הגדרת המצגת ב-Keynote

למדו כיצד לבחור ערכת נושא, להוסיף שקופיות, ואחר כך לשנות את המראה ואת יחס הגובה-רוחב של המצגת ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch, ב-Mac או באופן מקוון ב-iCloud.com.

MacBook Pro ו-iPad Pro עם מסמך Keynote זהה פתוח

שימוש ב-Keynote ב-iPhone או ב-iPad

למדו כיצד לבחור ערכת נושא, להוסיף תוכן, לשנות את המראה של שקופית ועוד.

בחירת ערכת נושא והוספת תוכן

כדי ליצור מצגת Keynote, תחילה בחרו ערכת נושא. ערכות נושא מכילות פריסות שקופיות שעוצבו מראש, שבהן ניתן להשתמש כנקודת התחלה עבור המצגת.

 1. במנהל המצגת, הקישו על הלחצן 'צור מצגת'  בראש המסך. אם אתם עורכים כעת מצגת, הקישו על  (ב-iPhone) או הקישו על 'מצגות' (ב-iPad) כדי לפתוח את מנהל המצגת.
 2. הקישו על ערכת נושא.
 3. כדי להוסיף שקופית, הקישו על הלחצן 'הוסף שקופית'  בתחתית המסך, ואחר כך הקישו על פריסת שקופית.
 4. כדי להוסיף טקסט משלכם, הקישו פעמיים על טקסט מציין מיקום. 
 5. כדי להחליף תמונה מציינת מיקום, הקישו על הלחצן 'החלף מדיה'  בתמונה שמציינת מיקום, ואחר כך בחרו תמונה משלכם.

שינוי גודל השקף

אתם יכולים לשנות את גודל השקופית כך שתתאים למסכים עם יחסי גובה-רוחב שונים. ייתכן שתוכן קיים יזוז כדי להתאים ליחס הגובה-רוחב החדש.

 1. הקישו על הלחצן 'עוד'  > 'הגדרת המסמך'.
 2. הקישו על 'גודל שקופית', ואחר כך הקישו על גודל חדש.
 3. אם תבחרו באפשרות 'מותאם אישית', הזינו את ממדי השקופית ואחר כך הקישו על 'סיום'. הקישו על הלחצן 'השקופית הקודמת'  או על הלחצן 'השקופית הבאה'  כדי להציג בתצוגה מקדימה שקופיות בגודל החדש.
 4. הקישו על 'סיום'.

שינוי המראה של שקופית

כדי לשנות במהירות את המראה של שקופית, ניתן להחיל עליה תבנית בסיס אחרת. כשאתם משנים תבנית בסיס של שקופית, כל תוכן שכבר הוספתם יופיע בפריסה החדשה.

 1. בחרו שקופית אחת או יותר.
 2. הקישו על הלחצן 'עיצוב' , ואחר כך הקישו על 'תבנית בסיס'.
 3. החליקו כדי לראות את כל תבניות הבסיס, ואחר כך הקישו על אחת מהן כדי להחיל אותה. 

תוכלו גם לשנות את הרקע של שקף.

שינוי המראה של כל המצגת

כדי לשנות במהירות את המראה של כל המצגת, ניתן לבחור ערכת נושא חדשה בכל זמן. אם הוספתם תוכן, הוא ימוקם בשקופיות של ערכת הנושא החדשה. כל התאמה אישית שתבצעו, כמו שינוי הצבע או הטקסט, תופיע בערכת הנושא החדשה.

 1. הקישו על הלחצן 'עוד'  > 'הגדרת המסמך'.
 2. הקישו על ערכת נושא, או החליקו ימינה כדי לראות ערכות נושא נוספות.
 3. הקישו על 'סיום'.

עריכת תבניות בסיס של שקופיות

כדי לערוך שינויים במהירות בבת-אחת בשקופיות מרובות במצגת, אתם יכולים לערוך תבניות בסיס של שקופיות. אתם יכולים לשנות את הפריסה של תבנית בסיס של שקופית ולהוסיף טקסט, תמונות ואובייקטים. שינויים בתבניות בסיס של שקופיות משפיעים על השקופיות במצגת שבהן נעשה שימוש באותה תבנית בסיס.

 1. הקישו על הרקע של שקופית, ואחר כך הקישו על האפשרות 'ערוך תבנית בסיס של שקופית' בתפריט שמופיע. 
 2. בסרגל הצידי, הקישו על תבנית בסיס של שקופית שאתם רוצים לערוך.
 3. החליטו מה אתם רוצים לבצע. אתם יכולים לארגן מחדש תוכן ולהוסיף טקסט, תמונות ואובייקטים לשקופית.
 4. אחרי שתסיימו לערוך את תבניות הבסיס של השקופיות, הקישו על 'סיום' בפינה השמאלית העליונה.


שימוש ב-Keynote for Mac

למדו כיצד לבחור ערכת נושא, להוסיף תוכן, לשנות את המראה של שקופית ועוד.

בחירת ערכת נושא והוספת תוכן

 1. ב-Keynote, בחרו ב'קובץ' > 'חדש', ואחר כך לחצו פעמיים על ערכת הנושא שבה אתם רוצים להשתמש ב'בורר ערכות הנושא'. אם 'בורר ערכות הנושא' לא מופיע, החזיקו את המקש Option, בחרו ב'קובץ' > 'חדש' מתוך 'בורר ערכות הנושא', ואחר כך לחצו פעמיים על ערכת הנושא שבה אתם רוצים להשתמש.
 2. כדי להוסיף שקף, לחצו על הלחצן 'הוסף שקף'  בסרגל הכלים, ואחר כך לחצו על פריסת שקף.
 3. כדי להוסיף טקסט משלכם, לחצו פעמיים על טקסט מציין מיקום. 
 4. כדי להחליף תמונה מציינת מיקום, לחצו על הלחצן 'החלף מדיה'  בתמונה שמציינת מיקום, ואחר כך בחרו תמונה.

שינוי גודל השקופית

אתם יכולים לשנות את גודל השקופית כך שתתאים למסכים או למקרנים עם יחסי גובה-רוחב שונים. ייתכן שתוכן קיים יזוז כדי להתאים ליחס הגובה-רוחב החדש.

 1. לחצו על הלחצן 'מסמך' , ואחר כך לחצו על הכרטיסייה 'מסמך'.
 2. בחרו גודל שקופית מהתפריט הקופץ 'גודל שקופית'.
 3. אם בחרתם באפשרות 'גודל שקופית מותאם אישית', הזינו את ממדי השקופית ואחר כך לחצו על 'אישור'.

שינוי המראה של שקופית

כדי לשנות במהירות את המראה של שקופית, ניתן להחיל עליה תבנית בסיס אחרת. כשאתם משנים תבנית בסיס של שקופית, כל תוכן שכבר הוספתם יופיע בפריסה החדשה.

 1. לחצו על הלחצן 'תצוגה' , בחרו ב'נווט', ואחר כך ב'נווט' בחרו את השקפים שאתם רוצים לשנות.
 2. לחצו על הלחצן 'עיצוב' , לחצו על 'שנה תבנית בסיס', ואחר כך לחצו על תבנית בסיס כדי להחיל אותה על השקפים שנבחרו.

תוכלו גם לשנות את הרקע של שקף.

שינוי המראה של כל המצגת

כדי לשנות את המראה של כל המצגת, בחרו ערכת נושא חדשה בכל זמן. אם הוספתם תוכן, הוא ימוקם בשקופיות של ערכת הנושא החדשה.

 1. לחצו על הלחצן 'מסמך' , ואחר כך לחצו על הכרטיסייה 'מסמך'.
 2. לחצו על 'שנה את ערכת הנושא'.
 3. לחצו פעמיים על ערכת נושא חדשה. 
 4. כדי לוודא שהתאמות אישיות שביצעתם, כמו צבע טקסט, מופיעות בערכת הנושא החדשה, בחרו באפשרות 'שמור/י את שינויי הסגנון שביצעת'. 
 5. תמיד תוכלו לבטל שינוי בערכת נושא אם אתם מעדיפים את ערכת הנושא הקודמת.

עריכת תבניות בסיס של שקופיות

כדי לערוך שינויים במהירות בבת-אחת בשקופיות מרובות במצגת, אתם יכולים לערוך תבניות בסיס של שקופיות. אתם יכולים לשנות את הפריסה של תבנית בסיס של שקופית ולהוסיף טקסט, תמונות ואובייקטים. שינויים בתבניות בסיס של שקופיות משפיעים על השקופיות במצגת שבהן נעשה שימוש באותה תבנית בסיס.

 1. משורת התפריטים, בחרו ב'תצוגה' > 'ערוך תבניות בסיס של שקופית'. 
 2. בסרגל הצידי, בחרו תבנית בסיס של שקופית שאתם רוצים לערוך. 
 3. החליטו מה אתם רוצים לבצע. אתם יכולים לארגן מחדש תוכן ולהוסיף טקסט, תמונות ואובייקטים לשקופית.
 4. אחרי שתסיימו לערוך את תבניות הבסיס של השקופיות, לחצו על 'סיום' בפינה השמאלית התחתונה.


Keynote for iCloud

כשאתם יוצרים מצגת Keynote חדשה באופן מקוון ב-iCloud.com אתם יכולים לבחור ערכת נושא.

 1. במנהל המצגת, לחצו על הלחצן 'צור מצגת' .
 2. לחצו פעמיים על ערכת נושא. המצגת תיפתח בכרטיסייה חדשה או בחלון חדש בדפדפן.
 3. כדי להוסיף שקפים, לחצו על לחצן ההוספה  בנווט השקפים, ואחר כך לחצו על פריסת שקף.
 4. כדי להוסיף טקסט משלכם לשקופית, לחצו פעמיים על הטקסט מציין המיקום. 
 5. כדי להוסיף תמונה משלכם לשקופית, גררו תמונה מהמחשב לתמונה מציינת המיקום.

אם אתם רוצים לשנות את המראה של שקפים, את גודל השקפים או את ערכת הנושא לאחר שיצרתם את המצגת ב-Keynote for iCloud, פתחו את המצגת ב-Keynote ב-iPhone, ב-iPad או ב-Mac. תוכלו גם לשנות את הרקע של שקף.

תאריך פרסום: