שימוש ב'זכוכית מגדלת' ב-iPhone או ב-iPad

עם 'זכוכית מגדלת', אתם יכולים להפוך את ה-iPhone או את ה-iPad לזכוכית מגדלת כדי להתמקד באובייקטים שבקרבתכם.

כיצד להפעיל 'זכוכית מגדלת'

 1. ב-iPhone או ב-iPad, עברו אל 'הגדרות' > 'נגישות'.
 2. הקישו על 'זכוכית מגדלת', ואחר כך הפעילו אפשרות זו. פעולה זו מוסיפה את 'זכוכית מגדלת' בתור קיצור דרך למאפייני נגישות.

גישה מהירה ל'זכוכית מגדלת'

כדי לפתוח במהירות את 'זכוכית מגדלת':

 • ב-iPhone X ואילך, או ב-iPad עם Face ID: לחצו שלוש פעמים על כפתור הצד. אחר כך גררו את המחוון כדי להתאים את רמת ההגדלה. כדי לסגור את 'זכוכית מגדלת', החליקו למעלה מתחתית המסך.
 • ב-iPhone 8 ובמכשירים קודמים, ובדגמי iPad עם כפתור הבית, לחצו שלוש פעמים על כפתור הבית. אחר כך גררו את המחוון כדי להתאים את רמת ההגדלה. כדי לסגור את 'זכוכית מגדלת', לחצו על כפתור הבית.

אתם יכולים גם להוסיף את 'זכוכית מגדלת' ל'מרכז הבקרה':

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'מרכז הבקרה', ואחר כך הקישו על 'התאמה אישית של פקדים'.
 2. הקישו על לחצן ההוספה  לצד 'זכוכית מגדלת'.

אחר כך, מתוך 'מרכז הבקרה' הקישו על הלחצן 'זכוכית מגדלת' כדי להשתמש בה.

 

שימוש ב'זכוכית מגדלת'

כאשר 'זכוכית מגדלת' פתוחה, אתם יכולים לעשות דברים כמו להחיל מסנני צבע או לשמור אובייקט מוגדל כתמונה. אתם יכולים להשתמש בפנס שבמכשיר כדי להוסיף עוד תאורה לאובייקט שאתם מנסים להגדיל. אתם יכולים גם להפעיל את התכונה 'כיוון בהירות אוטומטי' כדי לכוונן את הבהירות של 'זכוכית מגדלת' לפי הגדרות תאורת הסביבה.

החלת מסנני צבע

כדי להחיל מסנני צבע, בצעו את השלבים הבאים:

 1. הקישו על לחצן המסננים 
 2. החליקו על פני מסנני הצבע השונים כדי להציג את האפקטים שלהם.
 3. כדי לכוונן את הבהירות והניגודיות, גררו את המחוונים.

כדי להפוך את הצבעים, בצעו את השלבים הבאים:

 1. הקישו על הלחצן להיפוך המסננים .
 2. הקישו שוב על לחצן המסנן כדי להחיל את המסנן שבו אתם מעוניינים ולחזור למסך של 'זכוכית מגדלת'.

 

שמירת אובייקט מוגדל כתמונה

 1. כדי להקפיא פריים מסוים, הקישו על הלחצן להקפאת הפריים .
 2. כדי לכוונן את ההגדלה, גררו את המחוון. 
 3. הקישו על המסך כדי להתמקד בתמונה.
 4. כדי לשמור את התמונה, געו והחזיקו בתמונה, ואחר כך הקישו על 'שמור תמונה'.

כדי לבטל את הקפאת הפריים, הקישו שוב על הלחצן להקפאת הפריים. כדי לנעול את המיקוד של האובייקט שאתם מנסים להגדיל, הקישו על לחצן הנעילה . הקישו על הלחצן שוב כדי לפתוח את נעילת המיקוד.

 

תאריך פרסום: