כיצד להקליט את המסך ב-Mac

אתם יכולים לבצע הקלטת וידאו של המסך כולו או רק חלק נבחר ממנו.

שימוש בסרגל הכלים 'צילום מסך'

כדי להציג את סרגל הכלים 'צילום מסך', לחצו על שלושת המקשים האלה יחד: Shift,‏ Command ו-5. יופיעו לחצנים במסך עבור הקלטת המסך כולו, הקלטת חלק נבחר של המסך או צילום תמונת סטילס של המסך:

הקלטת המסך כולו

 1. לחצו על הלחצן 'הקלט את כל המסך' בלחצנים שבמסך. המצביע ישתנה למצלמה .
 2. לחצו על כל מסך כדי להתחיל להקליט אותו, או לחצו על 'הקלט' בלחצנים שבמסך.
 3. כדי להפסיק את ההקלטה, לחצו על הלחצן 'הפסק הקלטה' בשורת התפריטים. לחלופין, לחצו על Command-Control-Esc (Escape)‎.
 4. השתמשו בתמונה הממוזערת כדי לחתוך, לשתף, לשמור או לבצע פעולות אחרות.

הקלטת חלק נבחר מהמסך

 1. לחצו על הלחצן 'הקלט את החלק הנבחר' בלחצנים שבמסך. 
 2. גררו כדי לבחור אזור של המסך להקלטה. כדי להזיז את כל מה שבחרתם, גררו מתוך הבחירה.
 3. כדי להתחיל להקליט, לחצו על 'הקלט' בלחצנים שבמסך.
 4. כדי להפסיק את ההקלטה, לחצו על הלחצן 'הפסק הקלטה' בשורת התפריטים. לחלופין, לחצו על Command-Control-Esc (Escape)‎.
 5. השתמשו בתמונה הממוזערת כדי לחתוך, לשתף, לשמור או לבצע פעולות אחרות.  

חיתוך, שיתוף ושמירה

לאחר שתפסיקו להקליט, תמונה ממוזערת של הסרטון תופיע לזמן קצר בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

 • אין צורך לבצע פעולה, או שאפשר להחליק את התמונה הממוזערת לשמאל וההקלטה תישמר באופן אוטומטי. 
 • לחצו על התמונה הממוזערת כדי לפתוח את ההקלטה. אחר כך תוכלו ללחוץ על הלחצן 'חתוך' כדי לחתוך את ההקלטה, או ללחוץ על הלחצן 'שיתוף' כדי לשתף אותה.  
 • גררו את התמונה הממוזערת כדי להעביר את ההקלטה למיקום אחר, כגון למסמך, להודעת דוא"ל, לחלון Finder או ל'פח'. 
 • לחצו על התמונה הממוזערת תוך כדי הקשה על מקש Control לקבלת אפשרויות נוספות. לדוגמה, אתם יכולים לשנות את מיקום השמירה, לפתוח את ההקלטה ביישום או למחוק את ההקלטה בלי לשמור אותה.

שינוי ההגדרות

לחצו על 'אפשרויות' בלחצנים שבמסך כדי לשנות את ההגדרות הבאות:

 • שמור ב-: בחרו היכן ההקלטות שלכם יישמרו באופן אוטומטי, למשל ב'מכתבה', ב'מסמכים' או ב'לוח עריכה'.
 • ספירה לאחור: בחרו מתי להתחיל להקליט: מיד, בתוך 5 שניות או בתוך 10 שניות לאחר שאתם לוחצים להקלטה.
 • מיקרופון: כדי להקליט את הקול שלכם או שמע אחר יחד עם ההקלטה, בחרו מיקרופון.
 • הצג תמונה ממוזערת צפה: בחרו אם להציג את התמונה הממוזערת
 • זכור את הבחירה האחרונה: בחרו אם לחזור באופן אוטומטי לבחירות שביצעתם בפעם הקודמת שהשתמשתם בכלי זה.
 • הצג לחיצות עכבר: בחרו אם להציג עיגול שחור סביב המצביע כשאתם לוחצים בתוך ההקלטה.

שימוש ב-QuickTime Player

 1. פתחו את QuickTime Player מהתיקיה 'יישומים', ואז בחרו באפשרות 'קובץ' > 'הקלטת מסך חדשה' משורת התפריטים. לאחר מכן תראו את הלחצנים במסך שתוארו למעלה או את החלון 'הקלטת מסך' שמתואר למטה. 
 2. לפני שאתם מתחילים להקליט, אתם יכולים ללחוץ על החץ שלצד לחצן ההקלטה כדי לשנות את הגדרות ההקלטה:
  • כדי להקליט את קולכם או שמע אחר עם הקלטת המסך, בחרו מיקרופון. כדי לנטר שמע זה במהלך ההקלטה, התאימו את מחוון עוצמת הקול. אם מתקבל משוב קולי, הפחיתו את עוצמת הקול או השתמשו באוזניות עם מיקרופון.
  • כדי להציג עיגול שחור סביב המצביע כשאתם לוחצים, בחרו באפשרות 'הצג לחיצות עכבר בהקלטה'.
 3. כדי להתחיל להקליט, לחצו על לחצן ההקלטה ואחר כך בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו במקום כלשהו במסך כדי להתחיל להקליט את המסך כולו.
  • אפשרות אחרת היא לגרור כדי לבחור אזור להקלטה, ואחר כך ללחוץ על 'התחל הקלטה' בתוך אזור זה.
 4. כדי להפסיק את ההקלטה, לחצו על לחצן העצירה בשורת התפריטים, או לחצו על Command-Control-Esc (Escape)‎.
 5. אחרי שאתם מפסיקים את ההקלטה, QuickTime Player יפתח את ההקלטה באופן אוטומטי. כעת אתם יכולים להפעיל, לערוך או לשתף את ההקלטה.

מידע נוסף

 • סרגל הכלים 'צילום מסך' זמין ב-macOS Mojave ואילך.
 • כשאתם שומרים את ההקלטה באופן אוטומטי, ה-Mac משתמש בשם 'הקלטת מסך date at time.mov'.
 • כדי לבטל ביצוע הקלטה, לחצו על מקש Esc לפני לחיצה להקלטה.
 • ניתן לפתוח הקלטות מסך עם QuickTime Player,‏ iMovie ואפליקציות אחרות המאפשרות עריכה או הצגה של סרטונים.
 • ייתכן שאפליקציות מסוימות לא יאפשרו לכם להקליט את החלונות שלהן.
 • למדו כיצד להקליט את המסך ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch.
תאריך פרסום: