הנפשת אובייקטים של Keynote ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch וב-Mac

הדגישו מילים ואובייקטים עם הנפשות כגון סיבוב, הבהוב ועוד. תוכלו אפילו לגרום לפריטים בשקופית לנוע כדי ליצור רושם חזותי ייחודי.

הנפשת אובייקטים ב-Keynote עבור iPhone ו-iPad

הדגישו אובייקט או מלל בעזרת הנפשה, או צרו נתיב תנועה כדי לגרום לאובייקט או למלל לזוז בשקופית.

הנפשת אובייקט

 1. הקישו על האובייקט שאתם רוצים להוסיף לו הנפשה, ואחר כך הקישו על 'הנפש' בתפריט שמופיע.
 2. הקישו על 'הוסף פעולה', ואחר כך בחרו הנפשה.
 3. הקישו על 'סיום' בפינה השמאלית העליונה. אתם יכולים להתאים אישית הנפשה בכל עת.

יצירת נתיב תנועה

ציירו נתיב תנועה באמצעות Apple Pencil (במכשירים נתמכים) או בעזרת האצבע.

 1. הקישו על האובייקט שאתם רוצים להוסיף לו הנפשה, ואחר כך הקישו על 'הנפש' בתפריט שמופיע.
 2. הקישו על 'הוסף פעולה', ואחר כך הקישו על 'יצירת נתיב'.
 3. גררו אובייקט על פני השקופית כדי ליצור את נתיב התנועה. כברירת מחדל, לנתיב יש קווים מעוגלים . כדי ליצור נתיב בעל קווים ישרים, הקישו על הלחצן 'קו ישר' . אם אתם רוצים לצייר מחדש את הנתיב, הקישו על 'נקה', ואחר כך ציירו את הנתיב שוב.
 4. אחרי שתסיימו לצייר את הנתיב, הקישו על 'סיום' בחלק התחתון, ואחר כך הקישו על 'סיום' בפינה השמאלית העליונה. ניתן לערוך את הנתיב בכל עת. 

עריכת נתיב תנועה

 1. הקישו על האובייקט, ואחר כך הקישו על 'הנפש' בתפריט שמופיע.
 2. הקישו על 'נתיב תנועה', ואחר כך בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לשנות את נקודת ההתחלה או את נקודת הסיום, גררו את האובייקט האטום למיקום שבו אתם רוצים שהנתיב יתחיל, או גררו את האובייקט השקוף למיקום שבו אתם רוצים שהנתיב יסתיים.
  • כדי להזיז נקודות בנתיב, הקישו על הנתיב ואחר כך גררו כל נקודה אדומה או לבנה.
  • כדי לצייר מחדש את הנתיב, הקישו על האובייקט, הקישו על 'צייר נתיב מחדש' בתפריט שמופיע, ואחר כך גררו את האובייקט על פני השקופית כדי ליצור את נתיב התנועה.
  • כדי להסיר נקודה, הקישו על הנתיב, הקישו על נקודה, ואחר כך הקישו על 'מחק את הנקודה' בתפריט שמופיע.
  • כדי להפוך נקודה בנתיב למעוגלת או לישרה, הקישו על הנתיב, הקישו על נקודה אדומה או לבנה, ואחר כך הקישו על 'הפוך לנקודה חדה' או על 'הפוך לנקודה חלקה'.
  • כדי לפצל את הנתיב להנפשות שונות, הקישו על הנתיב, הקישו על הנקודה שבה אתם רוצים שהנתיב יתפצל, ואחר כך הקישו על 'פצל נתיב'.
  • כדי לגרום לאובייקט להסתובב על ציר על מנת להתאים לעקומה של נתיב התנועה בזמן שהוא נע, הפעילו את האפשרות 'יישר לפי הנתיב'. כאשר האפשרות 'יישר לפי הנתיב' מופעלת, תוכלו גם להשתמש במחוון 'סיבוב' כדי להתאים את היישור הראשוני של האובייקט לנתיב התנועה.
 3. הקישו על 'סיום' בפינה השמאלית העליונה אחרי שתסיימו לערוך את הנתיב. 

התאמה אישית של הנפשה

כדי לשנות את משך הזמן והגדרות אחרות של הנפשה, בצעו את השלבים הבאים:

 1. הקישו על האובייקט, ואחר כך הקישו על 'הנפש' בתפריט שמופיע.
 2. הקישו על 'פעולה', הקישו על ההנפשה שאתם רוצים להתאים אישית, ואחר כך בצעו התאמות. כדי להציג את ההנפשה בתצוגה מקדימה, הקישו על הלחצן 'הפעל' 
 3. אחרי שתתאימו אישית את ההנפשה, הקישו על 'סיום' בפינה השמאלית העליונה.

ארגון והסרה של הנפשות

כדי לשנות את מועד תחילת ההנפשה, שנו את סדר הכניסה.

 1. הקישו על הלחצן 'עוד' ולאחר מכן הקישו על 'הנפש'.
 2. הקישו על הלחצן 'סדר ההנפשות'  בפינה השמאלית העליונה, ואחר כך בצעו התאמות:

  • כדי לשנות את סדר ההנפשות, געו והחזיקו בהנפשה, ואחר כך גררו אותה אל מיקום חדש.
  • כדי לשנות את מועד ההתחלה של הנפשה, הקישו על הנפשה, ואחר כך השתמשו באפשרויות 'התחלה' ו'השהיה'.
  • כדי למחוק הנפשה, החליקו ימינה על הנפשה ואחר כך הקישו על 'מחק'.
 3. הקישו על 'סיום' בפינה השמאלית העליונה.


הנפשת אובייקטים ב-Keynote for Mac

הדגישו אובייקט או מלל בעזרת הנפשה, או צרו נתיב תנועה כדי לגרום לאובייקט או למלל לזוז בשקופית.

הנפשת אובייקט

 1. בחרו את האובייקט שעבורו אתם רוצים להוסיף הנפשה. 
 2. לחצו על הלחצן 'הנפש'  בפינה השמאלית העליונה, ואחר כך לחצו על הכרטיסייה 'פעולה'. 
 3. לחצו על 'הוסף אפקט' ואחר כך בחרו אפקט. אתם יכולים להתאים אישית הנפשה בכל עת.
  חלון של מסמך Keynote עם הבוחן 'הנפש' פתוח בכרטיסיה 'פעולה' והתפריט 'הוסף אפקט' פתוח

יצירת נתיב תנועה

 1. בחרו את האובייקט שעבורו אתם רוצים להוסיף הנפשה. 
 2. לחצו על הלחצן 'הנפש'  בפינה השמאלית העליונה, ואחר כך לחצו על הכרטיסייה 'פעולה'.
 3. לחצו על 'הוסף אפקט', ואחר כך לחצו על 'העבר'.
  חלון של מסמך Keynote עם הבוחן 'הנפש' פתוח באפשרויות 'תנועה' שבכרטיסיה 'פעולה'
 4. גררו את האובייקט האטום למקום שבו אתם רוצים שהתנועה תתחיל, ואחר כך גררו את האובייקט השקוף להיכן שאתם רוצים שהתנועה תסתיים. כדי להוסיף קווים מעוגלים לנתיב, גררו את הנקודות הלבנות לאורך הקו. ניתן לערוך את הנתיב בכל עת.

עריכת נתיב תנועה

 1. בחרו את האובייקט.
 2. לחצו על היהלום האדום  שמופיע תחת האובייקט, ואחר כך בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לשנות את נתיב ההנפשה, גררו את האובייקט האטום או השקוף למקום אחר בשקופית, או גררו כל נקודה אדומה או לבנה.
  • כדי לשנות את העקומות או את הזוויות של הנתיב, הקליקו על כל נקודה בנתיב תוך כדי הקשה על המקש Control ובחרו באפשרות 'הפוך לנקודה חדה', 'הפוך לנקודה חלקה' או 'הפוך לנקודת בזייה'. 
  • כדי להסיר נקודה, הקליקו על נקודה כלשהי בנתיב תוך כדי הקשה על המקש Control, ואחר כך לחצו על 'מחק'.
  • כדי לשנות הגדרות אחרות כמו תזמון והאצה, השתמשו באפשרויות שבכרטיסייה 'פעולה'.
  • כדי לגרום לאובייקט להסתובב על ציר על מנת להתאים לעקומה של נתיב התנועה בזמן שהוא נע, לחצו על האפשרות 'יישר לפי הנתיב' בכרטיסיה 'פעולה'.

התאמה אישית של הנפשה

כדי לשנות את משך הזמן והגדרות אחרות של הנפשה, בצעו את השלבים הבאים:

 1. בחרו את האובייקט. 
 2. לחצו על הלחצן 'הנפש'  בפינה השמאלית העליונה, ואחר כך לחצו על הכרטיסייה 'פעולה'. 
 3. כדי לשנות את משך הזמן והגדרות אחרות, השתמשו באפשרויות שבכרטיסייה 'פעולה'.

ארגון והסרה של הנפשות

אם אתם רוצים לשנות את מועד ההתחלה של הנפשה, למדו כיצד לשנות את סדר ההנפשות.

 1. לחצו על הלחצן 'הנפש'  בפינה השמאלית העליונה.
 2. לחצו על הלחצן 'סדר ההנפשות' בפינה השמאלית התחתונה כדי להציג את החלון 'סדר ההנפשות', ואחר כך בצעו התאמות:
  • כדי לשנות את סדר ההנפשות, גררו הנפשה למיקום חדש.
  • כדי לשנות את מועד ההתחלה של הנפשה, בחרו הנפשה, ואחר כך השתמשו באפשרויות 'התחלה' ו'השהיה'.
  • כדי למחוק הנפשה, בחרו הנפשה, ואחר כך לחצו על המקש Delete.
 3. לחצו על הלחצן 'סגור' .

אם אתם רוצים לשנות את מועד ההתחלה של הנפשה, למדו כיצד לשנות את סדר ההנפשות.

 1. לחצו על הלחצן 'הנפש'  בפינה השמאלית העליונה.
 2. לחצו על הלחצן 'סדר ההנפשות' בפינה השמאלית התחתונה כדי להציג את החלון 'סדר ההנפשות', ואחר כך בצעו התאמות:
  החלון 'סדר ההנפשות' ב-Keynote
  • כדי לשנות את סדר ההנפשות, גררו הנפשה למיקום חדש.
  • כדי לשנות את מועד ההתחלה של הנפשה, בחרו הנפשה, ואחר כך השתמשו באפשרויות 'התחלה' ו'השהיה'.
  • כדי למחוק הנפשה, בחרו הנפשה, ואחר כך לחצו על המקש Delete.
 3. לחצו על הלחצן 'סגור' .
תאריך פרסום: