הוספת ציורים וסימונים באפליקציה Pages ב-iPad, ב-iPhone או ב-iPod touch

הוסיפו ציורים וסימונים למסמך בעזרת Apple Pencil במכשירים נתמכים, או בעזרת האצבע.

אתם יכולים להשתמש ב-Apple Pencil גם כדי לבחור אובייקטים ולגלול במסמך כשאתם מפעילים את האפשרות בחירה וגלילה.

הוספת ציור

ניתן לצייר ב-Pages כדי להוסיף איורים ותרשימים למסמכים.

 1. כדי לצייר בעזרת Apple Pencil, הקישו על ה-Pencil בדף. כדי להשתמש באצבע, או אם הפעלתם את האפשרות בחירה וגלילה, הקישו על הלחצן 'הכנס' , הקישו על הלחצן 'מדיה' , ואחר כך הקישו על 'ציור'.
 2. אם האפשרות 'ציור' עדיין לא נבחרה בתחתית המסך, הקישו עליה.
 3. התחילו לצייר:
  • במסמך עיבוד תמלילים, אם עדיין אינכם רואים תיבת ציור כתומה, הקישו בעזרת Apple Pencil במקום כלשהו בדף, ואחר כך ציירו בתיבה. אם אתם מציירים בעזרת האצבע, הקישו על הלחצן 'הוסף ציור חדש'  כדי להוסיף תיבת ציור. אתם יכולים לשנות את אזור הציור על-ידי גרירת נקודות האחיזה שלו. המלל יזרום מסביב לתיבת הציור.
  • במסמך פריסת עמוד, ציירו במקום כלשהו.
 4. כדי להחליף כלי ציור, הקישו על כלי בתחתית המסך. אתם יכולים גם להשתמש בכלים הבאים לקבלת פונקציות או אפקטים שונים:
  • כדי לצייר צורה חדשה עם מילוי, הקישו על 'כלי מילוי' , ואחר כך התחילו לצייר. כדי למלא אזור, הקישו על 'כלי מילוי', ואחר כך הקישו על האזור שאתם רוצים למלא.
  • למחיקה, הקישו על 'כלי מחק' , ואחר כך גררו מעל הציור.
  • כדי לערוך חלקים של ציור, הקישו על כלי הבחירה , ואחר כך הקישו או גררו סביב החלק של הציור שאתם רוצים לערוך.
 5. כדי לצייר בצבע אחר, הקישו על העיגול הצבעוני, ואחר כך בחרו צבע. החליקו לשמאל כדי לבחור צבע בצורה מדויקת יותר.
 6. כדי לשנות את הגודל והאטימות של משיחות המכחול, הקישו על הכלי פעמיים, ואחר כך הקישו על גודל משיחה חדש. לחלופין, גררו את המחוון כדי להתאים את האטימות.
 7. כדי לבטל את הפעולה האחרונה, הקישו על הלחצן 'בטל' 
 8. כשתסיימו, הקישו על 'סיום'.

כדי להמשיך לצייר עם Apple Pencil, פשוט התחילו לצייר בדף. אם אינכם בטוחים מה המצב האחרון שבו השתמשתם, הקישו על הדף עם Apple Pencil (לא יתווסף סימן), ואחר כך בדקו איזה לחצן נבחר בתחתית המסך.

שינוי גודל הציור והזזתו

לאחר הוספת הציור, תוכלו לשנות את גודלו ולהזיז אותו:

 • כדי לשנות את גודל הציור, הקישו על הציור בעזרת האצבע, ואחר כך גררו את נקודות האחיזה של התיבה.
 • כדי להזיז את הציור, הקישו עליו בעזרת האצבע ואחר כך גררו אותו.

עריכת חלקים בציור

 1. במידת הצורך, הקישו על הציור בעזרת האצבע, ואחר כך הקישו על 'ערוך את הציור' מהתפריט הקופץ.
 2. הקישו על כלי הבחירה  בתחתית המסך, ואחר כך הקישו או גררו מסביב לחלק של הציור שאתם רוצים לערוך. קו מתאר יופיע מסביב למה שבחרתם.
 3. הקישו על אפשרות בתפריט הקופץ:
  • כדי לשנות גודל של בחירה, הקישו על 'שנה גודל', ואחר כך גררו את נקודות האחיזה של התיבה מסביב לציור.
  • כדי להפוך ציור אחד לשני ציורים, הקישו על 'הפרד' בתפריט הקופץ.
  • אתם יכולים גם לגזור, להעתיק, להדביק, למחוק ולשכפל בחירה.

הנפשת ציור

ניתן להוסיף הנפשה לציור במסמך Pages כך שהוא ייראה כאילו הציור נעשה לנגד עיני הצופה.

כך תוסיפו הנפשה לציור ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch:

 1. אם אתם במצב ציור, הקישו על 'סיום'. אם לא, עברו אל השלב הבא.
 2. הקישו על הציור כדי לבחור אותו.
 3. הקישו על הלחצן 'עיצוב' , ואחר כך הקישו על 'ציור'.
 4. הפעילו את האפשרות 'הנפש את הציור', ואחר כך התאימו אפשרויות אחרות, כמו משך זמן.
 5. כדי להפעיל את ההנפשה, הקישו על 'הפעל' או על 'הפעל ציור'.

ב-Mac, ניתן להוסיף הנפשה לציור שנוסף למסמך Pages ב-iPhone או ב-iPad.

 1. במסמך Pages עם הציור, בחרו את הציור.
 2. לחצו על הלחצן 'עיצוב' , בחרו באפשרות 'הנפש את הציור', ואחר כך התאימו אפשרויות אחרות, כמו משך זמן.
 3. כדי להפעיל את ההנפשה, לחצו על 'הפעל' בסרגל הצד 'עיצוב', או לחצו על 'הפעל ציור' בדף.

שיתוף או שמירה של ציור

אתם יכולים לשתף או לשמור ציור מהמסך כקובץ תמונה (‎.png), או - אם הוספתם הנפשה לציור - כתמונה או כקובץ סרט (‎.m4v).

כך תשתפו או תשמרו ציור ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch:

 1. אם אתם במצב ציור, הקישו על 'סיום'. אם לא, עברו אל השלב הבא.
 2. הקישו על הציור כדי לבחור אותו, ואחר כך בחרו ב'שיתוף'. אם הוספתם הנפשה לציור, בחרו באפשרות 'שתף כתמונה' או 'שתף כסרט'.
 3. בחרו כיצד תרצו לשלוח את התמונה או את הסרט, למשל עם 'דואר' או עם 'הודעות'. או שאתם יכולים לבחור באפשרות 'שמור תמונה' (או 'שמור את הסרט' עבור ציורים מונפשים) כדי לשמור לאפליקציה 'תמונות'.

ב-Mac, ניתן לשתף או לשמור ציור שנוסף למסמך Pages ב-iPhone או ב-iPad.

 1. במסמך Pages עם הציור, לחצו על הציור תוך הקשה על המקש Control.
 2. בחרו באפשרות 'שיתוף'. אם הוספתם הנפשה לציור, בחרו באפשרות 'שתף כתמונה' או 'שתף כסרט'.
 3. בחרו כיצד תרצו לשלוח את התמונה או את הסרט, למשל עם 'דואר' או עם 'הודעות'. או שאתם יכולים לבחור באפשרות 'הוסף ל"תמונות"' כדי לשמור את התמונה או את הסרט לאפליקציה 'תמונות'.


הוספת סימון

אתם יכולים להוסיף סימוני הערות למסמך. כשאתם מוסיפים סימונים למלל, לאובייקטים או לתאי טבלה במסמך, הסימונים יזוזו עם המלל או האובייקטים בזמן עריכה. אם אתם רוצים להוסיף איורים למסמך, הוסיפו ציור במקום זאת.

 1. כדי להוסיף סימון בעזרת Apple Pencil, הקישו במקום כלשהו בדף. כדי להשתמש באצבע, או אם הפעלתם את האפשרות 'בחירה וגלילה' עם Apple Pencil, הקישו על הלחצן 'עוד' , ואחר כך הקישו על 'סימון חכם'.
 2. אם האפשרות 'סימון חכם' עדיין לא נבחרה בתחתית המסך, הקישו עליה.
 3. הוסיפו את הסימונים הרצויים.
 4. כדי להחליף כלים או לשנות את צבע הכלי המשמש לסימון, הקישו על כלי או על צבע בתחתית המסך. 
 5. למחיקה, הקישו על 'כלי מחק'  בתחתית המסך, ואחר כך הקישו על הסימון. כדי למחוק את כל הסימונים, הקישו על 'מחק הכל' בראש המסך.
 6. כדי להציג או להסתיר את הכלים, הקישו על 'הצג/הסתר את כלי הציור' .
 7. כדי לגלול את הדף בזמן השימוש ב-Apple Pencil, החליקו באצבע אחת. אם אתם משתמשים באצבע כדי להוסיף סימונים, החליקו בשתי אצבעות.
 8. כשתסיימו, הקישו על 'סיום'.

ניתן למחוק סימון לאחר שנוסף. הקישו על הסימון, ואחר כך הקישו על 'מחק'. אם אתם מוחקים את המלל או האובייקט שהוספתם לו סימון, גם הסימון יימחק. 

אם אתם רוצים רק להסתיר סימונים:

 • ב-iPad, הקישו על 'אפשרויות תצוגה' , ואחר כך השביתו את 'סימונים חכמים'.
 • ב-iPhone או ב-iPod touch, הקישו על הלחצן 'עוד' , הקישו על 'סימון חכם', ואחר כך הקישו על 'הסתר את הסימונים החכמים'.

כדי להמשיך להוסיף סימונים עם Apple Pencil, פשוט התחילו לכתוב בדף. אם אינכם בטוחים מה המצב האחרון שבו השתמשתם, הקישו על הדף עם Apple Pencil, ואחר כך בדקו איזה לחצן נבחר בתחתית המסך.

ייצוא מסמך עם סימונים

אם אתם מייצאים את המסמך כקובץ PDF כשהסימונים מופעלים, הם יופיעו ב-PDF. סימונים לא יופיעו במסמכים שאתם מייצאים כקובצי Word,‏ RTF,‏ EPUB או Pages '09.

עבודה עם סימונים ב-Mac

אם אתם משתמשים ב-iCloud כדי לשמור על העדכניות של כל מסמכי Pages בכל המכשירים שלכם, הסימונים יופיעו במסמך בכל המכשירים. ב-Mac, אתם יכולים להסיר, להציג או להסתיר סימונים בזמן עריכת מסמך.

 • כדי למחוק סימון, בחרו את הסימון ואחר כך לחצו על 'מחק'. 
 • כדי להסיר את כל הסימונים, בחרו ב'עריכה' > 'הסר את הסימונים החכמים'.
 • כדי להציג או להסתיר את כל הסימונים, בחרו באפשרות 'תצוגה' > 'הצג/הסתר את הסימונים החכמים'.


'בחירה וגלילה' עם Apple Pencil

כברירת מחדל, ניתן להשתמש ב-Apple Pencil כדי להתחיל ציור או סימון. במקום זאת, אתם יכולים להגדיר את Pages לשימוש ב-Apple Pencil כדי לבחור אובייקטים ולגלול במסמכים:

 1. ב-Pages, הקישו על הלחצן 'עוד' .
 2. הקישו על Apple Pencil, ואחר כך הפעילו את האפשרות 'בחירה וגלילה'.

אם Apple Pencil תומך באפשרות 'הקשה פעמיים להחלפה', תוכלו להפעיל אותה. עם 'הקשה פעמיים להחלפה', פשוט הקישו פעמיים על החלק התחתון של Apple Pencil כדי להפעיל ולהשבית את האפשרות 'בחירה וגלילה'.

כדי להוסיף ציור למסמך כשהאפשרות 'בחירה וגלילה' מופעלת, הקישו על הלחצן 'הכנס' , הקישו על הלחצן 'מדיה' , ואחר כך הקישו על 'ציור'.

כדי להוסיף סימון כשהאפשרות 'בחירה וגלילה' מופעלת, הקישו על הלחצן 'עוד' , ואחר כך הקישו על 'סימון חכם'.

בכל אחת מהאפליקציות Pages,‏ Numbers ו-Keynote יש הגדרה נפרדת עבור 'בחירה וגלילה'. לדוגמה, אם אתם מפעילים את 'בחירה וגלילה' ב-Pages, זה לא ישפיע על Keynote או על Numbers.


תאריך פרסום: