמכשיר נעול ואתם מקבלים עדכון. זה עשוי להיות שימושי אם אינכם רוצים להחמיץ עדכון בזמן שהמכשיר נעול ומושתק.

כיצד להפעיל הבהוב LED עבור התראות

  1. עברו אל 'הגדרות' > 'נגישות', ואחר כך בחרו באפשרות 'שמע/ויזואלי'.
  2. הפעילו את האפשרות 'הבהוב LED בעת התראה'.
  3. הפעילו את האפשרות 'הבהוב במצב שקט' אם אתם רוצים שהאפשרות 'הבהוב LED בעת התראה' תפעל רק כאשר ה-iPhone או ה-iPad Pro* מושתקים.

האפשרות 'הבהוב LED בעת התראה' פועלת רק כאשר המכשיר שלכם נעול.

* האפשרות 'הבהוב LED בעת התראה' זמינה עבור דגמי iPad Pro שהושקו החל מ-2016 ואילך.

תאריך פרסום: