שימוש בקטגוריות חכמות ב-Numbers

ארגנו את הנתונים שלכם בדרך חדשה עם קטגוריות חכמות. לדוגמה, אם אתם עוקבים בגיליון עבודה אחרי המכירות של העסק, צרו קטגוריה שמקבצת מכירות לפי מחלקות. אתם יכולים גם להוסיף תת-קטגוריות, לסכם נתונים המחולקים לקטגוריות, ליצור תרשימים על בסיס הקטגוריות שבטבלה ועוד.

כדי להשתמש בקטגוריות חכמות, עליכם להוריד את הגרסה האחרונה ל-iPad,‏ ל-iPhone, ל-iPod touch או ל-Mac. אפשר להשתמש בקטגוריות חכמות עם Numbers גם באופן מקוון ב-iCloud.com.


יצירת קטגוריה

טבלה יכולה להכיל קטגוריה ראשית אחת ועד ארבע תת-קטגוריות. אתם יכולים ליצור קטגוריות על בסיס הנתונים בטבלה או על-ידי בחירת שורות.

יצירת קטגוריה בעזרת נתונים קיימים

אם הטבלה כבר מכילה את הנתונים שבהם אתם רוצים להשתמש כדי לארגן את הטבלה, אתם יכולים ליצור קטגוריה על בסיס העמודה שמכילה את הנתונים.

 1. הקישו או לחצו על הטבלה שאתם רוצים לחלק לקטגוריות, הקישו או לחצו על הלחצן 'סדר' , ואחר כך לחצו או הקישו על 'קטגוריות'.
 2. הקישו או לחצו על 'הוסף קטגוריה'.
 3. בחרו עמודה מתוך הרשימה. לדוגמה, אם הטבלה מכילה נתוני מכירות של חנויות, אתם יכולים לבחור את העמודה 'מחלקה' כדי לחלק את נתוני המכירות לקטגוריות לפי מחלקות. האפליקציה Numbers יוצרת באופן אוטומטי קבוצות של שורות על בסיס ערכים משותפים בעמודה שנבחרה.
 4. לחצו או הקישו על המשולש  לצד שם קבוצה, כדי לכווץ או להרחיב את השורות בקבוצה זו.

iPad Pro עם התפריט 'סדר' בגיליון עבודה של Numbers מציג קבוצות עבור 'מחלקה'

יצירת קטגוריה משורות שנבחרו

אם הטבלה אינה מכילה את הנתונים שאתם רוצים לחלק לקטגוריות, אתם יכולים ליצור קטגוריה באופן ידני ב-iPad, ב-iPhone וב-Mac. השתמשו בשיטה הזו כשיש לכם רשימת שמות פשוטה שאתם רוצים לחלק לקבוצות.

 1. בחרו את השורות שאתם רוצים לקבץ יחד.
 2. ב-iPad או ב-iPhone, הקישו על 'פעולות בשורה' בתפריט הקופץ, ואחר כך הקישו על 'צור קבוצה'. ב-Mac, בחרו ב'סדר' > 'צור קבוצה לשורות שנבחרו'. האפליקציה Numbers מעבירה את השורות שנבחרו לקטגוריה חדשה, והשורות שנותרו מועברות לקבוצה אחרת. 
 3. כדי לשנות את השם של הקבוצה החדשה, בחרו את התא המכיל את השם. 
  • ב-iPad או ב-iPhone הקישו פעמיים על התא כדי לפתוח את המקלדת, הקלידו שם חדש, ואחר כך הקישו על Return. 
  • ב-Mac, הקלידו שם חדש. 

הוספת תת-קטגוריה

ניתן להוסיף עד ארבע תת-קטגוריות לטבלה. לדוגמה, אם טבלת המכירות מחולקת כרגע לקטגוריות לפי מחלקות, אתם יכולים להוסיף תת-קטגוריה שתאפשר לארגן את הנתונים לפי תאריכי המכירות.

 1. בחרו את הטבלה, לחצו או הקישו על הלחצן 'סדר' , ואחר כך לחצו או הקישו על 'קטגוריות'.
 2. לחצו או הקישו על 'הוסף קטגוריה', ואחר כך בחרו עמודה עבור תת-הקטגוריה החדשה שאתם רוצים ליצור. אחרי שתוסיפו את הקטגוריות ותת-הקטגוריות, תוכלו לארגן אותן בטבלה.

iPad Pro עם התפריט 'סדר' בגיליון עבודה של Numbers מציג קבוצות עבור הקטגוריה 'מחלקה' ותת-הקטגוריה 'תאריך'


עריכת קטגוריות

אחרי שיצרתם קטגוריות, תוכלו לשנות את ההיררכיה שלהן, לשנות את האופן שבו האפליקציה Numbers מקבצת שורות לפי תאריך ועוד.

שינוי היררכיה של קטגוריות

אתם יכולים לשנות את ההיררכיה של קטגוריות בכל עת כדי לקבל תובנות חדשות בנוגע לנתונים שלכם. לדוגמה, אם בטבלה מוצגים נתוני מכירות חודשיים לפי מחלקות, תוכלו לשנות את ההיררכיה של הקטגוריות כדי לראות את המכירות לחודש של כל מחלקה.

ב-iPad, ב-iPhone או ב-Mac, ניתן לשנות את ההיררכיה ב'סוקר הארגון':

 1. בחרו את הטבלה, לחצו או הקישו על הלחצן 'סדר' , ואחר כך לחצו או הקישו על 'קטגוריות'.
 2. ב-iPad או ב-iPhone, הקישו על 'עריכה'. ב-Mac, עברו לשלב הבא.
 3. גררו מעלה או מטה את הלחצן 'העלה' או 'הורד'  לצד קטגוריה. השורות בטבלה יזוזו כדי לשקף את ההיררכיה החדשה.

ב-iPad, ב-iPhone, ב-Mac או ב-iCloud.com, תוכלו לשנות את ההיררכיה בטבלה עצמה:

 1. בחרו שורה עם שם קבוצה שנמצא בקטגוריה שאתם רוצים להעלות או להוריד בהיררכיה.
 2. ב-iPad או ב-iPhone, הקישו על 'פעולות בשורה'.
  ב-Mac או באופן מקוון ב-iCloud.com, העבירו את מצביע העכבר מעל גבול השורה (משמאל לעמודה הראשונה בשורה), ואחר כך לחצו על החץ שמופיע.
 3. כדי להזיז קטגוריה כלפי מעלה בהיררכיה, בחרו ב'העלה'. או כדי להזיז אותה כלפי מטה בהיררכיה, בחרו ב'הורד'.

שינוי האופן של קיבוץ שורות לפי תאריך ב-Numbers

אתם יכולים לשנות את האופן של קיבוץ שורות לפי תאריך ב-Numbers. לדוגמה, בטבלה עם קטגוריית תאריכים, השורות עשויות להיות מקובצות לפי חודשים. כדי להציג במקום זאת מגמות שנתיות או רבעוניות, אתם יכולים לבחור לקבץ את הנתונים לפי שנה, רבעון, שבוע ועוד.

 1. בחרו את הטבלה.
 2. לחצו או הקישו על הלחצן 'סדר' .
 3. עבור הקטגוריה שאתם רוצים להתאים, לחצו או הקישו על התפריט הקופץ לצד 'לפי', ואחר כך בחרו אפשרות.


סיכום הנתונים

ניתן לסכם את הנתונים בקטגוריות בטבלה. לדוגמה, אם הטבלה שמכילה נתוני מכירות מחולקת לקטגוריות לפי מחלקות, אתם יכולים לחשב סיכומי ביניים עבור המכירות בכל מחלקה. 

 1. לחצו או הקישו על תא בשורה עם שם הקבוצה.
 2. ב-iPad או ב-iPhone, הקישו על הלחצן 'סיכום'. ב-Mac או ב-Numbers ל-iCloud, לחצו על הלחצן 'פעולות סיכום' .
 3. בחרו חישוב. חישוב זה יתווסף באופן אוטומטי לכל הקבוצות בקטגוריה הזו. תוכלו להראות סיכומים שונים לכל קטגוריה בכל עמודה.

iPad Pro מציג גיליון עבודה פתוח של Numbers עם התא 'סכום ביניים' שנבחר והתפריט 'סיכום' פתוח


הצגת הקטגוריה כתרשים

אתם יכולים ליצור תרשים על בסיס הקטגוריה שיצרתם עבור הטבלה. לדוגמה, אם הטבלה שמכילה נתוני מכירות מחולקת לקטגוריות לפי מחלקות, והוספתם סיכום הכולל חישוב של סיכומי הביניים עבור המכירות בכל מחלקה, תוכלו ליצור במהירות תרשים של נתוני הסיכום הללו. בחרו את התא שמכיל את נתוני הסיכום שאתם רוצים להציג בתרשים, לחצו או הקישו על 'תרשים', ואחר כך בחרו תרשים.*

iPad Pro עם גיליון עבודה של Numbers המציג תרשים טבעת שנוצר מנתוני קטגוריה בעמודה 'סכום ביניים'

* כשאתם יוצרים תרשים, ודאו שנתוני הסיכום נמצאים בעמודת גוף, לא בעמודת כותרת.


תאריך פרסום: