ציור ושימוש ב'כתב יד' ב-Numbers וב-Keynote

ציירו והשתמשו ב'כתב יד' כדי להפוך את כתב היד למלל באמצעות Apple Pencil ב-iPad. תוכלו גם לצייר באצבע ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch.

ניתן גם להשתמש באפשרות 'בחירה וגלילה' עם Apple Pencil כדי לבחור אובייקטים ולגלול בגיליון העבודה או במצגת.

הפיכת כתב יד למלל עם 'כתב יד'

בעזרת 'כתב יד', תוכלו להפוך כתב יד למלל עם Apple Pencil ב-iPad נתמך.* כשאתם מקשרים Apple Pencil עם iPad, האפשרות 'כתב יד' מופעלת כברירת מחדל. כדי לבדוק את ההגדרה של 'כתב יד', או כדי להשבית אותה, עברו אל 'הגדרות' > Apple Pencil ב-iPad.

 1. בגיליון עבודה או במצגת, הקישו בעזרת ה-Pencil בשקף או בגיליון העבודה, במקום שבו ברצונכם לכתוב. לחלופין, הקישו בתיבת מלל, בצורה או בתא טבלה.
 2. הקישו על הכלי 'כתב יד' בסרגל הכלים שבתחתית המסך, ואחר כך התחילו לכתוב.

בזמן הכתיבה באמצעות Apple Pencil, תוכלו גם למחוק מילים, להוסיף מלל ועוד:

 • כדי למחוק מילה, סמנו אותה בקווי מחיקה.
 • כדי להוסיף מלל בין מילים, הקישו והחזיקו באזור מלל, ולאחר מכן התחילו לכתוב כאשר נפתח רווח.
 • כדי לצרף או להפריד תווים, ציירו קו אנכי ביניהם.
 • כדי לבחור מלל, הקיפו אותו בעיגול או ציירו קו דרכו. גררו את ידיות הבחירה כדי לשנות את הבחירה.

סרגל הכלים כולל גם לחצנים לעיצוב ויישור טקסט.

* אפשרות זו זמינה רק באנגלית, בסינית מסורתית ובסינית פשוטה עם iPadOS 14 ואילך.


הוספת ציור

 1. כדי לצייר באמצעות Apple Pencil, הקישו עם ה-Pencil בדף. כדי להשתמש באצבע, או אם הפעלתם את האפשרות 'בחירה וגלילה', הקישו על הלחצן 'הכנס' , הקישו על הלחצן 'מדיה' , ואחר כך הקישו על 'ציור'.
 2. הקישו על אחד מארבעת כלי הציור שבתחתית המסך: העט, העיפרון, צבע הפסטל או כלי המילוי.
 3. כדי לשנות את הגודל והאטימות של קווים, הקישו פעמיים על אחד מכלי הציור, ואחר כך הקישו על גודל קו חדש. לחלופין, גררו את המחוון כדי להתאים את האטימות.
 4. תוכלו לצייר בצבע אחר:
  • ב-iPhone, הקישו על העיגול הצבעוני, ואחר כך בחרו צבע שהוגדר מראש בתחתית המסך 'צבעים'. לחלופין, השתמשו בפקדים כדי לערבב צבעים משלכם, ולאחר מכן הקישו על לחצן ההוספה כדי לשמור את הצבע כמועדף.
  • ב-iPadOS 14, הקישו על צבע שהוגדר מראש או הקישו על גלגל הצבעים כדי לבחור צבע מותאם אישית. השתמשו בפקדים כדי לערבב צבע משלכם, ולאחר מכן הקישו על לחצן ההוספה כדי לשמור את הצבע כמועדף. כדי להסיר צבע מועדף, געו נגיעה ממושכת בנקודת הצבע שלו ואחר כך הקישו על 'מחק'. 
  • ב-iPadOS 13, הקישו על מאגר הצבעים, ואחר כך הקישו על צבע ברשת או החליקו ימינה וצרו צבע בהתאמה אישית.
 5. כדי למחוק, הקישו על המחק ולאחר מכן הקישו עליו שוב כדי לבחור אחד מהמחקים:
  • כדי למחוק פיקסלים, הקישו על 'מוחק פיקסלים' ולאחר מכן הקישו על הציור או גררו עליו.
  • כדי למחוק קו שלם, הקישו על 'מוחק אובייקט' ולאחר מכן הקישו על הקו או על מילוי האובייקט שברצונכם למחוק.
 6. כדי לבטל את הפעולה האחרונה, הקישו על הלחצן 'בטל'
 7. כשתסיימו, הקישו על 'סיום'.

כדי להמשיך לצייר עם Apple Pencil, פשוט התחילו לצייר בדף.

שינוי גודל הציור והזזתו

לאחר הוספת הציור, תוכלו לשנות את גודלו ולהזיז אותו:

 • כדי לשנות את גודל הציור, הקישו על הציור בעזרת האצבע, ואחר כך גררו את נקודות האחיזה של התיבה.
 • כדי להזיז את הציור, הקישו עליו בעזרת האצבע ואחר כך גררו אותו.


עריכת חלקים בציור

 1. במידת הצורך, הקישו על הציור בעזרת האצבע, ואחר כך הקישו על 'ערוך את הציור' מהתפריט הקופץ.
 2. הקישו על כלי הבחירה שבתחתית המסך ולאחר מכן הקישו על החלק או גררו סביב החלק שברצונכם לערוך. קו מתאר יופיע מסביב למה שבחרתם.
 3. הקישו על אפשרות בתפריט הקופץ:
  • כדי לשנות גודל של בחירה, הקישו על 'שנה גודל', ואחר כך גררו את נקודות האחיזה של התיבה מסביב לבחירה.
  • כדי להפוך ציור אחד לשני ציורים, הקישו על 'נפרד' בתפריט הקופץ.
  • אתם יכולים גם לגזור, להעתיק, להדביק, למחוק ולשכפל בחירה.


הנפשת ציור

ניתן להוסיף הנפשה לציורים ב-Keynote וב-Numbers.

הנפשת ציור ב-Keynote

ב-Keynote ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch, אפשר להוסיף הנפשה לציור ב-Keynote כדי לגרום לו להיראות כאילו הוא מצויר כעת (באמצעות האפקט 'הנפשת כניסה') או נמחק כעת (באמצעות האפקט 'הנפשת יציאה'):

 1. בחרו את השקף עם הציור, ואחר כך הקישו או לחצו על הציור כדי לבחור אותו.
 2. הקישו על הציור שוב, ואחר כך הקישו על האפשרות 'הנפש' מתוך התפריט הקופץ.
 3. בחרו ב'הנפשת כניסה' או ב'הנפשת יציאה'. 
 4. בתפריט הקופץ, בחרו באפשרות 'ציור קו', ואחר כך הקישו על 'הפעל' כדי להציג את ההנפשה בתצוגה מקדימה.
 5. כשתסיימו, הקישו על 'סיום'.

ב-Mac, אפשר להוסיף הנפשה לציור שהוספתם למצגת ב-Keynote ב-iPhone או ב-iPad.

הנפשת ציור ב-Numbers

ב-Numbers ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch, אפשר להוסיף הנפשה לציור כך שייראה כאילו הוא מצויר כעת:

 1. אם אתם במצב ציור, הקישו על 'סיום'. אם לא, עברו אל השלב הבא.
 2. הקישו על הציור כדי לבחור אותו.
 3. הקישו על הלחצן 'עיצוב' , ואחר כך הקישו על 'ציור'.
 4. הפעילו את האפשרות 'הנפש את הציור', ואחר כך התאימו אפשרויות אחרות, כמו משך זמן.
 5. כדי להפעיל את ההנפשה, הקישו על 'הפעל' או על 'הפעל ציור'.

ב-Mac, אפשר להוסיף הנפשה לציור שהוספתם לגיליון עבודה ב-Numbers ב-iPhone או ב-iPad.


שיתוף או שמירה של ציור

ב-Numbers וב-Keynote, אתם יכולים לשתף או לשמור ציור כקובץ תמונה (‎.png). ב-Numbers, אם הוספתם הנפשה לציור, אתם יכולים לשתף או לשמור ציור כקובץ סרט (‎.m4v).

 1. הקישו על הציור כדי לבחור אותו, ואחר כך בחרו ב'שיתוף'. אם הוספתם הנפשה לציור ב-Numbers, בחרו באפשרות 'שתף כתמונה' או 'שתף כסרט'.
 2. בחרו כיצד תרצו לשלוח את התמונה או את הסרט, למשל עם 'דואר', 'הודעות' או שירות אחר. לחלופין, בחרו 'שמור תמונה' (או 'שמור את הסרטון' עבור ציורים מונפשים ב-Numbers) כדי לשמור באפליקציה 'תמונות'.

ב-Mac, ניתן לשתף או לשמור ציור שנוסף לגיליון עבודה של Numbers או למצגת של Keynote ב-iPhone או ב-iPad.

 1. בגיליון העבודה או במצגת עם הציור, לחצו על הציור תוך הקשה על המקש Control.
 2. בחרו באפשרות 'שיתוף'. אם הוספתם הנפשה לציור, בחרו באפשרות 'שתף כתמונה' או 'שתף כסרט'.
 3. בחרו כיצד תרצו לשלוח את התמונה או את הסרט, למשל עם 'דואר', עם 'הודעות' או עם שירות אחר. או שאתם יכולים לבחור באפשרות 'הוסף ל"תמונות"' כדי לשמור את התמונה (או את הסרט עבור ציורים מונפשים ב-Numbers) לאפליקציה 'תמונות'.


כיצד להפעיל 'בחירה וגלילה' עם Apple Pencil

כברירת מחדל, ניתן להשתמש ב-Apple Pencil כדי להתחיל ציור. במקום זאת, אתם יכולים להגדיר את Numbers או את Keynote לשימוש ב-Apple Pencil כדי לבחור אובייקטים ולגלול במסמכים:*

 1. ב-Numbers או ב-Keynote, הקישו על הלחצן 'עוד' .
 2. הקישו על Apple Pencil, ואחר כך הפעילו את האפשרות 'בחירה וגלילה'.

אם Apple Pencil תומך באפשרות 'הקשה פעמיים להחלפה', תוכלו להפעיל אותה. עם 'הקשה פעמיים להחלפה', פשוט הקישו פעמיים על החלק התחתון של Apple Pencil כדי להפעיל ולהשבית את האפשרות 'בחירה וגלילה'.

כדי להוסיף ציור לגיליון עבודה או למצגת כשהאפשרות 'בחירה וגלילה' מופעלת, הקישו על הלחצן 'הכנס' , הקישו על הלחצן 'מדיה' , ואחר כך הקישו על 'ציור'.

* בכל אחת מהאפליקציות Pages,‏ Numbers ו-Keynote יש הגדרה נפרדת עבור 'בחירה וגלילה'. לדוגמה, אם אתם מפעילים את 'בחירה וגלילה' ב-Pages, זה לא ישפיע על Keynote או על Numbers.


תאריך פרסום: