כיצד למחוק הודעות דוא"ל ב-iPhone, ב-iPad וב-iPod touch

במחוות פשוטות תוכלו לשלוט בתיבת הדואר הנכנס ולמחוק הודעת דוא"ל אחת, או מספר הודעות בו-זמנית.

מחיקת הודעות דוא"ל מרובות

 1. פתחו את האפליקציה 'דואר' ועברו אל 'תיבת דואר נכנס'.
 2. הקישו על 'עריכה' בפינה השמאלית העליונה, והקישו על 'בחר הכל'. או בחרו בנפרד את הודעות הדוא"ל שברצונכם למחוק.
 3. הקישו על 'פח אשפה' או 'לארכיון'. אם אתם רואים רק את הסמל 'לארכיון', געו נגיעה ממושכת בסמל 'לארכיון' כדי לראות אפשרויות נוספות כגון 'העבר את ההודעות שנבחרו לפח'.

כדי לבטל את המחיקה של הודעת דוא"ל, נערו את המכשיר והקישו על 'בטל'.

מחיקת הודעת דוא"ל יחידה

 1. פתחו את האפליקציה 'דואר' ועברו אל 'תיבת דואר נכנס'. 
 2. הקישו על 'עריכה' בפינה השמאלית העליונה, ובחרו את הודעת הדוא"ל שברצונכם למחוק. 
 3. הקישו על 'פח אשפה' או 'לארכיון'. 

ניתן גם לבצע החלקה מהירה ימינה מעל הודעת דוא"ל יחידה כדי למחוק אותה.

אם אתם מנסים למחוק הודעה מתוך הדואר האלקטרוני, לחצו לחיצה ממושכת על הלחצן 'לארכיון'  או על הלחצן 'פח אשפה' , ואז הקישו על 'שלח הודעה זו לארכיון' או 'העבר הודעה זו לפח'.

בהתאם לסוג חשבון הדוא"ל שברשותכם, ייתכן שתראו 'לארכיון' במקום 'פח אשפה' כשתנסו למחוק הודעות דוא"ל. ניתן לערוך את הגדרות התנהגות תיבת הדואר הנכנס שלכם כדי לשנות זאת.

עריכת הגדרות תיבת הדואר

כדי לנהל את חשבון הדוא"ל שלכם ב-iCloud, המסתיים ב-icloud.com, ‏me.com, או mac.com, בצעו את השלבים הבאים:

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'סיסמאות וחשבונות'.
 2. הקישו על חשבון הדוא"ל ב-iCloud שברצונכם לנהל.
 3. הקישו על iCloud, ואז גללו לתחתית המסך והקישו על 'דואר'.
 4. הקישו על 'מתקדם'.

אם יש לכם חשבון דוא"ל מסוג אחר:

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'סיסמאות וחשבונות'.
 2. הקישו על חשבון הדוא"ל שברצונכם לנהל.
 3. הקישו על 'חשבון' ואז הקישו על 'מתקדם'.

מכאן, תוכלו גם לבחור האם למחוק או להעביר לארכיון הודעות. כשאתם מחליקים שמאלה מעל הודעה שברצונכם לבטל, האפשרות 'לארכיון' או 'פח אשפה' תוצג על בסיס ההגדרות שבחרתם. בתלות בספק הדוא"ל שלכם, ייתכן שתראו גם את האפשרות להסיר הודעות דוא"ל באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מסוים.

קבלת מידע נוסף על הודעות דוא"ל

תאריך פרסום: