אם 'מדריך Boot Camp' מציין שלא ניתן היה לחלק את הכונן למחיצות

ייתכן ש'מדריך Boot Camp' יציין שאירעה שגיאה במהלך חלוקת הכונן ל-Windows.

בעת ניסיון ליצור מחיצת Windows, ייתכן ש'מדריך Boot Camp' יציג את ההתראה 'לא ניתן לחלק את הכונן למחיצות. אירעה תקלה במהלך יצירת המחיצות בכונן. הפעל/י את 'עזרה ראשונה' מתוך 'כלי העזר לכוננים' כדי לבדוק מה התקלה ולתקן אותה.'

שימוש ב'כלי העזר לכוננים' כדי לחפש שגיאות

 1. התקינו את העדכונים החדשים של macOS.
 2. השתמשו ב'כלי העזר לכוננים' כדי לתקן את כונן ההפעלה.
 3. אם 'כלי העזר לכוננים' לא מצא שגיאות או תיקן את כל השגיאות, נסו שוב להשתמש ב'מדריך Boot Camp' כדי להתקין את Windows.
 4. אם עדיין מופיעה השגיאה לגבי חלוקה למחיצות ב'מדריך Boot Camp', המשיכו לשלבים הבאים.

 


חיפוש מקום פנוי ללא הקצאה

 1. פתחו את כלי העזר לכוננים, שנמצא בתיקיה 'כלי עזר' שבתיקיה 'יישומים'.
 2. בסרגל הצד של 'כלי העזר לכוננים', בחרו את שם הכונן הפנימי, הגורם המכיל או אמצעי האחסון, כגון Macintosh HD.
 3. לחצו על 'מחיצה' בסרגל הכלים.
 4. אם תוצג הודעה לגבי שיתוף שטח האחסון של Apple File System, לחצו על 'מחיצה' כדי לאשר שברצונכם לחלק למחיצות במקום להוסיף אמצעי אחסון.
 5. אם תרשים העוגה כולל חלק עם התווית 'מקום פנוי', לחצו כדי לבחור בחלק זה. הכיתוב 'מקום פנוי' אמור להופיע כעת גם ב'פרטי מחיצה' משמאל.
  חלון 'כלי העזר לכוננים' לאחר הלחיצה על הלחצן 'מחיצה'
 6. אחרי הבחירה בחלק 'מקום פנוי' בתרשים, לחצו על לחצן ההסרה (–) מתחת לתרשים. הסרת המקום הפנוי וחסר ההקצאה הזה מפנה את השטח הזה לשימושכם. לאחר מכן, לחצו על 'הפעל' וצאו מ'כלי העזר לכוננים'.
 7. נסו שוב להשתמש ב'מדריך Boot Camp' כדי להתקין את Windows.
 8. אם עדיין מופיעה אותה שגיאה לגבי חלוקה למחיצות ב'מדריך Boot Camp', המשיכו לשלבים הבאים.

 


כיבוי זמני של Time Machine

אם אתם משתמשים ב-Time Machine עם macOS Mojave או High Sierra, שדרגו ל-macOS Catalina 10.15 ואילך או בצעו את השלבים הבאים:

 1. פתחו את העדפות Time Machine בתפריט Time Machine‏ שבשורת התפריטים. או בחרו בתפריט Apple‏ ‎ ‏‏> 'העדפות המערכת' ולאחר מכן לחצו על Time Machine.
 2. בטלו את הבחירה באפשרות 'בצע גיבוי אוטומטית' כדי לכבות את Time Machine. 
 3. חכו כמה דקות, ואז נסו שוב להשתמש ב'מדריך Boot Camp' כדי להתקין את Windows.
 4. לאחר סיום ההתקנה, תוכלו להפעיל שוב את Time Machine.

 


תאריך פרסום: