אם אינכם מצליחים לקשר את Apple Watch אל ה-iPhone שלכם

למדו מה לעשות כשמופיעה ההודעה 'לא ניתן להתחבר ל-Apple Watch' ב-iPhone שלכם כאשר אתם מנסים לקשר בין המכשירים.

ודאו שה-Apple Watch אינו כבר מקושר

כאשר אתם מגדירים את Apple Watch, ה-iPhone שלכם מבקש להציב את השעון מול המצלמה של ה-iPhone. אם ה-iPhone שלכם מודיע שאין באפשרותו להתחבר אל ה-Apple Watch – או אם השעון מציג פני שעון – ייתכן שה-Apple Watch כבר מקושר אל iPhone.

נסו לבטל את הקישור או למחוק את ה-Apple Watch באמצעות אחת מהשיטות המופיעות בהמשך.

ביטול הקישור של Apple Watch אם יש ברשותכם את ה-iPhone המקושר

 1. פתחו את האפליקציה Watch ב-iPhone, הקישו על הכרטיסיה 'השעון שלי' ולאחר מכן הקישו על 'כל השעונים' בחלק העליון של המסך.
 2. הקישו על הסמל "i"  שליד השעון שברצונכם לבטל את הקישור שלו, ואז הקישו על 'בטל את קישור ה-Apple Watch'.
 3. הקישו שוב לאישור והמתינו לביטול הקישור של השעון.
 4. לאחר שהקישור של ה-Apple Watch יבוטל לחלוטין, תוכלו לקשר שוב.

מחיקה של Apple Watch אם אין ברשותכם את ה-iPhone המקושר

אם אינכם יכולים לבטל את הקישור של ה-Apple Watch כיוון שאין ברשותכם את ה-iPhone שאליו הוא מקושר, אתכם יכולים למחוק את השעון.

כאשר אתם מוחקים Apple Watch במקום לבטל את הקישור אליו, השעון עדיין יהיה מוגן באמצעות  נעילת ההפעלה. לפני שתוכלו לקשר שוב את ה-Apple Watch, עליכם להזין את ה-Apple ID ואת הסיסמה ששימשו כדי להגדיר אותו.

 1. פתחו את האפליקציה 'הגדרות' בשעון ואז הקישו על 'כללי' > 'איפוס'.
 2. הקישו על 'מחק את כל התוכן וההגדרות' ולאחר מכן הקישו שוב לאישור.
 3. המתינו לביטול הקישור של השעון.
 4. לאחר שהקישור של ה-Apple Watch יבוטל לחלוטין, תוכלו לקשר שוב. זכרו שאתם תזדקקו ל-Apple ID ולסיסמה שבהם השתמשתם כדי להגדיר את השעון.

איפוס ה-Apple Watch אם אינכם יודעים את קוד הגישה

אם אינכם יכולים לבטל את הקישור או למחוק את ה-Apple Watch כיוון ששכחתם את קוד הגישה אליו, אתם יכולים לאפס את השעון.

כאשר אתם מאפסים Apple Watch במקום לבטל את הקישור אליו, השעון עדיין יהיה מוגן באמצעות  נעילת ההפעלה. לפני שתוכלו לקשר שוב את ה-Apple Watch, עליכם להזין את ה-Apple ID ואת הסיסמה ששימשו כדי להגדיר אותו.

 1. הניחו את ה-Apple Watch על המטען.
 2. לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הצד עד שתראו את מחוון הכיבוי.
 3. לחצו לחיצה ממושכת על Digital Crown, ולאחר מכן הקישו על 'איפוס'.
 4. לאחר שהקישור של ה-Apple Watch יבוטל לחלוטין, תוכלו לקשר שוב. זכרו שאתם תזדקקו ל-Apple ID ולסיסמה שבהם השתמשתם כדי להגדיר את השעון.

אם תהליך הקישור נעצר

אם נראה לכם שתהליך הקישור של Apple Watch נעצר – לדוגמה, הנפשת הקישור נשארת על המסך למשך כמה דקות – איפוס השעון עשוי לעזור:

 1. לחצו לחיצה ממושכת על ה-Digital Crown בזמן שה-Apple Watch נמצא במצב קישור.
 2. הקישו על 'איפוס' כאשר האפשרות תופיע בשעון.
 3. אחרי שהשעון יתאפס, תוכלו לקשר שוב.
תאריך פרסום: