ציור ב-Numbers וב-Keynote ב-iPad, ב-iPhone או ב-iPod touch

ציירו היישר בגיליונות העבודה ובמצגות עם Apple Pencil במכשירים נתמכים, או בעזרת האצבע.

אתם יכולים גם להשתמש ב-Apple Pencil כדי לבחור אובייקטים ולגלול בגיליון העבודה או במצגת כשאתם מפעילים את האפשרות 'בחירה וגלילה'.

הוספת ציור

 1. כדי לצייר עם Apple Pencil, ציירו בכל מקום בגיליון או בשקופית. כדי לצייר עם האצבע, או אם הפעלתם את האפשרות 'בחירה וגלילה' עם Apple Pencil, הקישו על הלחצן 'הכנס' , הקישו על הלחצן 'מדיה' , הקישו על 'ציור', ואחר כך ציירו בכל מקום.
 2. כדי להחליף כלי ציור, הקישו על כלי בתחתית המסך. אתם יכולים גם להשתמש בכלים הבאים לקבלת פונקציות או אפקטים שונים:
  • כדי לצייר צורה חדשה עם מילוי, הקישו על 'כלי מילוי' , ואחר כך התחילו לצייר. כדי למלא אזור, הקישו על 'כלי מילוי', ואחר כך הקישו על האזור שאתם רוצים למלא.
  • למחיקה, הקישו על 'כלי מחק' , ואחר כך גררו מעל הציור.
  • כדי לערוך חלקים של ציור, הקישו על כלי הבחירה , ואחר כך הקישו או גררו סביב החלק של הציור שאתם רוצים לערוך.
 3. כדי לצייר בצבע אחר, הקישו על העיגול הצבעוני, ואחר כך בחרו צבע. החליקו שמאלה כדי לבחור צבע בצורה מדויקת יותר.
 4. כדי לשנות את הגודל והאטימות של משיחות המכחול, הקישו על הכלי פעמיים, הקישו על גודל משיחה, ואחר כך הקישו על גודל משיחה חדש או גררו מחוון כדי להתאים את האטימות.
 5. כדי לבטל את הפעולה האחרונה, הקישו על הלחצן 'בטל' 
 6. כשתסיימו, הקישו על 'סיום'.

שינוי גודל הציור והזזתו

לאחר הוספת הציור, תוכלו לשנות את גודלו ולהזיז אותו:

 • כדי לשנות את גודל הציור, הקישו על הציור בעזרת האצבע, ואחר כך גררו את נקודות האחיזה של התיבה.
 • כדי להזיז את הציור, הקישו עליו בעזרת האצבע ואחר כך גררו אותו.


עריכת חלקים בציור

 1. במידת הצורך, הקישו על הציור בעזרת האצבע, ואחר כך הקישו על 'ערוך את הציור' מהתפריט הקופץ.
 2. הקישו על כלי הבחירה  בתחתית המסך, ואחר כך הקישו או גררו מסביב לחלק של הציור שאתם רוצים לערוך. קו מתאר יופיע מסביב למה שבחרתם.
 3. הקישו על אפשרות בתפריט הקופץ:
  • כדי לשנות גודל של בחירה, הקישו על 'שנה גודל', ואחר כך גררו את נקודות האחיזה של התיבה מסביב לבחירה.
  • כדי להפוך ציור אחד לשני ציורים, הקישו על 'נפרד' בתפריט הקופץ.
  • אתם יכולים גם לגזור, להעתיק, להדביק, למחוק ולשכפל בחירה.


הנפשת ציור

ניתן להוסיף הנפשה לציורים ב-Keynote וב-Numbers.

הנפשת ציור ב-Keynote

במצגת Keynote, אתם יכולים להוסיף הנפשה לציור כך שייראה כאילו אתם מציירים אותו (באמצעות 'אפקט הנפשת כניסה') או מוחקים אותו (באמצעות 'אפקט הנפשת יציאה') עכשיו.

כך תוסיפו הנפשה לציור במצגת Keynote ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch:

 1. בחרו את השקופית עם הציור, ואחר כך הקישו או לחצו על הציור כדי לבחור אותו.
 2. הקישו על הציור שוב, ואחר כך הקישו על האפשרות 'הנפש' מתוך התפריט הקופץ.
 3. בחרו ב'הנפשת כניסה' או ב'הנפשת יציאה'. 
 4. בתפריט הקופץ, בחרו באפשרות 'ציור קו', ואחר כך הקישו על 'הפעל' כדי להציג את ההנפשה בתצוגה מקדימה.
 5. כשתסיימו, הקישו על 'סיום'.

ב-Mac, ניתן להוסיף הנפשה לציור שנוסף למצגת Keynote ב-iPhone או ב-iPad.

 1. בשקופית עם הציור, בחרו את הציור.
 2. לחצו על הלחצן 'הנפש' , ואחר כך בחרו ב'הנפשת כניסה' או ב'הנפשת יציאה'.
 3. לחצו על 'הוסף אפקט', בחרו באפשרות 'ציור קו' מהתפריט, ואחר כך התאימו אפשרויות אחרות, כמו משך זמן.
 4. לחצו על 'תצוגה מקדימה' כדי להפעיל את ההנפשה. 

הנפשת ציור ב-Numbers

ב-Numbers, אתם יכולים להוסיף הנפשה לציור כך שייראה כאילו אתם מציירים אותו עכשיו.

כך תוסיפו הנפשה לציור בגיליון Numbers ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch:

 1. אם אתם במצב ציור, הקישו על 'סיום'. אם לא, עברו אל השלב הבא.
 2. הקישו על הציור כדי לבחור אותו.
 3. הקישו על הלחצן 'עיצוב' , ואחר כך הקישו על 'ציור'.
 4. הפעילו את האפשרות 'הנפש את הציור', ואחר כך התאימו אפשרויות אחרות, כמו משך זמן.
 5. כדי להפעיל את ההנפשה, הקישו על 'הפעל' או על 'הפעל ציור'.

ב-Mac, ניתן להוסיף הנפשה לציור שנוסף לגיליון עבודה של Numbers ב-iPhone או ב-iPad:

 1. בגיליון העבודה של Numbers עם הציור, בחרו את הציור.
 2. לחצו על הלחצן 'עיצוב' , בחרו באפשרות 'הנפש את הציור', ואחר כך התאימו אפשרויות אחרות, כמו משך זמן.
 3. כדי להפעיל את ההנפשה, לחצו על 'הפעל' בסרגל הצד 'עיצוב', או לחצו על 'הפעל ציור' בדף.


שיתוף או שמירה של ציור

ב-Numbers וב-Keynote, אתם יכולים לשתף או לשמור ציור כקובץ תמונה (‎.png). ב-Numbers, אם הוספתם הנפשה לציור, אתם יכולים לשתף או לשמור ציור כקובץ סרט (‎.m4v).

 1. הקישו על הציור כדי לבחור אותו, ואחר כך בחרו ב'שיתוף'. אם הוספתם הנפשה לציור ב-Numbers, בחרו באפשרות 'שתף כתמונה' או 'שתף כסרט'.
 2. בחרו כיצד תרצו לשלוח את התמונה או את הסרט, למשל עם 'דואר', עם 'הודעות' או עם שירות אחר.  לחלופין, אתם יכולים לבחור באפשרות 'שמור תמונה' (או 'שמור את הסרט' עבור ציורים מונפשים ב-Numbers) כדי לשמור לאפליקציה 'תמונות'.

ב-Mac, ניתן לשתף או לשמור ציור שנוסף לגיליון עבודה של Numbers או למצגת של Keynote ב-iPhone או ב-iPad.

 1. בגיליון העבודה או במצגת עם הציור, לחצו על הציור תוך הקשה על המקש Control.
 2. בחרו באפשרות 'שיתוף'. אם הוספתם הנפשה לציור, בחרו באפשרות 'שתף כתמונה' או 'שתף כסרט'.
 3. בחרו כיצד תרצו לשלוח את התמונה או את הסרט, למשל עם 'דואר', עם 'הודעות' או עם שירות אחר. או שאתם יכולים לבחור באפשרות 'הוסף ל"תמונות"' כדי לשמור את התמונה (או את הסרט עבור ציורים מונפשים ב-Numbers) לאפליקציה 'תמונות'.


כיצד להפעיל 'בחירה וגלילה' עם Apple Pencil

כברירת מחדל, ניתן להשתמש ב-Apple Pencil כדי להתחיל ציור. במקום זאת, אתם יכולים להגדיר את Numbers או את Keynote לשימוש ב-Apple Pencil כדי לבחור אובייקטים ולגלול במסמכים:*

 1. ב-Numbers או ב-Keynote, הקישו על הלחצן 'עוד' .
 2. הקישו על Apple Pencil, ואחר כך הפעילו את האפשרות 'בחירה וגלילה'.

אם Apple Pencil תומך באפשרות 'הקשה פעמיים להחלפה', תוכלו להפעיל אותה. עם 'הקשה פעמיים להחלפה', פשוט הקישו פעמיים על החלק התחתון של Apple Pencil כדי להפעיל ולהשבית את האפשרות 'בחירה וגלילה'.

כדי להוסיף ציור לגיליון עבודה או למצגת כשהאפשרות 'בחירה וגלילה' מופעלת, הקישו על הלחצן 'הכנס' , הקישו על הלחצן 'מדיה' , ואחר כך הקישו על 'ציור'.

* בכל אחת מהאפליקציות Pages,‏ Numbers ו-Keynote יש הגדרה נפרדת עבור 'בחירה וגלילה'. לדוגמה, אם אתם מפעילים את 'בחירה וגלילה' ב-Pages, זה לא ישפיע על Keynote או על Numbers.


תאריך פרסום: