אישורי אבטחה עבור T2 של Apple

מאמר זה מכיל הפניות לאישורי מוצרים, אימותי הצפנה ומשאבי הדרכה חשובים בנושא אבטחה עבור החומרה והקושחה של T2.

המסמכים הבאים יכולים להיות שימושיים בהקשר של אישורים ואימותים אלה:

למידע על אישורים ציבוריים הקשורים לשירותי האינטרנט של Apple, ראו:

למידע על אישורים ציבוריים הקשורים לאפליקציות של Apple, ראו:

למידע על אישורים ציבוריים הקשורים למערכות ההפעלה של Apple, ראו:

למידע על אישורים ציבוריים הקשורים לרכיבי חומרה וקושחה קשורה, ראו:

אימותים של מודולי הצפנה

כל אישורי אימות התאימות של Apple ל-FIPS 140-2/-3 נמצאים באתר CMVP. ל-Apple יש מעורבות ישירה באימות של המודולים CoreCrypto User ו-CoreCrypto Kernel בכל גרסה עיקרית של מערכת הפעלה. ניתן לבצע אימות תאימות רק עבור הגרסה הסופית של המודול, וניתן להגיש אותו באופן רשמי רק עם הגרסה הציבורית של מערכת ההפעלה. 

מצבי האימות של מודולי ההצפנה מנוהלים כיום בתוכנית CMVP בארבע רשימות נפרדות, בהתאם למצב הנוכחי של כל מודול. המודולים מתחילים את מחזור חיי האימות שלהם ברשימה Implementation Under Test ולאחר מכן ממשיכים לרשימה Modules in Process. לאחר האימות הם יופיעו ברשימה של מודולי הצפנה מאומתים, ואחרי חמש שנים יועברו לרשימה 'היסטורי'.

בשנת 2020, התקן הבינלאומי ISO/IEC 19790 אומץ על ידי CMVP כבסיס ל-FIPS 140-3‏.

למידע נוסף על אימות FIPS 140-2/-3, ראו אבטחת הפלטפורמות של Apple.

  מספר אישור CMVP שם המודול סוג המודול SL תאריך אימות מסמכים
עיינו ברשימה Implementation Under Test וב-validation-program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-Listרשימה Modules in Process כדי לדעת אילו מודולים נמצאים כעת בבדיקה/אימות.
קושחת T2‏: 16P374

(גרסאות מערכת ההפעלה לשנת 2018)
3438 מודול CoreCrypto Kernel גרסה 9.0 של Apple עבור ARM SW 1 23/04/2019
קושחת T2‏: 16P374

(גרסאות מערכת ההפעלה לשנת 2018)
3433 מודול CoreCrypto User גרסה 9.0 של Apple עבור ARM SW 1 11/04/2019
sepOS לחומרת T2‏: 16P374

(גרסאות מערכת ההפעלה לשנת 2018)
3523

מודול ההצפנה של Apple Secure Key Store גרסה 9.0

(sepOS)

HW 2 10/09/2019
קושחת T2‏: 15P2064

(גרסאות מערכת ההפעלה לשנת 2017)
3148 מודול CoreCrypto User גרסה 8.0 של Apple עבור ARM SW 1 09/03/2018

22/05/2018

06/07/2018
קושחת T2‏: 15P2064

(גרסאות מערכת ההפעלה לשנת 2017)
3147 מודול CoreCrypto Kernel גרסה 8.0 של Apple עבור ARM SW 1 09/03/2018

17/05/2018

03/07/2018
sepOS לחומרת T2‏: 15YP2064

(גרסאות מערכת ההפעלה לשנת 2017)
3223 מודול ההצפנה של Apple Secure Key Store גרסה 1.0

(sepOS)
HW 1 10/09/2019
תאריך פרסום: