מחיקת הודעות דוא"ל ב-iPhone, ב-iPad וב-iPod touch

במחוות פשוטות תוכלו לשלוט בתיבת הדואר הנכנס ולמחוק הודעת דוא"ל אחת, או מספר הודעות בו-זמנית.

כיצד למחוק הודעות דוא"ל מרובות

  1. פתחו את האפליקציה 'דואר' ועברו אל 'תיבת דואר נכנס'.
  2. הקישו על 'עריכה' בפינה השמאלית העליונה, ובחרו זו אחר זו בהודעות הדוא"ל שברצונכם למחוק, או הקישו על 'בחר הכל'.
  3. הקישו על 'פח אשפה' או 'לארכיון'. אם אתם רואים רק את הסמל 'לארכיון', געו נגיעה ממושכת בסמל 'לארכיון' כדי לראות אפשרויות נוספות כגון 'העבר את ההודעות שנבחרו לפח'.

כיצד למחוק הודעת דוא"ל יחידה

  1. פתחו את האפליקציה 'דואר' ועברו אל 'תיבת דואר נכנס'. 
  2. הקישו על 'עריכה' בפינה השמאלית העליונה, ובחרו את הודעת הדוא"ל שברצונכם למחוק. 
  3. הקישו על 'פח אשפה' או 'לארכיון'.

ניתן גם לבצע החלקה מהירה ימינה מעל הודעת דוא"ל יחידה כדי למחוק אותה. או געו נגיעה ממושכת בהודעת הדוא"ל מתיבת הדואר הנכנס ולאחר מכן הקישו על הלחצן 'פח אשפה'  בתפריט הקופץ.

אם אתם מנסים למחוק הודעה מתוך הדוא"ל, הקישו על הלחצן 'לארכיון'  או על הלחצן 'פח אשפה' , ואז הקישו על 'שלח הודעה זו לארכיון' או 'העבר הודעה זו לפח'.

בהתאם לסוג חשבון הדוא"ל שברשותכם, ייתכן שתראו 'לארכיון' במקום 'פח אשפה' כשתנסו למחוק הודעות דוא"ל. ניתן לערוך את הגדרות התנהגות תיבת הדואר הנכנס שלכם כדי לשנות זאת.

תאריך פרסום: