שימוש במלל דו-כיווני בעברית ובערבית ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote

למדו כיצד ליצור ולערוך מסמכים שכוללים מלל מימין לשמאל.

כשאתם משתמשים בשפה דו-כיוונית, כיוון הכתיבה כברירת מחדל עבור מלל, תיבות מלל וטבלאות הוא מימין לשמאל. כשאתם מתחילים להזין מלל במסמך, כיוון הכתיבה נקבע לפי שפת המקלדת. 

הוספת מקלדת

תוכלו להשתמש בשפות דו-כיווניות, כגון עברית וערבית, ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote. כדי להשתמש בשפות דו-כיווניות, שנו את הגדרות המקלדת.

ב-Mac:

 1. בחרו 'תפריט Apple ' > 'העדפות המערכת', ואז הקליקו על 'מקלדת'.
 2. הקליקו על 'מקורות קלט'.
 3. הקליקו על הלחצן 'הוסף'
 4. בחרו שפה ומקלדת.
 5. הקליקו על 'הוסף'.

ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch: 

 1. עברו אל 'הגדרות'.
 2. הקישו על 'כללי'.
 3. הקישו על 'מקלדת'.
 4. הקישו על 'מקלדות'.
 5. הקישו על 'הוסף/י מקלדת חדשה' ובחרו את השפה שלכם.


הוסיפו את השפה המועדפת עליכם

אם השפה הרצויה לא מופיעה ברשימת השפות המועדפות, תוכלו להוסיף אותה בכל אחד מהמכשירים שלכם.

ב-Mac:

 1. בחרו בתפריט Apple  > 'העדפות המערכת', ולאחר מכן הקליקו על 'שפה ואזור'.
 2. תחת 'שפות מועדפות', הקליקו על הלחצן 'הוסף'
 3. בחרו שפה ומקלדת.
 4. הקליקו על 'הוסף'.

ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch: 

 1. עברו אל 'הגדרות'.
 2. הקישו על 'כללי'.
 3. הקישו על 'שפה ואזור'.
 4. הקישו על שפות אחרות ואז בחרו את השפה הרצויה.

כדי לוודא ששיניתם את הגדרות השפה שלכם, ודאו כי השפות המועדפות שמופיעות תחת 'שפה ואזור' הן הנכונות.

יצירת מסמך

אחרי שהוספתם שפה דו-כיוונית, בחרו תבנית ליצירת המסמך שלכם. 

 • ב-Mac, בחרו 'קובץ' > 'חדש', ואז בחרו תבנית. בחרו שפה דו-כיוונית בפינה השמאלית התחתונה והקליקו על 'בחר'.
 • ב-iPhone או iPad, הקישו על הלחצן 'מסמך חדש' , בחרו שפה דו-כיוונית בסרגל הכלים והקישו על תבנית.
 • באינטרנט, באתר iCloud.com, הקליקו על הלחצן 'מסמך חדש' , בחרו שפה דו-כיוונית, בחרו תבנית והקליקו על 'בחר'.

הגדרת השפה של מסמך קיים

כשאתם יוצרים מסמך חדש, הוא ישתמש באותה השפה שמשמשת במכשיר שלכם. למדו כיצד לשנות את השפה ב-Mac וכיצד לשנות את השפה ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

כדי לשנות את השפה של מסמך קיים, בצעו את השלבים הבאים במכשירכם.

ב-Mac:

 1. בחרו 'קובץ' > 'מתקדם' > 'שפה ואזור'.
 2. בחרו שפה.
 3. לחצו על 'אישור'.

ב-iPhone או ב-iPad:

 1. הקישו על הלחצן 'עוד' , ואז הקישו על 'שפה ואזור'.
 2. הקישו על 'שפה', ואז בחרו שפה.
 3. הקישו על 'אזור', ואז בחרו אזור.
 4. הקישו על 'סיום'.


עבודה עם מלל וטבלאות דו-כיווניים

תוכלו לכלול מלל מימין-לשמאל וגם מלל משמאל-לימין באותו המסמך. למדו איך להפוך כיוון של טבלה, לשנות את כיוון הכתיבה ועוד.

שינוי של כיוון הכתיבה

 • ב-Mac או באינטרנט, באתר iCloud.com, הקליקו על הלחצן 'עיצוב' לחצן 'עיצוב', ואז הקליקו על הלחצן 'מימין לשמאל' לחצן 'מימין לשמאל'
 • ב-iPhone או ב-iPad, הקישו על הלחצן 'עיצוב' , ואז הקישו על הלחצן 'מימין לשמאל' לחצן 'מימין לשמאל'.

הפיכת כיוון של טבלה

 • ב-Mac או באינטרנט, באתר iCloud.com, הקליקו על טבלה, הקליקו על הלחצן 'עיצוב' לחצן 'עיצוב', ואז הקליקו על הלחצנים 'הפוך כיוון טבלה' 'הפוך כיוון טבלה' או 'הפוך כיוון טבלה'.
 • ב-iPhone או ב-iPad, הקישו על טבלה, הקישו על הלחצן 'עיצוב' , ואז גללו מטה והקישו על 'הפוך כיוון טבלה'.

הפיכת כיוון של גיליון

כדי להפוך את הכיוון של כל הטבלאות בגיליון במסמך Numbers:

 1. הקישו או הקליקו על גיליון.
 2. הקישו או הקליקו על 'הפוך כיוון גיליון'.

שימוש בעמודים צמודים

תוכלו להגדיר מסמך Pages ככפולת דפים, ואז הדפים שלכם יוצגו מימין לשמאל כאשר תגדירו שפה דו-כיוונית.

כדי להשתמש בדפים צמודים במסמך חדש, בחרו תבנית ספר מתוך בורר התבניות. כדי להשתמש בדפים צמודים במסמך קיים, בצעו את השלבים הבאים במכשירכם:

 • ב-Mac, הקליקו על הלחצנים 'אפשרויות מסמך'  בפינה השמאלית-עליונה ואז בחרו 'דפים צמודים'.
 • ב-iPhone או ב-iPad, הקישו על הלחצן 'עוד' , הקישו על 'הגדרת מסמך', הקישו על הלחצן 'סוקר המסמכים' , ואז גללו מטה והפעילו את האפשרות 'דפים צמודים'.


עבודה עם מלל דו-כיווני בתרשימים

כאשר תגדירו שפה דו-כיוונית, הכיוון של המלל, המספרים המעוצבים, התאריכים והתוויות בתרשימים יוצג מימין לשמאל.


 

תאריך פרסום: