צרו תבניות וערכות נושא והשתמשו בהן ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote

אם יצרתם מסמך, גיליון עבודה או מצגת שתרצו להשתמש בהם שוב כדוגמה עבור קבצים חדשים, תוכלו לשמור אותם כתבנית או כערכת נושא. תוכלו לגשת אליהם בקלות מבורר התבניות או מבורר ערכות הנושא בכל המכשירים שלכם, ותוכלו לשתף אותם עם אחרים.

לפני שמתחילים


שימוש בתבניות ובערכות נושא ב-iPhone וב-iPad

צרו תבנית של Pages או Numbers, או ערכת נושא של Keynote. כאשר תוסיפו אותה לבורר התבניות או לבורר ערכות הנושא, היא תופיע בכל המכשירים שלכם אם התחברתם ל-iCloud באמצעות אותו Apple ID והשתמשתם ב-iCloud Drive עם Pages,‏ Numbers ו-Keynote.*

יצירת תבנית או ערכת נושא

 1. פתחו מסמך קיים כדי לבסס את התבנית או את ערכת הנושא שלכם עליו, או צרו מסמך חדש.
 2. התאימו את התבנית או את ערכת הנושא שלכם. תוכלו להוסיף ולעצב מלל, תמונות ואובייקטים. כמו כן תוכלו להגדיר שומרי מקום למדיה כך שתוכלו להחליף תמונות בקלות, מבלי להשפיע על עיצוב המסמך.
 3. כדי לשמור את התבנית או את ערכת הנושא, הקישו על הלחצן 'עוד' , הקישו על 'יצא', הקישו על 'תבנית או ערכת נושא של [שם האפליקציה]', ואז הקישו על 'הוסף לבורר התבניות' או 'הוסף לבורר ערכות הנושא'.

אחרי ששמרתם את התבנית או את ערכת הנושא, היא תופיע תחת 'התבניות שלי' בבורר התבניות ב-Pages או Numbers, או תחת 'ערכות הנושא שלי' בבורר ערכות הנושא ב-Keynote.

שיתוף של תבנית או ערכת נושא

 1. פתחו את בורר התבניות או את בורר ערכות הנושא, ואז הקישו על 'התבניות שלי' או על 'ערכות הנושא שלי'.
 2. געו נגיעה ממושכת בתבנית או בערכת הנושא, הרימו את האצבע והקישו על 'שתף' בתפריט שמופיע.
  אם אינכם רואים את הלחצן 'שתף', הקישו על התבנית כדי להוריד אותה למכשיר, ולאחר מכן נסו שוב.
 3. בחרו אפשרות לשיתוף של התבנית או ערכת הנושא.

הגדרת שומר מקום למדיה

באמצעות שומרי מקום, תוכלו להגדיר בתבנית או בערכת הנושא אזורים שבהם תוכלו להוסיף במהירות תמונה או סרטון.

 1. הוסיפו תמונה למסמך.
 2. הקישו על התמונה.
 3. הקישו על הלחצן 'עיצוב' , הקישו על 'תמונה' ואז הקישו על 'הגדר כשומר מקום'.

שינוי שם של תבנית או ערכת נושא

 1. פתחו את בורר התבניות או את בורר ערכות הנושא, ואז הקישו על 'התבניות שלי' או על 'ערכות הנושא שלי'.
 2. געו נגיעה ממושכת בתבנית או בערכת הנושא, הרימו את האצבע והקישו על 'שנה שם' בתפריט שמופיע.
 3. הזינו שם ולאחר מכן הקישו על 'שנה שם'.

מחיקה של תבנית או ערכת נושא

כאשר תמחקו תבנית או ערכת נושא, היא תימחק מכל המכשירים שלכם שמשתמשים ב-iCloud Drive עבור Pages,‏ Numbers ו-Keynote.

 1. פתחו את בורר התבניות או את בורר ערכות הנושא, ואז הקישו על 'התבניות שלי' או על 'ערכות הנושא שלי'.
 2. געו נגיעה ממושכת בתבנית או בערכת הנושא, הרימו את האצבע והקישו על 'מחק' בתפריט שמופיע.
 3. הקישו על 'מחק' לאישור.


שימוש בתבניות או בערכות נושא ב-Mac

צרו תבנית של Pages או Numbers, או ערכת נושא של Keynote. כאשר תוסיפו אותה לבורר התבניות או לבורר ערכות הנושא, היא תופיע בכל המכשירים שלכם אם התחברתם ל-iCloud באמצעות אותו Apple ID והשתמשתם ב-iCloud Drive עם Pages,‏ Numbers ו-Keynote.*

יצירת תבנית או ערכת נושא

 1. פתחו מסמך קיים כדי לבסס את התבנית או את ערכת הנושא שלכם עליו, או צרו מסמך חדש.
 2. התאימו את התבנית או את ערכת הנושא. תוכלו להוסיף ולעצב מלל, תמונות ואובייקטים. כמו כן תוכלו להגדיר שומרי מקום למלל ולמדיה כך שתוכלו להחליף מלל ותמונות בקלות, מבלי להשפיע על עיצוב המסמך.
 3. אחרי שסיימתם להתאים את התבנית או את ערכת הנושא, בחרו 'קובץ' > 'שמור כתבנית' או 'שמור ערכת נושא' ואז בחרו 'הוסף לבורר התבניות' או 'הוסף לבורר ערכות הנושא'.

אחרי ששמרתם את התבנית או את ערכת הנושא, היא תופיע תחת 'התבניות שלי' בבורר התבניות ב-Pages או Numbers, או תחת 'ערכות הנושא שלי' בבורר ערכות הנושא ב-Keynote.

שיתוף של תבנית או ערכת נושא

 1. פתחו את בורר התבניות או את בורר ערכות הנושא, ולאחר מכן לחצו על 'התבניות שלי' או על 'ערכות הנושא שלי'.
 2. לחצו על התבנית או על ערכת הנושא שתרצו לשתף תוך כדי לחיצה על מקש Control, ולאחר מכן לחצו על 'שתף'. 
  אם אינכם רואים את הלחצן 'שתף', פתחו את התבנית כדי להוריד אותה ל-Mac, ולאחר מכן נסו שוב.
 3. בחרו דרך לשיתוף התבנית.

הגדרה של שומרי מקום למדיה ולמלל

באמצעות שומרי מקום, תוכלו להגדיר בתבנית או בערכת הנושא שלכם אזורים שבהם תוכלו להזין מלל או להוסיף במהירות תמונה או סרטון.

 1. הזינו מלל או הוסיפו תמונה או סרטון.
 2. בחרו מלל, תמונה או סרטון.
 3. בחרו 'עיצוב' > 'מתקדם', ואז בחרו 'הגדר כמלל שומר מקום', 'הגדר כשומר מקום למלל' או 'הגדר כשומר מקום למדיה'. ב-Keynote, תוכלו להגדיר שומרי מקום למלל רק בעת עריכת פריסות שקף.

שינוי שם של תבנית או ערכת נושא

 1. פתחו את בורר התבניות או את בורר ערכות הנושא, ואז לחצו על 'התבניות שלי' או על 'ערכות הנושא שלי'. 
 2. הקליקו על התבנית או על ערכת הנושא תוך כדי הקשה על מקש Control, הקליקו על 'שנה שם' והזינו שם חדש.
 3. הקישו על מקש Return לשמירת השם החדש.

מחיקה של תבנית או ערכת נושא

כאשר תמחקו תבנית או ערכת נושא, היא תימחק מכל המכשירים שלכם שמשתמשים ב-iCloud Drive עבור Pages,‏ Numbers ו-Keynote.

 1. פתחו את בורר התבניות או את בורר ערכות הנושא, ואז הקליקו על 'התבניות שלי' או על 'ערכות הנושא שלי'.
 2. הקליקו על התבנית או על ערכת הנושא תוך כדי הקשה על מקש Control, ואז הקליקו על 'מחק'.
 3. הקליקו על 'מחק' לאישור.

* תבניות וערכות נושא שיצרתם מופיעות באפליקציות Pages‏, Numbers ו-Keynote במכשירים שלכם, אך לא ב-iCloud.com‏.

תאריך פרסום: