הקלטת שמע ב-Pages,‏ Numbers ו-Keynote

הקליטו שמע ישירות למסמך, לגיליון העבודה או למצגת שלכם ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch או ב-Mac.

הקלטת שמע ב-iPhone או ב-iPad

הקליטו שמע במסמך Pages,‏ Numbers או Keynote ב-iPhone או ב-iPad, ואז השמיעו את ההקלטה. תוכלו לערוך את ההקלטה בכל עת.

הקלטת שמע

תוכלו להקליט שמע באמצעות המיקרופון המובנה ב-iPhone או ב-iPad, באמצעות אוזניות ומיקרופון בחיבור חוטי או ב-Bluetooth, או באמצעות מיקרופון תואם. תוך כדי הקלטה, תוכלו לגלול, להגדיל/להקטין ולהציג דפים, שקופיות או גיליונות שונים. 

 1. כאשר מסמך פתוח, הקישו על הלחצן 'הוסף' , הקישו על הלחצן 'מדיה' , ואז הקישו על 'הקלט שמע'.
 2. כדי להתחיל להקליט, הקישו על הלחצן 'הקלט' .
 3. כדי לעצור את ההקלטה, הקישו על הלחצן 'עצור' . ההקלטה החדשה תופיע בעורך השמע, בתחתית המסך.
 4. כדי לקבל תצוגה מקדימה של ההקלטה, הקישו על הלחצן 'תצוגה מקדימה' לחצן 'תצוגה מקדימה'. כדי לקבל תצוגה מקדימה מנקודה מסוימת, החליקו שמאלה או ימינה על ההקלטה כדי למקם את הקו, ואז הקישו על הלחצן 'תצוגה מקדימה' לחצן 'תצוגה מקדימה'.

עריכה והחלפה של הקלטה

לאחר שהקלטתם, תוכלו להחליף את ההקלטה במלואה או בחלקה, לחתוך חלקים מההקלטה, או למחוק את ההקלטה במלואה או בחלקה.

כדי להקליט מחדש מנקודה מסוימת, החליקו שמאלה או ימינה על ההקלטה כדי למקם את הקו, ואז הקישו על הלחצן 'הקלט' .

כדי להקליט מחדש קטע, הקישו על הלחצן 'עריכה' , גררו את נקודות האחיזה בהקלטה לבחירת הקטע, ואז הקישו על הלחצן 'הקלט'  כדי להקליט ולהחליף את הקטע שנבחר.

כדי לחתוך את ההקלטה כך שרק הקטע הרצוי יושמע:

 1. גררו את נקודות האחיזה בהקלטה כדי לבחור את הקטע שברצונכם לשמור.
 2. הקישו על הלחצן 'חתוך'  כדי למחוק את כל מה שמעבר לנקודות האחיזה.

כדי למחוק את ההקלטה, במלואה או בחלקה, גררו את נקודות האחיזה כדי לבחור את הקטע שתרצו למחוק, ואז הקישו על הלחצן 'מחק' .

הוספת ההקלטה למסמך והשמעתה

כאשר סיימתם להקליט, הקישו על 'הוסף' בפינה השמאלית העליונה. סמל זה , אשר מייצג את הקלטת השמע, מופיע בעמוד, בשקופית או בגיליון. הקישו על הקלטת השמע  כדי להשמיע את ההקלטה ועוד:

 • כדי להשמיע את ההקלטה, הקישו על הקלטת השמע על מנת לבחור אותה, ואז הקישו שוב על הקלטת השמע.
 • כדי לערוך או למחוק את ההקלטה לאחר שהוספתם אותה לעמוד, הקישו על הקלטת השמע כדי לבחור אותה, ואז הקישו על 'עריכה' או על 'מחק'. 
 • כדי להעביר את ההקלטה למקום אחר, הקישו על הקלטת השמע כדי לבחור אותה, ואז גררו אותה על פני העמוד.
 • כדי לשתף את ההקלטה שלכם כקובץ שמע, הקישו על הקלטת השמע כדי לבחור אותה, ואז הקישו על 'שתף'.
 • ב-Keynote, אתם יכולים להפעיל את ההקלטה על פני שקופיות מרובות, ולהתאים את עוצמת הקול של ההקלטה בכל שקופית בנפרד.


הקלטת שמע ב-Mac

הקליטו שמע במסמך Pages,‏ Numbers או Keynote ב-Mac, ואז השמיעו את ההקלטה. תוכלו לערוך את ההקלטה בכל עת. 

הקלטת שמע

תוכלו להקליט שמע באמצעות המיקרופון המובנה ב-Mac, באמצעות אוזניות ומיקרופון בחיבור חוטי או ב-Bluetooth, או באמצעות מיקרופון תואם. תוך כדי הקלטה, תוכלו לגלול, להגדיל/להקטין ולהציג דפים, שקופיות או גיליונות עבודה שונים. 

 1. כאשר מסמך, שקופית או גיליון עבודה פתוחים, הקליקו על הלחצן 'מדיה' בסרגל הכלים, ואז בחרו 'הקלט שמע'.
 2. כדי להתחיל להקליט, הקליקו על הלחצן 'הקלט' . ההקלטה החדשה תופיע בחלון 'הקלט שמע'.
 3. כדי לעצור את ההקלטה, הקליקו על הלחצן 'עצור' .
 4. כדי להוסיף להקלטה הקיימת, הקליקו שוב על הלחצן 'הקלט' .
 5. כדי להשמיע תצוגה מקדימה של ההקלטה, הקליקו על 'תצוגה מקדימה'.

עריכה והחלפה של הקלטה

לאחר שהקלטתם, תוכלו להחליף את ההקלטה במלואה או בחלקה, לקצץ חלקים מההקלטה, או למחוק את ההקלטה במלואה או בחלקה.

כדי להקליט מחדש קטע, הקליקו על הלחצן 'עריכה', גררו את נקודות האחיזה בהקלטה לבחירת הקטע, ואז הקישו על הלחצן 'הקלט'  כדי להקליט ולהחליף את הקטע שנבחר.

תוכלו לחתוך את ההקלטה כך שרק הקטע הרצוי יושמע:

 1. הקליקו על 'עריכה', ואז גררו את נקודות האחיזה בהקלטה כדי לבחור את הקטע שברצונכם לשמור.
 2. הקליקו על הלחצן 'חתוך'  כדי למחוק את כל מה שמעבר לנקודות האחיזה.

כדי למחוק את ההקלטה במלואה או בחלקה, גררו את נקודות האחיזה כדי לבחור את הקטע שתרצו למחוק, ואז הקליקו על הלחצן 'מחק' .

הוספת ההקלטה למסמך והשמעתה

כאשר סיימתם להקליט, הקליקו על 'הוסף'. סמל זה , אשר מייצג את קובץ השמע שהקלטתם, מופיע בדף, בשקופית או בגיליון העבודה. לחצו על הקלטת השמע  כדי להשמיע את ההקלטה ועוד:

 • כדי להשמיע את ההקלטה, לחצו על הקלטת השמע על מנת לבחור אותה, ואז לחצו שוב על הקלטת השמע.
 • כדי להעביר את ההקלטה למקום אחר במסמך, גררו את הקלטת השמע. 
 • כדי למחוק את ההקלטה, לחצו על הקלטת השמע, ואז לחצו על 'מחק'.
 • כדי לשתף את ההקלטה כקובץ שמע, לחצו על הקלטת השמע תוך כדי הקשה על מקש Control כדי לבחור בה, בחרו באפשרות 'שתף הקלטה', ואז בחרו כיצד ברצונכם לשתף את ההקלטה.
 • ב-Keynote, אתם יכולים להפעיל את שמע ההקלטה על פני שקופיות מרובות, ולהתאים את עוצמת הקול של ההקלטה בכל שקופית בנפרד.
תאריך פרסום: