שימוש בטקסט אנכי ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote

בשפות סינית, יפנית וקוריאנית, ניתן כעת להקליד באופן אנכי במסמכים, בגיליונות עבודה ובמצגות של iWork ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch או ב-Mac.

הוסיפו מלל אנכי בכל תבנית של Pages או Numbers, או בערכת נושא של Keynote. תוכלו גם לשלב בקלות מלל אנכי ומלל אופקי באותו מסמך. וכשתהיו מוכנים לשתף את המסמך שמכיל מלל אנכי, תוכלו ליצור ספר EPUB אינטראקטיבי שאפשר לראות אותו ב-Apple Books.


שימוש במלל אנכי ב-iPhone או ב-iPad

כדי להשתמש במלל אנכי, הוסיפו את השפות סינית, יפנית או קוריאנית בתור שפה מועדפת עבור ה-iPhone או ה-iPad:

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'שפה ואזור'.
 2. הקישו על 'שפות אחרות' או על 'הוסף שפה', ואחר כך בחרו 'סינית', 'יפנית' או 'קוריאנית'. 

שימוש במלל אנכי במסמך שלם ב-Pages

 1. כשהמסמך פתוח, הקישו על הלחצן 'עוד'  בסרגל הכלים, ואחר כך הקישו על 'הגדרת המסמך'.
 2. במידת הצורך, הקישו על 'מסמך' ואז הפעילו את 'מלל אנכי'. 

כל גוף המלל הקיים יומר באופן אוטומטי למלל אנכי. צורות ותיבות מלל חדשות שתוסיפו ישתמשו אף הן במלל אנכי.

שימוש במלל אנכי בצורות ובתיבות מלל ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote

כשאתם משתמשים במלל אנכי בצורות ובתיבות מלל, יש לכם אפשרות לשלב מלל אופקי ואנכי באותו מסמך.

 1. צרו תיבת מלל או צורה. 
 2. בחרו את תיבת המלל או הצורה. 
 3. הקישו על הלחצן 'עיצוב' , הקישו על 'מלל' במידת הצורך, ואחר כך הפעילו את האפשרות 'מלל אנכי'. אם תיבת מלל או צורה כבר מכילה מלל, הוא הופך לאנכי. כל מלל שתוסיפו יהיה אנכי.

הכנסת תווים בצורה אופקית במלל אנכי ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote

ניתן להכניס שניים עד ארבעה תווים בצורה אופקית בתוך מלל אנכי, כך שיהיה ניתן לקרוא אותם משמאל לימין. זה עשוי להיות שימושי עבור תווים לטיניים כגון מספרים.

 1. בחרו עד ארבעה תווים שאתם רוצים לסובב.
 2. הקישו על לחצן החץ  אם הוא מופיע בתפריט, ואחר כך הקישו על 'סובב למצב אופקי'.

שימוש בתבניות מלל אנכי

האפליקציה Pages מספקת שלוש תבניות של מלל אנכי כדי שתוכלו להתחיל - blank,‏ basic book או story book:

 • אם יפנית או סינית מסורתית היא השפה הראשית ב-iPhone או ב-iPad שלכם, הקישו על 'צור מסמך' במנהל המסמכים, ואחר כך בחרו תבנית מלל אנכי ב'בורר התבניות'.
 • אם יפנית או סינית מסורתית היא שפה מועדפת, הקישו על 'צור מסמך' במנהל המסמכים, הקישו על התפריט הקופץ 'שפה' ב'בורר התבניות', ואחר כך בחרו ב'יפנית' או ב'סינית מסורתית' מתוך התפריט. בחרו תבנית מלל אנכי ב'בורר התבניות'.


שימוש במלל אנכי ב-Mac

כדי להשתמש במלל אנכי, הוסיפו את השפות סינית, יפנית או קוריאנית בתור שפה מועדפת עבור ה-Mac:

 1. עברו אל 'העדפות המערכת', ואחר כך בחרו באפשרות 'שפה ואזור'.
 2. לחצו על הלחצן 'הוסף'  בתחתית הרשימה, ואחר כך בחרו באפשרות 'סינית', 'יפנית' או 'קוריאנית'.

שימוש במלל אנכי במסמך שלם ב-Pages

 1. כשהמסמך פתוח, לחצו על הלחצן 'מסמך'  בסרגל הכלים.
 2. בחרו את תיבת הסימון לצד 'מלל אנכי'. כל גוף המלל הקיים יומר באופן אוטומטי למצב אנכי. צורות ותיבות מלל חדשות שתוסיפו ישתמשו אף הן במלל אנכי.

שימוש במלל אנכי בצורות ובתיבות מלל ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote

כשאתם משתמשים במלל אנכי בצורות ובתיבות מלל, יש לכם אפשרות לשלב מלל אופקי ואנכי באותו מסמך.

 1. צרו תיבת מלל או צורה. 
 2. בחרו את תיבת המלל או הצורה. 
 3. לחצו על הלחצן 'עיצוב' , לחצו על 'מלל' בסרגל הצידי 'עיצוב' במידת הצורך, ואחר כך בחרו באפשרות 'מלל אנכי'. אם האובייקט כבר מכיל מלל, הוא יהפוך אנכי. כל מלל שתוסיפו יהיה אנכי.

הכנסת תווים בצורה אופקית במלל אנכי ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote

ניתן להכניס שניים עד ארבעה תווים בצורה אופקית בתוך מלל אנכי, כך שיהיה ניתן לקרוא אותם משמאל לימין. זה עשוי להיות שימושי עבור תווים לטיניים כגון מספרים.

 1. בחרו עד ארבעה תווים שאתם רוצים לסובב.
 2. לחצו על המלל תוך הקשה על המקש Control, ואחר כך בחרו באפשרות 'סובב למצב אופקי'.

שימוש בתבניות מלל אנכי

האפליקציה Pages מספקת שלוש תבניות של מלל אנכי כדי שתוכלו להתחיל - blank,‏ basic book או story book:

 • אם יפנית או סינית מסורתית היא השפה הראשית ב-Mac שלכם, בחרו ב'קובץ' > 'חדש', ואחר כך בחרו תבנית מלל אנכי ב'בורר התבניות'.
 • אם יפנית או סינית מסורתית היא שפה מועדפת, בחרו ב'קובץ' > 'חדש', לחצו על התפריט הקופץ 'שפה' ב'בורר התבניות', ואחר כך בחרו ב'יפנית' או ב'סינית מסורתית' בתפריט. בחרו תבנית מלל אנכי ב'בורר התבניות'.
תאריך פרסום: