כיצד להעתיק ולהדביק ב-Mac

העתיקו או גזרו טקסט או פריטים אחרים ממיקום אחד, ואז הדביקו אותם במיקום אחר. שיטות אלה פועלות במרבית האפליקציות. 

העתקה או גזירה

התחילו בבחירת הטקסט או הפריט שאתם רוצים להעתיק או לגזור. לאחר מכן היעזרו באחד מהשלבים הבאים כדי לשמור את הפריט בלוח העריכה כך שניתן יהיה להדביק אותו במקום אחר. 

העתקה

 

 • לחצו על Command-C. 
 • לחלופין, בחרו באפשרות 'עריכה' > 'העתק' משורת התפריטים.
 • אפשרות נוספת היא ללחוץ תוך כדי הקשה על מקש Control (או ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני) על הפריט שבחרתם, ואחר כך לבחור באפשרות 'העתק' מתפריט הקיצור.

גזירה

 • לחצו על Command-X. 
 • לחלופין, בחרו באפשרות 'עריכה' > 'גזור' משורת התפריטים.
 • אפשרות נוספת היא ללחוץ תוך כדי הקשה על מקש Control (או ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני) על הפריט שבחרתם, ואחר כך לבחור באפשרות 'גזור' מתפריט הקיצור.


הדבקה או הדבקה והתאמה לסגנון

תחילה לחצו כדי למקם את נקודת הכניסה שלכם, ואחר כך היעזרו באחד מהשלבים הבאים כדי להדביק במיקום זה את הפריט שהעתקתם. כשבוחרים להדביק ולהתאים לסגנון, הפריט המודבק יותאם לגופן, לצבע, לגודל או לסגנון אחר של התוכן שמסביב. 

הדבקה

 

 • לחצו על Command-V. 
 • לחלופין, בחרו באפשרות 'עריכה' > 'הדבק' משורת התפריטים.
 • אפשרות נוספת היא ללחוץ תוך כדי הקשה על מקש Control (או ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני) על הפריט שבחרתם, ואחר כך לבחור באפשרות 'הדבק' מתפריט הקיצור.

הדבק והתאם לסגנון

 • לחצו על המקשים Option-Shift-Command-V.
 • לחלופין, בחרו באפשרות 'עריכה' > 'הדבק והתאם לסגנון' משורת התפריטים.


מידע נוסף

 • אתם יכולים גם לגרור ולשחרר פריטים כדי להעביר או להעתיק אותם למיקום אחר.
 • אם אתם לוחצים לחיצה ממושכת על מקש Control בזמן ביצוע צילום מסך, צילום המסך יישמר בלוח העריכה ויהיה מוכן להדבקה. 
 • עם 'לוח אוניברסלי', תוכלו להעתיק ולהדביק תוכן בין ה-Mac, ה-iPhone, ה-iPad או ה-iPod touch.
Published Date: