ציור, הוספת הערות ושימוש ב'כתב יד' ב-Pages

ציירו, הוסיפו הערות והשתמשו ב'כתב יד' כדי להפוך כתב יד למלל בעזרת Apple Pencil ב-iPad. ב-iPhone או ב- iPad, ניתן גם לצייר ולהוסיף הערות בעזרת האצבע.

ניתן גם להשתמש באפשרות 'בחירה וגלילה' עם Apple Pencil כדי לבחור אובייקטים ולגלול במסמך.

הפיכת כתב יד למלל עם 'כתב יד'

בעזרת 'כתב יד', תוכלו להפוך כתב יד למלל עם Apple Pencil ב-iPad נתמך.* כשאתם מקשרים Apple Pencil עם iPad, האפשרות 'כתב יד' מופעלת כברירת מחדל. כדי לבדוק את ההגדרה של 'כתב יד', או כדי להשבית אותה, עברו אל 'הגדרות' > Apple Pencil ב-iPad.

 1. במסמך, הקישו על Apple Pencil בגוף של מסמך עיבוד תמלילים במקום שבו תרצו לכתוב. אפשרות אחרת היא להקיש בתוך תיבת מלל, צורה או תא טבלה במסמך עיבוד תמלילים או בפריסת עמוד.
 2. הקישו על הכלי 'כתב יד' בסרגל הכלים שבתחתית המסך, ואחר כך התחילו לכתוב.

בזמן הכתיבה באמצעות Apple Pencil, תוכלו גם למחוק מילים, להוסיף מלל ועוד:

 • כדי למחוק מילה, סמנו אותה בקווי מחיקה.
 • כדי להוסיף מלל בין מילים, הקישו והחזיקו באזור מלל, ולאחר מכן התחילו לכתוב כאשר נפתח רווח.
 • כדי לצרף או להפריד תווים, ציירו קו אנכי ביניהם.
 • כדי לבחור מלל, הקיפו אותו בעיגול או ציירו קו דרכו. גררו את ידיות הבחירה כדי לשנות את הבחירה.

סרגל הכלים כולל גם לחצנים להזחה פנימה, לעיצוב וליישור מלל, וכן להוספת מעברי עמוד, סימניות ועוד.

* תוכלו להחליף לשפה נתמכת אחרת בסרגל הכלים אם הוספתם את המקלדת עבור אותה שפה תחת 'הגדרות' > 'כללי' > 'מקלדת' > 'מקלדות'. בדקו אילו שפות ואזורים נתמכים ב'כתב יד'.


הוספת ציור

כדי לצייר עם Apple Pencil ב-iPad נתמך, הקישו עם ה-Pencil על בדף. במסמך עיבוד תמלילים, הקישו שוב במקום שבו תרצו להוסיף אזור ציור. במסמך עימוד, תוכלו לצייר בכל מקום בדף.

כדי להוסיף ציור באצבע, או אם יש לכם Pencil אבל הפעלתם את  'בחירה וגלילה':

 • ב-iPhone, הקישו על הלחצן 'הכנס' , הקישו על לחצן המדיה ולאחר כך הקישו על 'ציור'.
 • ב-iPad, הקישו על לחצן המדיה , ואחר כך הקישו על 'ציור'. אם אינכם רואים את לחצן המדיה, הקישו לפני על הלחצן 'הכנס' .

כלי הציור (עט, עיפרון, צבע פסטל או כלי המילוי) מופיעים בסרגל הכלים שבתחתית המסך.

שימוש בכלי הציור

 1. הקישו על אחד מארבעת כלי הציור שבתחתית המסך: העט, העיפרון, צבע הפסטל או כלי המילוי.
 2. כדי לשנות את הגודל והאטימות של קווים, הקישו פעמיים על אחד מכלי הציור, ואחר כך הקישו על גודל קו חדש. לחלופין, גררו את המחוון כדי להתאים את האטימות.
 3. תוכלו לצייר בצבע אחר:
  • ב-iPhone, הקישו על העיגול הצבעוני ובחרו צבע מוגדר מראש בתחתית המסך 'צבעים'. אפשרות אחרת היא להשתמש בלחצנים כדי לערבב צבעים משלכם, ואחר כך להקיש על לחצן ההוספה  כדי לשמור את הצבע כמועדף.
  • ב-iPad, הקישו על צבע מוגדר מראש או הקישו על גלגל הצבעים כדי לבחור צבע מותאם אישית. השתמשו בלחצנים כדי לערבב צבע משלכם, ולאחר מכן הקישו על לחצן ההוספה  כדי לשמור את הצבע כמועדף. כדי להסיר צבע מועדף, געו נגיעה ממושכת בנקודת הצבע שלו ואחר כך הקישו על 'מחק'. 
 4. כדי למחוק, הקישו על המחק ולאחר מכן הקישו עליו שוב כדי לבחור אחד מהמחקים:
  • כדי למחוק פיקסלים, הקישו על 'מוחק פיקסלים' ולאחר מכן הקישו על הציור או גררו עליו.
  • כדי למחוק קו שלם, הקישו על 'מוחק אובייקט' ולאחר מכן הקישו על הקו או על מילוי האובייקט שברצונכם למחוק.
 5. כדי לבטל את הפעולה האחרונה, הקישו על הלחצן 'בטל'
 6. כשתסיימו, הקישו על 'סיום'.

כדי להמשיך לצייר עם Apple Pencil, פשוט התחילו לצייר בדף.

שינוי גודל הציור והזזתו

אחרי שהוספתם את הציור, תוכלו לשנות את גודלו ולהזיז אותו:

 • כדי לשנות את גודל הציור, הקישו על הציור בעזרת האצבע, ואחר כך גררו את נקודות האחיזה של התיבה.
 • כדי להזיז את הציור, הקישו עליו בעזרת האצבע ואחר כך גררו אותו.

עריכת חלקים בציור

 1. הקישו על הציור, ואחר כך הקישו על 'ערוך את הציור' מהתפריט הקופץ.
 2. הקישו על כלי הבחירה בסרגל הכלים שבתחתית המסך, ואחר כך הקישו או גררו מסביב לציור שאתם רוצים לערוך. קו מתאר יופיע מסביב למה שבחרתם.
 3. הקישו על אפשרות בתפריט הקופץ:
  • כדי לשנות גודל של בחירה, הקישו על 'שנה גודל', ואחר כך גררו את נקודות האחיזה של התיבה מסביב לציור.
  • כדי להפוך ציור אחד לשני ציורים, הקישו על 'נפרד' בתפריט הקופץ.
  • אתם יכולים גם לגזור, להעתיק, להדביק, למחוק ולשכפל בחירה.

הנפשת ציור

אתם יכולים להוסיף הנפשה לציור כך שייראה כאילו אתם מציירים אותו עכשיו.

 1. אם אתם במצב ציור, הקישו על 'סיום'. אם לא, עברו אל השלב הבא.
 2. הקישו על הציור כדי לבחור אותו.
 3. הקישו על הלחצן 'עיצוב' , ואחר כך הקישו על 'ציור'.
 4. הפעילו את האפשרות 'הנפש את הציור', ואחר כך התאימו אפשרויות אחרות, כמו משך זמן.
 5. כדי להפעיל את ההנפשה, הקישו על 'הפעל' או על 'הפעל ציור'.

שיתוף או שמירה של ציור

תוכלו לשתף או לשמור ציור מהמסמך שלכם כקובץ תמונה מסוג PNG, או אם הנפשתם את הציור – כקובץ תמונה מסוג PNG או כקובץ סרט מסוג M4V.

 1. אם אתם במצב ציור, הקישו על 'סיום'. אם לא, עברו אל השלב הבא.
 2. הקישו על הציור כדי לבחור אותו, ואחר כך בחרו ב'שיתוף'. אם הוספתם הנפשה לציור, בחרו באפשרות 'שתף כתמונה' או 'שתף כסרט'.
 3. בחרו כיצד תרצו לשלוח את התמונה או את הסרט, למשל עם 'דואר' או עם 'הודעות'. או שאתם יכולים לבחור באפשרות 'שמור תמונה' (או 'שמור את הסרט' עבור ציורים מונפשים) כדי לשמור לאפליקציה 'תמונות'.

עבודה עם ציורים ב-Mac

ניתן לצייר במסמך Pages ב-iPhone וב-iPad. אם בהמשך תפתחו את המסמך ב-Pages ל-Mac, תוכלו להוסיף הנפשה לציור, לשתף אותו או לשמור אותו ב'תמונות' כקובץ תמונה או סרט.


הוספת הערה

כשאתם מוסיפים הערות למלל, לאובייקטים או לתאי טבלה במסמך, ההערות יזוזו עם המלל או האובייקטים בזמן עריכה.

 1. כדי להוסיף הערה בעזרת Apple Pencil, הקישו במקום כלשהו בדף, ואחר כך הקישו על כלי ההערות בסרגל הכלים שבתחתית המסך. כדי להשתמש באצבע, או אם הפעלתם את האפשרות 'בחירה וגלילה', הקישו על הלחצן 'עוד' , ואחר כך הקישו על 'סימון חכם'.
 2. הקישו על 'עט' כדי להוסיף הערות או הקישו על 'מדגיש' כדי להדגיש מלל.
 3. הוסיפו את ההערות.
 4. אתם יכולים גם להוסיף הערות בצבע אחר:
  • ב-iPhone, הקישו על העיגול הצבעוני ובחרו צבע מוגדר מראש בתחתית המסך 'צבעים'. אפשרות אחרת היא להשתמש בלחצנים כדי לערבב צבעים משלכם, ואחר כך להקיש על לחצן ההוספה  כדי לשמור את הצבע כמועדף.
  • ב-iPad, הקישו על צבע מוגדר מראש או הקישו על גלגל הצבעים כדי לבחור צבע מותאם אישית. השתמשו בלחצנים כדי לערבב צבע משלכם, ולאחר מכן הקישו על לחצן ההוספה  כדי לשמור את הצבע כמועדף. כדי להסיר צבע מועדף, געו נגיעה ממושכת בנקודת הצבע שלו והקישו על 'מחק'.
 5. למחיקה, הקישו על הכלי 'מחק' בסרגל הכלים שבתחתית המסך, ואחר כך הקישו על ההערה. כדי למחוק את כל הסימונים, הקישו על הלחצן 'עוד'  בסרגל הכלים שבתחתית המסך, ולאחר מכן הקישו על 'מחק את כל הסימונים החכמים'.
 6. כדי למזער את סרגל הכלים, גררו אותו אל פינת המסך. כדי להציג את סרגל הכלים במלואו, הקישו על סרגל הכלים הממוזער.
 7. כדי לגלול את הדף בזמן השימוש ב-Apple Pencil, החליקו באצבע אחת. אם אתם משתמשים באצבע כדי להוסיף הערות, החליקו בשתי אצבעות.
 8. כשתסיימו, הקישו על 'סיום'.

ניתן למחוק הערה לאחר שנוספה. הקישו על ההערה, ואחר כך הקישו על 'מחק'. אם תמחקו את המלל או האובייקט שהוספתם לו הערה, גם ההערה תימחק. 

אם אתם רוצים רק להסתיר הערות:

 • ב-iPad, הקישו 'אפשרויות תצוגה' , ולאחר מכן הקישו על 'הסתר את הסימונים החכמים' ואז כבו את הסימונים החכמים. 
 • אם אינכם רואים את הלחצן 'אפשרויות תצוגה' בסרגל הכלים ב-iPad או אם משתמשים ב-iPhone, הקישו על הלחצן 'עוד' , הקישו על 'סימון חכם' ולאחר מכן הקישו על 'הסתר את הסימונים החכמים'.

כדי להמשיך להוסיף הערות עם Apple Pencil, פשוט התחילו לכתוב בדף.

ייצוא מסמך עם הערות

אם אתם מייצאים את המסמך כקובץ PDF כשההערות מופעלות, הן יופיעו ב-PDF. הערות לא יופיעו במסמכים שאתם מייצאים כקובצי Word,‏ RTF,‏ EPUB או Pages '09.

עבודה עם הערות ב-Mac

אם אתם משתמשים ב-iCloud כדי לשמור על העדכניות של כל מסמכי Pages בכל המכשירים שלכם, ההערות יופיעו במסמך בכל המכשירים. ב-Mac, אתם יכולים להסיר, להציג או להסתיר הערות בזמן עריכת מסמך.

 • כדי למחוק הערה, בחרו את ההערה ואחר כך לחצו על 'מחק'. 
 • כדי להסיר את כל ההערות, בחרו ב'עריכה' > 'הסר את הסימונים החכמים'.
 • כדי להציג או להסתיר את כל ההערות, בחרו באפשרות 'תצוגה' > 'הצג/הסתר את הסימונים החכמים'.


'בחירה וגלילה' עם Apple Pencil

כברירת מחדל, ניתן להשתמש ב-Apple Pencil כדי להתחיל ציור או הערה. במקום זאת, אתם יכולים להגדיר את Pages לשימוש ב-Apple Pencil כדי לבחור אובייקטים ולגלול במסמכים:

 1. ב-Pages, הקישו על הלחצן 'עוד' , ואז הקישו על 'הגדרות'.
 2. בהגדרות של Apple Pencil, הפעילו את האפשרות 'בחירה וגלילה'.

אם Apple Pencil תומך באפשרות 'הקשה פעמיים להחלפה', תוכלו להפעיל אותה. עם 'הקשה פעמיים להחלפה', פשוט הקישו פעמיים על החלק התחתון של Apple Pencil כדי להפעיל ולהשבית את האפשרות 'בחירה וגלילה'.

כדי להוסיף ציור או הערה עם ה-Pencil כאשר האפשרות 'בחירה וגלילה' מופעלת, הקישו על לחצן המדיה  ולאחר מכן הקישו על 'ציור'. אם אינכם רואים את לחצן המדיה, הקישו לפני על הלחצן 'הכנס' .

בכל אחת מהאפליקציות Pages,‏ Numbers ו-Keynote יש הגדרה נפרדת עבור 'בחירה וגלילה'. לדוגמה, אם אתם מפעילים את 'בחירה וגלילה' ב-Pages, זה לא ישפיע על Keynote או על Numbers.


תאריך פרסום: