נושאים עבור הבחינה בנושא יסודות השירות של Apple ‏(SVC-19A)

למדו על הבחינה בנושא יסודות השירות של Apple ‏(SVC-19A) ולאילו נושאים וסעיפים יש לצפות.

מה תכלול הבחינה?

הבחינה בנושא יסודות השירות של Apple ‏(SVC-19A) היא מבחן ידע מבוסס מחשב ש-Pearson VUE מציעה באופן מקוון. זהו מבחן עם חומר פתוח והנבחנים צריכים להשתמש בחומרי עזר של Apple ובקורסים ב-ATLAS כסיוע למענה על שאלות הבחינה.

השלמת הבחינה בהצלחה מהווה עמידה בדרישת הקדם לקבלת הסמכה כטכנאי iOS של Apple ‏(ACiT) לשנת 2019 וכן הסמכה כטכנאי Mac של Apple ‏(ACMT) לשנת 2019. עליכם להשלים בהצלחה את הבחינה לפני שתיגשו לבחינות ההסמכה ל-Mac או ל-iOS.

תקציר הבחינה

 • מספר הסעיפים: 5
 • מספר יעדי הלמידה: 34
 • מספר הפריטים הכולל: 70
 • ציון עובר: 80% בסך הכול (לפחות 56 מ-70 פריטים כדי לעבור)
 • מגבלת זמן לבחינה: שעתיים

הבחינה מתחילה עם שבע שאלות דמוגרפיות. לשאלות אלה לא ניתן ניקוד והן אינן נכללות בשעתיים המוקצבות לבחינה.

יש לעבור שני סעיפים בעלי ניקוד נפרד

בבחינה קיימים שני סעיפים בעלי ניקוד נפרד. יש לעבור כל אחד מסעיפים אלה כדי לעבור את הבחינה. זאת בנוסף לציון העובר הכולל שמצוין לעיל. הסעיפים הם:

 • אמצעי זהירות עבור פריקה אלקטרוסטטית (ESD) (לפחות 10 מ-12 כדי לעבור)
 • בטיחות (לפחות 10 מ-12 כדי לעבור)

סעיפים ונושאים

אלו הסעיפים והנושאים שבהם עוסקת הבחינה בנושא יסודות השירות של Apple.

חוויית הלקוח (23 פריטים)

 • זהו את מיומנויות הגישוש שמובילות לקבלת מידע מועיל מהלקוח.
 • בחרו דוגמאות טובות של שיקוף וסיכום תשובות הלקוח על מנת להגיע איתו להסכמה לגבי הנושא.
 • זהו את הדרכים למצב תיקון כהלכה, כך שהלקוח יידע מדוע התיקון נדרש ויסכים לאסטרטגיה.
 • זהו את הדרכים למצב שדרוגים וצירופים ולהמליץ עליהם כחלק מאסטרטגיה של שירות חלופי.
 • הדגימו כיצד לומר ללקוח "לא" תוך כדי הצגת חלופות.
 • ציינו יישומים מעשיים של ארבע אבני היסוד של למידה בקרב מבוגרים.
 • תארו את ההשפעה של שפה טכנית מסובכת ושל שפה פשוטה מדי.
 • זהו דוגמאות טובות של ביטויים שיסייעו להגדיר ציפיות מדויקות מצד הלקוח.
 • תארו את תפקידה של האמפתיה בשביעות רצון הלקוח.
 • זהו את הדרכים למניעת קונפליקט על ידי שימוש באמפתיה כנה.
 • זהו את הסיבות לקונפליקט במהלך אינטראקציה.
 • זהו את הטכניקה להפגת כעסים בחמישה שלבים בתרחיש לקוח נתון.
 • העריכו והסבירו את ההשפעה של תקשורת לא מילולית.

אמצעי זהירות עבור פריקה אלקטרוסטטית (ESD) ‏(12 פריטים)

 • זהו נכונה את אמצעי הזהירות עבור פריקה אלקטרוסטטית (ESD).
 • זהו נכונה את המרכיבים של תחנת עבודה תואמת לפריקה אלקטרוסטטית.
 • השתמשו בכלים, בציוד ובהליכים הנכונים להכנת סביבת עבודה שמקטינה או מבטלת את הסבירות שייגרם נזק עקב פריקה אלקטרוסטטית.
 • זהו נכונה את ההשפעות של נזק שנגרם למעגל משולב עקב פריקה אלקטרוסטטית.
 • זהו נכונה מיתוסים נפוצים בנושא פריקה אלקטרוסטטית ומדוע הם שגויים.

בטיחות (12 פריטים)

 • זהו משפטי לקוחות שמתארים בעיות בטיחות פוטנציאליות.
 • הסבירו את החשיבות של הקפדה על זהירות יתרה בעת טיפול בסוללות ליתיום-יון/פולימר.
 • הדגימו טיפול הולם ובטוח בסוללות ובמכלולים של מארזי מחשבים ניידים עם סוללות מובנות.
 • זהו סימנים ותסמינים של סוללות פגומות ומכלולים של מארזי מחשבים ניידים עם סוללות מובנות.
 • תגובה לאירועים הקשורים בסוללות מוטמעות.

פתרון בעיות (8 פריטים)

 • זהו את השלבים השונים בתהליך של פתרון בעיות ומתן שירות שבהם כלי אבחון יכולים להועיל.
 • ציינו את המרכיבים של תקצירי מקרה ברורים, תמציתיים ומלאים.
 • הדגימו מיומנויות בסיסיות של פתרון בעיות והסקת מסקנות דדוקטיבית
 • השתמשו בטכניקות חכמות של הצגת שאלות ובמיומנויות של הערכה ראשונית ובידוד כדי לזהות האם הבעיות עוסקות באופן כללי בענייני חומרה, תוכנה, חינוך או סביבה.

ידע על מוצרים (15 פריטים)

 • זהו את השיטות לגיבוי ושחזור של נתונים במוצר של Apple.
 • ציינו בקרים ב-iOS והפגינו היכרות עם ניווט ב-iOS ברמה בסיסית.
 • זהו את המרכיבים של סביבת המשתמש המוגדרת כברירת מחדל ב-macOS.
 • ציינו בקרים והפגינו היכרות עם ניווט ב-Apple Watch.
 • העריכו, בודדו ופתרו בעיה הקשורה ל-Apple ID בתרחיש לקוח נתון.
 • ציינו את השלבים להגדרת שירותי 'המשכיות' ב-macOS וב-iOS.
 • תארו את תהליך ההגדרה של מכשיר Bluetooth במוצר של Apple.

קורסים ב-ATLAS

כהכנה לבחינה בנושא יסודות השירות של Apple, אנו ממליצים לעיין בקורסים תחת הנושא 'יסודות השירות' ב-ATLAS.

תאריך פרסום: