ניווט במסמך ב-Pages

השתמשו בתצוגה 'תוכן העניינים' ב-Pages ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch, ב-Mac או באינטרנט, באתר iCloud.com, כדי לנווט בקלות במסמך ולהוסיף תוכן עניינים לעמוד.

כדי שתוכלו להשתמש בתצוגה 'תוכן העניינים' לניווט במסמך, הקפידו להשתמש בסגנונות פיסקה. לאחר מכן תוכלו להתאים את התצוגה 'תוכן העניינים' על ידי בחירת הסגנונות שתרצו לכלול בה. תוכלו גם להוסיף תוכן עניינים לעמוד במסמך. וכאשר תייצאו לקובץ EPUB או PDF, תוכן העניינים יהיה נגיש בספר או בקובץ PDF.

שימוש בסגנונות פיסקה

הרשומות שמופיעות בתוכן העניינים מבוססות על סגנונות הפיסקה שבהם נעשה שימוש במסמך Pages. החילו סגנונות פיסקה על מלל שתרצו שיופיע בתצוגה 'תוכן העניינים'. למשל, אם תרצו לכלול שמות פרקים, הפעילו את אותו סגנון פיסקה לכל שם פרק במסמך.

 1. בחרו את המלל שתרצו שיופיע בתצוגה 'תוכן העניינים'.
 2. הקישו או הקליקו על הלחצן 'עיצוב'  בסרגל הכלים. אם אתם במסמך בעל פריסת עמוד, הקישו או הקליקו על הכרטיסייה 'מלל' בחלק העליון של סרגל הצד 'עיצוב'.
 3. בחרו את שם סגנון הפיסקה שמופיע בחלק העליון של סרגל הצד 'עיצוב'.
 4. בחרו סגנון (שאינו הסגנון 'גוף המלל') מהתפריט 'סגנונות פיסקה'.
 5. הפעילו סגנונות פיסקה על כל מלל שתרצו שיופיע בתצוגה 'תוכן העניינים'.

כל תבנית של Pages מכילה סגנונות פיסקה מוגדרים מראש. אם תרצו לשנות את המראה של סגנון פיסקה, תוכלו ליצור סגנון משלכם, או לעדכן סגנונות פיסקה קיימים.


פתיחת התצוגה 'תוכן העניינים'

ב-iPad או באינטרנט, באתר iCloud.com, הקישו או הקליקו על הלחצן 'תצוגת תוכן העניינים'  בסרגל הכלים.

ב-Mac, הקליקו על הלחצן 'תצוגה'  בסרגל הכלים, ואז הקליקו על 'תוכן העניינים'.

ב-iPhone, הפעילו את הנווט:

 1. הקישו על הלחצן 'עוד' , הפעילו את הנווט ואז הקישו על 'סיום'. אם המקלדת פתוחה, הקישו על 'סיום' כדי לסגור אותה.
 2. הקישו על מספר העמוד בתחתית המסך, ואז הקישו על 'תוכן העניינים' בחלון שמופיע.


התאמת הרשומות בתצוגה 'תוכן העניינים'

לאחר שהפעלתם סגנונות פיסקה, תוכלו להתאים את הרשומות בתצוגה 'תוכן העניינים':

 1. פתחו את התצוגה 'תוכן העניינים'.
 2. הקישו או הקליקו על 'ערוך', ואז בחרו את סגנונות הפיסקה שתרצו שיופיעו בתוכן העניינים. למשל, אם הפעלתם את הסגנון 'כותרת' עבור כל שם פרק בספר שלכם, בחרו בסגנון 'כותרת' כדי להציג את שמות הפרקים האלה בתוכן העניינים.
 3. כדי לשנות את רמת ההזחה של סגנון פיסקה בתוכן העניינים, הקישו או הקליקו על לחצן ההזחה שליד סגנון הפיסקה שבחרתם.
 4. הקישו או הקליקו על 'סיום'. 

כאשר תפעילו את סגנונות הפיסקה שנבחרו עבור מלל חדש במסמך, תוכן העניינים יתעדכן באופן אוטומטי ויציג את הרשומות האלה.


ניווט באמצעות התצוגה 'תוכן העניינים'

הקישו או הקליקו על רשומה בתצוגה 'תוכן העניינים' כדי לעבור לחלק זה במסמך. תוכלו גם לקשר מלל במסמך לחלקים אחרים במסמך.


הוספה של תוכן עניינים לעמוד במסמך

כך תוסיפו תוכן עניינים שיופיע בעמוד במסמך:*

 1. פתחו את התצוגה 'תוכן העניינים'.
 2. הקישו או הקליקו בגוף המסמך, במקום שבו תרצו שתוכן העניינים יופיע, ואז הקישו או הקליקו על 'הוסף תוכן עניינים'.

* אינכם חייבים להוסיף את תוכן העניינים לגוף המסמך כדי שיופיע בקבצי EPUB ו-PDF.


פרסום או יצוא של ספר EPUB עם תוכן עניינים

כשאתם משתמשים ב-Pages כדי לפרסם את הספר שלכם ב-Apple Books או ליצור ספר EPUB, תוכן העניינים יופיע ברוב האפליקציות לקריאת EPUB. למשל, באפליקציה Books ב-iPhone, ב-iPad או ב-Mac, תוכלו להקליק או להקיש על הלחצן 'תוכן העניינים'  בסרגל הכלים כדי לצפות בתוכן העניינים, שמופיע בדיוק כמו בתצוגה 'תוכן העניינים' במסמך Pages שלכם. בחרו רשומה כדי לעבור לחלק זה בספר.


יצירה של קובץ PDF עם תוכן עניינים

כאשר אתם ממירים את מסמך Pages לקובץ PDF, תוכן העניינים מופיע באופן אוטומטי בחלונית הניווט של קובץ ה-PDF. למשל, בתצוגה מקדימה ב-Mac, בחרו 'הצג' > 'תוכן עניינים' כדי לראות את תוכן העניינים בסרגל הצד. הקליקו על רשומה כדי לעבור לחלק זה בקובץ ה-PDF.

תאריך פרסום: