'נעילת ההפעלה' ל-Mac

'נעילת ההפעלה' תוכננה כדי למנוע מאחרים להשתמש ב-Mac שלכם אם הוא אבד או נגנב.

'נעילת הפעלה' מסייעת בשמירה על אבטחת ה-Mac‏, גם אם הוא אבד או נגנב, והיא יכולה לשפר את הסיכויים שלכם לקבל אותו חזרה. עם 'נעילת ההפעלה', דרושים סיסמת ה-Apple ID‏ או קוד הגישה שלכם למכשיר על מנת שמישהו יוכל לכבות את היישום 'מצא את...', למחוק את ה-Mac שלכם או להפעיל מחדש את ה-Mac ולהשתמש בו. גם אם תמחקו את ה-Mac מרחוק, 'נעילת ההפעלה' יכולה להמשיך למנוע מאחרים להפעיל מחדש את ה-Mac בלי רשותכם. כל שעליכם לעשות הוא לוודא שהיישום 'מצא את...' פועל, ולזכור את ה-Apple ID‏ ואת הסיסמה שלכם.

 


כיצד להפעיל את 'נעילת ההפעלה'

אם ה-Mac שלכם עומד בדרישות המערכת של 'נעילת ההפעלה', פשוט הפעילו את היישום 'מצא את...' כדי להפעיל את 'נעילת ההפעלה':

  1. בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', ואחר כך לחצו על Apple ID‏.
  2. בחרו את iCloud בסרגל הצד, ואחר כך בחרו ב'מצא את ה-Mac שלי' בצד שמאל.

כל עוד לא כיביתם את היישום 'מצא את...', 'נעילת ההפעלה' תישאר במצב מופעל. קבלו מידע נוסף על היישום 'מצא את...'.

 


כיצד להשבית את 'נעילת ההפעלה'

כדי להשבית את 'נעילת ההפעלה', כבו את היישום 'מצא את...':

  1. בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', ואחר כך לחצו על Apple ID‏.
  2. בחרו את iCloud בסרגל הצד, ואחר כך בטלו את הבחירה ביישום 'מצא את ה-Mac שלי' בצד שמאל.
    כיבוי של היישום 'מצא את...' מתרחש גם כאשר אתם מתנתקים מ-iCloud‏, למשל לפני מכירה, מסירה או טרייד-אין של ה-Mac‏.

אם אין לכם גישה ל-Mac‏, השתמשו בדפדפן אינטרנט במכשיר אחר כדי להסיר את 'נעילת ההפעלה'.

אם ב-Mac שלכם, שהיה לפני כן בבעלותו של אדם אחר, מוצג חלון 'נעילת ההפעלה' עם בקשה להזנת ה-Apple ID‏ של מישהו אחר, ייתכן שהבעלים הקודמים יצטרכו להסיר עבורכם את נעילת ההפעלה.

 


דרישות מערכת עבור 'נעילת ההפעלה'

'נעילת הפעלה' זמינה במחשבי Mac עם Apple silicon‏ או עם שבב האבטחה T2 של Apple‏. דרישות נוספות:

תאריך פרסום: