שימוש ב-SIM כפול עם דגמי Apple Watch GPS + Cellular

אם הגדרתם חבילות סלולריות מרובות באמצעות SIM כפול ב-iPhone התואם, תוכלו להוסיף את שתי החבילות ל-Apple Watch שלכם. אחר כך תוכלו לבחור באיזו מהן השעון ישתמש כאשר הוא מתחבר לרשתות סלולריות.

מסך הגדרת חיבור סלולרי ב-iPhone המראה שהחיבור הסלולרי מוכן לשימוש ב-Apple Watch‏.

הגדרת חבילות סלולריות מרובות

אם הגדרתם SIM כפול ב-iPhone XS, ב-iPhone XS Max או ב-iPhone XR ואילך, אתם יכולים להוסיף את שתי החבילות הסלולריות ב-Apple Watch Series 4 ואילך, כל עוד כל אחת מהחבילות עומדת בתנאים ומוצעת על-ידי מפעיל סלולרי נתמך.     

אתם יכולים להגדיר חבילה אחת כשאתם מגדירים את השעון בפעם הראשונה. אחר כך אתם יכולים להגדיר את החבילה השנייה מאוחר יותר באפליקציה Apple Watch:

  1. ב-iPhone, פתחו את האפליקציה Apple Watch.
  2. הקישו על הכרטיסיה 'השעון שלי' ואז על 'סלולרי'.
  3. הקישו על 'הגדר נתונים סלולריים' או על 'הוסף/י תכנית חדשה'. אם לא הוספתם את החבילה הראשונה במהלך ההגדרה, תוכלו להוסיף אותה כאן.
  4. פעלו בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי לבחור את החבילות שאתם רוצים להוסיף ל-Apple Watch. כל חבילת שירות סלולרי תחויב בנפרד. אם אתם זקוקים לעזרה, פנו אל המפעיל.

אתם יכולים להוסיף עד חמש חבילות סלולריות ל-Apple Watch. עם זאת, ה-Apple Watch יכול להתחבר לאחת בלבד בכל פעם. אם יש לכם חבילת שירות סלולרית עסקית או ארגונית, בדקו מול החברה או המפעיל אם הם תומכים בתכונה זו. חשבונות ששולמו מראש וכמה חשבונות קודמים אינם נתמכים כעת. כדי לוודא שהחשבון שלכם עומד בתנאים, פנו למפעיל.

החלפה בין חבילות

  1. ב-iPhone, פתחו את האפליקציה Apple Watch. 
  2. הקישו על הכרטיסיה 'השעון שלי' ואז על 'סלולרי'. 
  3. החבילה אמורה להתחלף באופן אוטומטי. אם היא לא מתחלפת, הקישו על החבילה שבה אתם רוצים להשתמש. ייתכן שתידרש ל-Apple Watch כדקה כדי להחליף חבילות.

אפשר גם להחליף חבילות ישירות מה-Apple Watch. עברו אל 'הגדרות' > 'סלולרי' או אל 'הגדרות' > Mobile Data, ואחר כך בחרו בחבילה שבה תרצו שהשעון ישתמש כשהוא מתחבר לרשת סלולרית. 

כך ה-Apple Watch מקבל שיחות והודעות

שיחה מג'יין אפלסיד מקו סלולרי P‏.    

כאשר ה-Apple Watch מחובר ל-iPhone, אתם יכולים לקבל שיחות והודעות משתי החבילות. השעון מראה מאיזו חבילת נתונים סלולריים קיבלתם עדכון על-ידי הצגת תג עם האות הראשונה של הקו. אם אתם משיבים לשיחה או להודעה, השעון ישיב באופן אוטומטי מהקו שבו קיבלתם את השיחה או ההודעה.

כאשר ה-Apple Watch לא נמצא בסמוך ל-iPhone והוא מחובר לרשת סלולרית, אתם יכולים לקבל שיחות והודעות מהחבילה הפעילה. אם ה-iPhone מופעל, גם אם הוא אינו בסמוך, אתם יכולים לקבל הודעות ועדכונים על שיחות מהחבילה השנייה. אם אתם משיבים לשיחה, השעון יתקשר בחזרה באופן אוטומטי מהחבילה הפעילה. אם אתם משיבים להודעת SMS, השעון ישלח בתשובה הודעות טקסט באופן אוטומטי מהחבילה שבה קיבלתם את ההודעה. אתם יכולים להשיב להודעות ב-iMessage כל עוד יש חיבור נתונים פעיל מכל חבילה. אם אתם רוצים לשנות את החבילה הפעילה, אתם יכולים switch להחליף חבילות באופן ידני מתוך 'הגדרות' ב-Apple Watch.

תאריך פרסום: