מה חדש ב-macOS Server

למדו על השינויים הכלולים ב-macOS Server 5.11.

macOS Server 5.11 מחייבת macOS Big Sur 11 ואילך. לאחר התקנת העדכון של macOS, תוכלו להשיג את macOS Server מה-App Store. (כדי למנוע הפסקה של שירותים, גרסאות חדשות של Server אינן מותקנות באופן אוטומטי, גם כאשר ההעדפות ב-App Store הוגדרו להתקנת עדכונים אחרים באופן אוטומטי.)

במהלך ההתקנה, ייתכן שתופיע ההודעה 'זוהתה החלפה של היישום "Server"'. זה צפוי. כל ההגדרות והנתונים של Server נשמרים במהלך העדכון, ולאחר העדכון תוכלו להשתמש באפליקציה Server כדי לסיים הגדרת שירותים שתצורתם נקבעה קודם לכן.

אם אתם משדרגים מ-macOS Server 5.6.3 או מגרסה קודמת, למדו על השינויים שהוצגו ב-macOS Server 5.7.1.

מה חדש ב-macOS Server 5.11

Profile Manager

Profile Manager תומך בהגבלות, בפקודות ובמטענים חדשים.

עבור iOS ו-iPadOS

 • רישום מכשירים אוטומטי: דילוג על החלוניות 'השחזור הסתיים' ו'העדכון הושלם' ב'מדריך ההתקנה'
 • התקנת יישומים מנוהלים שאינם ניתנים להסרה
 • Exchange ActiveSync: עקיפת סיסמה קודמת
 • כללי שימוש ברשת: הגדרת תצורה של כללי SIM
 • עדכונים: הפעלת תצוגות מקדימות של עדכונים במסך הנעילה
 • הגבלות: הפעלת 'יישומים ברגע'
 • WiFi: השבתת שיוך של חלוקת כתובות MAC אקראיות
 • הוספת מזהה eSIM – ‏EID – בפרטי המכשיר

עבור iPadOS

 • חינוך: הפעלה של הגדרת תצורה של חלון ההתחברות ל-'iPad משותף' בלבד, לא ל'כיתת לימוד'
 • 'iPad משותף': ניהול משתמשים מבוסס-מכסה
 • 'iPad משותף': השבתת הפעלות זמניות

עבור iOS, ‏iPadOS ו-macOS

 • VPN: הגדרת תצורה של הרחבת מערכת חדשה ומקשי הגדרה של תצורת רשת

עבור iOS ו-tvOS

 • הגדרת אזור זמן במכשירים מפוקחים

עבור macOS

 • הגדרת תצורה של 'התקדמות אוטומטית'
 • רישום מכשירים אוטומטי: דילוג על החלונית 'נגישות' ב'מדריך ההתקנה', הצגת קוד המעקף של נעילת ההפעלה של Server בפרטי אבטחת המכשיר
 • התקנת יישומים מנוהלים
 • הגדרות חשבון: שם קצר של משתמש מקומי מנוהל
 • מתחמים משויכים: הפעלת הורדות ישירות
 • שמירת תוכן במטמון: הפעלה אוטומטית של שמירה במטמון דרך מכשיר אחר, שליחת פקודה ContentCachingInformation
 • הגבלות: יישומים יכולים לקבל את פרטי ספק הקובץ, להשהות עדכוני יישומים

מה חדש ב-macOS Server 5.10

Profile Manager

Profile Manager תומך בהגבלות, בפקודות ובמטענים חדשים.

עבור iOS ו-macOS

 • 'שמירת תוכן במטמון': הפעלה אוטומטית של 'שיתוף של חיבור לאינטרנט'
 • VPN: הגדירו דרישה ייעודית לספק עבור סוג חיבור SSL בהתאמה אישית
 • VPN: הגדירו דרישות רשת עבור סוגי חיבורים של Cisco,‏ Juniper,‏ Pulse,‏ F5,‏ SonicWall,‏ Aruba,‏ CheckPoint ו-SSL בהתאמה אישית
  • שליחת כלל התעבורה דרך VPN
  • אי הכללת רשתות מקומיות

עבור iOS

 • השביתו משתמשים זמניים ב-'iPad משותף'

עבור macOS

 • 'הרשמת התקן': אפשרו תמיכה ב-FileVault עבור התחברות של משתמש ראשון
 • שלחו שאילתות לגבי מידע בנושא 'שמירת תוכן במטמון'

מה חדש ב-macOS Server 5.9

Profile Manager

Profile Manager תומך בהגבלות, בפקודות ובמטענים חדשים.

עבור iOS,‏ macOS ו-tvOS

 • Wi-Fi: הגדירו סוג אבטחה WPA3 אישי

עבור iOS ו-macOS

 • הוסיפו טקסט הסכמה לפרופילים הניתנים להורדה ולהרשמה באופן ידני
 • דלגו על החלוניות 'שפות מועדפות' ו'שפה נתמכת' ב'מדריך ההגדרות'
 • הגדירו מטען הניתן להרחבה בכניסה יחידה

עבור iOS

 • דלגו על החלוניות 'מצב כהה' ו'ברוכים הבאים' ב'מדריך ההגדרות'
 • הגדירו הגבלות חדשות בפיקוח בלבד כדי לאפשר גישה של כוננים חיצוניים באפליקציה 'קבצים', מקלדות עם נתיב רציף והשבתה או הפעלה של Wi-Fi
 • Exchange ActiveSync: הפעילו 'דואר', 'לוח שנה', 'אנשי קשר' ו'תזכורות' בנפרד עבור חשבונות מנוהלים
 • 'מצב יישום בודד': הגדירו 'שליטה קולית'
 • רעננו חבילות סלולריות של eSIM ארגוני

עבור macOS

 • תמכו באימות מבוסס רשת עבור תוכנית רישום המכשירים 
 • דלגו על החלוניות 'זמן מסך' ו-TouchID ב'מדריך ההגדרות'
 • הגדירו אפשרויות תצורה לחשבון חדש עבור הרשמה ל-DEP
 • הציגו רמות של 'אתחול מאובטח' ו'אתחול חיצוני' ב'פרטי המכשיר'
 • תמכו ב-Bootstrap Token כדי לאפשר לחשבונות ניידים לבצע כניסה במחשבי Mac עם FileVault
 • נהלו את 'נעילת ההפעלה': הפעילו את 'נעילת ההפעלה', נקו את 'נעילת ההפעלה', שלפו באופן אוטומטי 'קוד מעקף של נעילת ההפעלה' במחשבי Mac עם הרשמה ב-Catalina
 • הגדירו עדכונים ל-macOS ועדכוני אפליקציות באופן אוטומטי
 • Dock: קבעו הגדרות של לחיצה כפולה, 'אחרונים' וכרטיסיות
 • הגדירו מטען של מתחמים משויכים באינטרנט
 • הגדירו שמירת תוכן במטמון כתשתית

עבור tvOS

 • הגדירו אם מכשיר יעבור למצב שינה

מה חדש ב-macOS Server 5.8

Profile Manager

Profile Manager תומך בהגבלות, בפקודות ובמטענים חדשים.

עבור macOS

 • יצאו קבוצה מוגדרת מראש של ערכים של פרטי מכשירים עבור מכשירים שצוינו באמצעות כלי שורת פקודה חדש, exportDeviceInfo
 • דלגו על החלונית True Tone ב'מדריך ההגדרות'
 • הגדירו הגבלות חדשות: צילום מסך וצפייה במסך מרוחק
 • הגדירו אישור אימות לשירותי אינטרנט של Exchange
 • הגדירו גישה אל Apple Remote Desktop 
 • הגדירו כיתות מנוהלות במחשבי Mac לתלמידים
 • הגדירו מטען של 'שקיפות אישור'

עבור iOS

 • הפעילו או השביתו 'שיחות ונתונים בעת נדידה' ו'נקודת גישה אישית'
 • הגדירו הגבלות חדשות: שינוי 'נקודת גישה אישית' (בפיקוח בלבד)
 • הציגו מספר טלפון, ICCID ופרטי IMEI של מכשירים רשומים עם SIM כפול
 • הגדירו מטען של 'שקיפות אישור'

עבור tvOS

 • הגדירו Managed Software Updates

מה חדש ב-macOS Server 5.7.1

Profile Manager

 • הגדירו חשבון של Apple Business Manager
 • התקינו אפליקציות מה-App Store עבור tvOS
 • הגדירו הגבלות, פקודות ומטענים חדשים:

עבור macOS

הגדרות מטען חדשות ל'הגבלות'

 • אפשרו בקשות שיתוף סיסמאות על בסיס קירבה
 • אפשרו שיתוף סיסמאות
 • אפשרו מילוי אוטומטי של סיסמאות
 • אפשרו התקנת עדכוני תוכנה למשתמשים שאינם מנהלי מערכת

הגדרות מטען חדשות ל-Exchange

 • השתמשו ב-OAuth עבור אימות

הגדרות מטען חדשות לכרטיס חכם

 • דרשו כרטיס חכם
 • אפשרו שומר מסך בעת הסרת כרטיס חכם

הגדרות מטען חדשות ל'קוד גישה'

 • אכפו איפוס סיסמה במהלך אימות המשתמש הבא

הגדרות מטען חדשות ל'אבטחה ופרטיות'

 • הציגו מפתח שחזור אישי

הגדרות מטען חדשות ל'חינוך'

 • שלחו אל מחשבי Mac המוקצים למורים

הגדרות מטען חדשות ל-Xsan

 • יכולת להגדיר נקודות טעינה אוטומטיות
 • יכולת להגדיר העדפות לנקודות טעינה של Distributed LAN Client

עבור iOS

הגדרות מטען חדשות ל'הגבלות'

 • אפשרו בקשות לשיתוף סיסמה על בסיס קירבה (רק במכשירים בפיקוח)
 • אפשרו שיתוף סיסמה (רק במכשירים בפיקוח)
 • אפשרו מילוי אוטומטי של סיסמה (רק במכשירים בפיקוח)
 • אכפו תאריך ושעה אוטומטיים (רק במכשירים בפיקוח)
 • אפשרו מצב מוגבל של USB (רק במכשירים בפיקוח)
 • אפשרו לחשבונות 'אנשי קשר' מנוהלים לכתוב לחשבונות לא מנוהלים
 • אפשרו לחשבונות 'אנשי קשר' לא מנוהלים לקרוא חשבונות מנוהלים
 • השביתו eSIM (רק במכשירים בפיקוח)

הגדרות מטען חדשות ל'דואר' ול-Exchange

 • אפשרו למשתמש להפעיל או להשבית חתימת S/MIME
 • אפשרו למשתמש לשנות את הבחירה באישור של חתימת S/MIME
 • אפשרו למשתמש להפעיל או להשבית הצפנת S/MIME
 • אפשרו למשתמש לשנות את הבחירה באישור של הצפנת S/MIME

הגדרות מטען חדשות ל-Exchange

 • השתמשו ב-OAuth עבור אימות

הגדרות מטען חדשות ל'עדכונים'

 • ציינו אם לאפליקציה מסוימת מותר לשלוח התראות קריטיות
 • אפשרו עדכונים מקובצים
 • הציגו ב-CarPlay

הגדרות חדשות למטען VPN עבור תצורות IKEv2

 • יכולת לציין כתובות שרת DNS
 • יכולת לציין מתחם ראשי של המנהרה
 • יכולת לציין מתחמי חיפוש של DNS
 • יכולת לציין מתחמים מדויקים נוספים של DNS

אפשרויות דילוג חדשות על 'הרשמת התקן' בחלונית 'מדריך ההגדרות'

 • 'iMessage ו-FaceTime' ו'זמן מסך'
 • הוסיפו חבילה סלולרית

מטענים לא פעילים

 • חשבונות macOS Server

פקודות חדשות

 • הציגו מידע על SIM

עבור tvOS

הגדרות מטען חדשות ל'הגבלות'

 • אפשרו בקשות לשיתוף סיסמה על בסיס קירבה (רק במכשירים בפיקוח)

פקודות חדשות

 • 'התקן עדכונים' (מופיע רק בתפריט הקופץ 'פעולה' כאשר יש עדכונים זמינים ב-Apple TV או במכשירי Apple TV שנבחרו בתוך קבוצה)
תאריך פרסום: