מידע על ביטול מהימנות של הגורמים המאשרים של Symantec

למדו על פעולות ש-Apple נוקטת כדי לבטל את מהימנות הגורמים המאשרים של Symantec.

החל מ-1 באוגוסט 2018, Apple ביטלה באופן חלקי את מהימנותם של הגורמים המאשרים (CA) של Symantec.

מפעילי אתרי אינטרנט, מנהלי מערכות ומפתחי תוכנה המשתמשים באישורי Symantec צריכים לעבור לאישור המונפק על ידי גורם מאשר ש-Apple נותנת בו אמון.1

עבור מפעילי אתרים המשתמשים באישורי שרת מסוג Symantec Transport Layer Security‏ (TLS) שהונפקו בין 1 ביוני 2016 ל-1 בדצמבר 2017, אישורים אלה זכו לאמון עד לביטול המהימנות המלא של הגורמים המאשרים של Symantec ב-25 בפברואר 2020.

כל שאר אישורי ה-TLS לשרתים שהונפקו על ידי Symantec אינם מהימנים.

ציר זמן

החל מה-1 באוגוסט 2018: הסרת מהימנות חלקית מהגורמים המאשרים של Symantec 

 • אישורי TLS לשרתים שהונפקו לפני 1 ביוני 2016 או אחרי 1 בדצמבר 2017 אינם מהימנים.
 • אישורי TLS לשרתים שהונפקו בין 1 ביוני 2016 ל-1 בדצמבר 2017 נחשבים למהימנים אם הם פורסמו ביומן שקיפות אישורים (CT) מהימן.2

25 בפברואר 2020: הסרת מהימנות מלאה מגורמים מאשרים של Symantec

 • אישורי TLS לשרתים שהונפקו מטעם גורמים מאשרים של Symantec המפורטים בהמשך אינם עוד מהימנים.

13 בספטמבר 2021: הסרת מהימנות מתמשכת של הגורמים המאשרים של Symantec

 • כל האישורים שהונפקו מטעם גורמים מאשרים של Symantec המפורטים בהמשך אינם עוד מהימנים. רשימת הפטורים עודכנה.

נובמבר 2021

 • רשימת הפטורים עודכנה.

פברואר 2022

 • רשימת הפטורים עודכנה.

אישורי הבסיס בהנפקת גורמים מאשרים של Symantec במסגרת מגבלות אלו

אישורי הבסיס הבאים של גורמים מאשרים של Symantec יפעלו במסגרת מגבלות אלו:

 • GeoTrust Global CA (FF:85:6A:2D:25:1D:CD:88:D3:66:56:F4:50:12:67:98:CF:AB:AA:DE:40:79:9C:72:2D:E4:D2:B5:DB:36:A7:3A)
 • VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3 (CB:B5:AF:18:5E:94:2A:24:02:F9:EA:CB:C0:ED:5B:B8:76:EE:A3:C1:22:36:23:D0:04:47:E4:F3:BA:55:4B:65)
 • VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3 (92:A9:D9:83:3F:E1:94:4D:B3:66:E8:BF:AE:7A:95:B6:48:0C:2D:6C:6C:2A:1B:E6:5D:42:36:B6:08:FC:A1:BB)
 • VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3 (EB:04:CF:5E:B1:F3:9A:FA:76:2F:2B:B1:20:F2:96:CB:A5:20:C1:B9:7D:B1:58:95:65:B8:1C:B9:A1:7B:72:44)
 • VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4 (69:DD:D7:EA:90:BB:57:C9:3E:13:5D:C8:5E:A6:FC:D5:48:0B:60:32:39:BD:C4:54:FC:75:8B:2A:26:CF:7F:79)
 • VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5 (9A:CF:AB:7E:43:C8:D8:80:D0:6B:26:2A:94:DE:EE:E4:B4:65:99:89:C3:D0:CA:F1:9B:AF:64:05:E4:1A:B7:DF)
 • VeriSign Universal Root Certification Authority (FB:2B:D3:59:81:44:35:6D:CB:D2:B2:59:E8:F3:EB:D0:B0:F6:EE:18:0C:15:EF:55:3B:82:D1:99:EF:07:F3:9A)
 • thawte Primary Root CA (8D:72:2F:81:A9:C1:13:C0:79:1D:F1:36:A2:96:6D:B2:6C:95:0A:97:1D:B4:6B:41:99:F4:EA:54:B7:8B:FB:9F)
 • GeoTrust Primary Certification Authority (37:D5:10:06:C5:12:EA:AB:62:64:21:F1:EC:8C:92:01:3F:C5:F8:2A:E9:8E:E5:33:EB:46:19:B8:DE:B4:D0:6C)
 • thawte Primary Root CA - G2 (A4:31:0D:50:AF:18:A6:44:71:90:37:2A:86:AF:AF:8B:95:1F:FB:43:1D:83:7F:1E:56:88:B4:59:71:ED:15:57)
 • thawte Primary Root CA - G3 (4B:03:F4:58:07:AD:70:F2:1B:FC:2C:AE:71:C9:FD:E4:60:4C:06:4C:F5:FF:B6:86:BA:E5:DB:AA:D7:FD:D3:4C)
 • GeoTrust Primary Certification Authority - G2 (5E:DB:7A:C4:3B:82:A0:6A:87:61:E8:D7:BE:49:79:EB:F2:61:1F:7D:D7:9B:F9:1C:1C:6B:56:6A:21:9E:D7:66)
 • GeoTrust Primary Certification Authority - G3 (B4:78:B8:12:25:0D:F8:78:63:5C:2A:A7:EC:7D:15:5E:AA:62:5E:E8:29:16:E2:CD:29:43:61:88:6C:D1:FB:D4)
 • Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G4 (36:3F:3C:84:9E:AB:03:B0:A2:A0:F6:36:D7:B8:6D:04:D3:AC:7F:CF:E2:6A:0A:91:21:AB:97:95:F6:E1:76:DF)
 • Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G4 (53:DF:DF:A4:E2:97:FC:FE:07:59:4E:8C:62:D5:B8:AB:06:B3:2C:75:49:F3:8A:16:30:94:FD:64:29:D5:DA:43)
 • Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G6 (9D:19:0B:2E:31:45:66:68:5B:E8:A8:89:E2:7A:A8:C7:D7:AE:1D:8A:AD:DB:A3:C1:EC:F9:D2:48:63:CD:34:B9)
 • Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G4 (FE:86:3D:08:22:FE:7A:23:53:FA:48:4D:59:24:E8:75:65:6D:3D:C9:FB:58:77:1F:6F:61:6F:9D:57:1B:C5:92)
 • Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G6 (B3:23:96:74:64:53:44:2F:35:3E:61:62:92:BB:20:BB:AA:5D:23:B5:46:45:0F:DB:9C:54:B8:38:61:67:D5:29)
 • Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6 (CB:62:7D:18:B5:8A:D5:6D:DE:33:1A:30:45:6B:C6:5C:60:1A:4E:9B:18:DE:DC:EA:08:E7:DA:AA:07:81:5F:F0)

אישורים המופעלים על ידי גורמים מאשרים של לקוחות Symantec פטורים ממגבלות אלו

[
  {
    "DN": "CN=Apple IST CA 2 - G1, OU=Certification Authority, O=Apple Inc., C=US",
    "SHA256FP": "ac2b922ecfd5e01711772fea8ed372de9d1e2245fce3f57a9cdbec77296a424b"
  },
  {
    "DN": "CN=Apple IST CA 8 - G1, OU=Certification Authority, O=Apple Inc., C=US",
    "SHA256FP": "a4fe7c7f15155f3f0aef7aaa83cf6e06deb97ca3f909df920ac1490882d488ed"
  },
  {
		"DN": "C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=DigiCert Global Root G2",
		"SHA256FP": "2d4fad3455ab61397401abbb518922f84336b67e02fc8d2db283825c4ab981bb"
	},
	{
		"DN": "C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=DigiCert Global Root G2",
		"SHA256FP": "aadadd5a879d2eb8c41a89597291292709d42052f5b6399541c694c3b7353cd1"
	}
]

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: