ציור, הוספת הערות ושימוש ב'כתב יד' ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote

ציירו, הוסיפו הערות והפכו את כתב היד לטקסט באמצעות Apple Pencil ב-iPad, או השתמשו באצבע כדי לצייר ולהוסיף הערות ב-iPad או ב-iPhone.


הפיכת כתב יד למלל עם 'כתב יד'

בעזרת 'כתב יד', תוכלו להפוך כתב יד למלל עם Apple Pencil ב-iPad נתמך.* כשאתם מקשרים Apple Pencil עם iPad, האפשרות 'כתב יד' מופעלת כברירת מחדל. כדי לבדוק את ההגדרה של 'כתב יד', או כדי להשבית אותה, עברו אל 'הגדרות' > Apple Pencil ב-iPad.

 1. הקישו על Apple Pencil בגוף של מסמך עיבוד תמלילים ב-Pages, גיליון עבודה ב-Numbers או שקף ב-Keynote, בנקודה שבה אתם רוצים לכתוב. לחלופין, הקישו בתיבת מלל, בצורה או בתא טבלה.
 2. הקישו על הכלי 'כתב יד' בסרגל הכלים שבתחתית המסך, ואחר כך התחילו לכתוב.
  סרגל הכלים 'ציור', עם הכלי 'כתב יד' מודגש

בזמן הכתיבה באמצעות Apple Pencil, תוכלו גם למחוק מילים, להוסיף מלל ועוד:

 • כדי למחוק מילה, סמנו אותה בקווי מחיקה.
 • כדי להוסיף מלל בין מילים, הקישו והחזיקו באזור מלל, ולאחר מכן התחילו לכתוב כאשר נפתח רווח.
 • כדי לצרף או להפריד תווים, ציירו קו אנכי ביניהם.
 • כדי לבחור מלל, הקיפו אותו בעיגול או ציירו קו דרכו. גררו את ידיות הבחירה כדי לשנות את הבחירה.
 • כדי למזער את סרגל הכלים, גררו אותו אל פינת המסך. כדי להציג את סרגל הכלים במלואו, הקישו על סרגל הכלים הממוזער.
 • כדי לגלול את הדף בזמן השימוש ב-Apple Pencil, החליקו באצבע אחת. אם אתם משתמשים באצבע, החליקו בשתי אצבעות.

סרגל הכלים כולל גם לחצנים להזחה פנימה, לעיצוב וליישור מלל, וכן להוספת מעברי עמוד, סימניות ועוד.

* תוכלו להחליף לשפה נתמכת אחרת בסרגל הכלים אם הוספתם את המקלדת עבור אותה שפה תחת 'הגדרות' > 'כללי' > 'מקלדת' > 'מקלדות'. בדקו אילו שפות ואזורים נתמכים ב'כתב יד'.


הוספת ציור

כדי לצייר עם Apple Pencil במסמך פריסת עמודים ב-Pages, בגיליון עבודה ב-Numbers או בשקף ב-Keynote ב-iPad נתמך, הקישו על העיפרון בעמוד. במסמך עיבוד תמלילים ב-Pages, הקישו שוב בנקודה שבה אתם רוצים להוסיף אזור ציור.

כדי להשתמש באצבע על מנת להוסיף ציור, או אם יש לכם עיפרון אבל הפעלתם את 'בחירה וגלילה':

 • ב-iPhone, הקישו על הלחצן 'הכנס' , הקישו על לחצן המדיה ולאחר כך הקישו על 'ציור'.
 • ב-iPad, הקישו על לחצן המדיה , ואחר כך הקישו על 'ציור'. אם אינכם רואים את לחצן המדיה, הקישו לפני על הלחצן 'הכנס' .

כלי הציור (עט, עיפרון, גיר או כלי המילוי) מופיעים בסרגל הכלים בתחתית המסך.

שימוש בכלי הציור

 1. הקישו על אחד מארבעת כלי הציור שבתחתית המסך: העט, העיפרון, צבע הפסטל או כלי המילוי.
  סרגל הכלים 'ציור'
 2. כדי לשנות את הגודל והאטימות של קווים, הקישו פעמיים על אחד מכלי הציור, ואחר כך הקישו על גודל קו חדש. לחלופין, גררו את המחוון כדי להתאים את האטימות.
 3. תוכלו לצייר בצבע אחר:
  • ב-iPhone, הקישו על העיגול הצבעוני ובחרו צבע מוגדר מראש בתחתית המסך 'צבעים'. אפשרות אחרת היא להשתמש בלחצנים כדי לערבב צבעים משלכם, ואחר כך להקיש על לחצן ההוספה  כדי לשמור את הצבע כמועדף.
  • ב-iPad, הקישו על צבע מוגדר מראש או הקישו על גלגל הצבעים כדי לבחור צבע מותאם אישית. השתמשו בלחצנים כדי לערבב צבע משלכם, ולאחר מכן הקישו על לחצן ההוספה  כדי לשמור את הצבע כמועדף. כדי להסיר צבע מועדף, געו נגיעה ממושכת בנקודת הצבע שלו ואחר כך הקישו על 'מחק'. 
 4. כדי למחוק, הקישו על המחק ולאחר מכן הקישו עליו שוב כדי לבחור אחד מהמחקים:
  • כדי למחוק פיקסלים, הקישו על 'מוחק פיקסלים' ולאחר מכן הקישו על הציור או גררו עליו.
  • כדי למחוק קו שלם, הקישו על 'מוחק אובייקט' ולאחר מכן הקישו על הקו או על מילוי האובייקט שברצונכם למחוק.
 5. כדי לבטל את הפעולה האחרונה, הקישו על הלחצן 'בטל'
 6. כשתסיימו, הקישו על 'סיום'.

שינוי גודל הציור והזזתו

אחרי שהוספתם את הציור, תוכלו לשנות את גודלו ולהזיז אותו:

 • כדי לשנות את גודל הציור, הקישו על הציור בעזרת האצבע וגררו את נקודות האחיזה של התיבה.
 • כדי להזיז את הציור, הקישו עליו בעזרת האצבע ואחר כך גררו אותו.

עריכת חלקים בציור

 1. הקישו על הציור, ואחר כך הקישו על 'ערוך את הציור' מהתפריט הקופץ.
 2. הקישו על כלי הבחירה בסרגל הכלים שבתחתית המסך ואז הקישו או גררו מסביב לחלק של הציור שאתם רוצים לערוך. קו מתאר יופיע מסביב למה שבחרתם.
  סרגל הכלים 'ציור', עם כלי הבחירה מודגש
 3. הקישו על אפשרות בתפריט הקופץ:
  • כדי לשנות גודל של בחירה, הקישו על 'שנה גודל', ואחר כך גררו את נקודות האחיזה של התיבה מסביב לציור.
  • כדי להפוך ציור אחד לשני ציורים, הקישו על 'נפרד' בתפריט הקופץ.
  • אתם יכולים גם לגזור, להעתיק, להדביק, למחוק ולשכפל בחירה.
 4. כשתסיימו, הקישו על 'סיום'.

הנפשת ציור

כדי לבצע הנפשה של ציור ב-Pages או ב-Numbers:

 1. אם אתם במצב ציור, הקישו על 'סיום'. אם לא, עברו אל השלב הבא.
 2. הקישו על הציור כדי לבחור אותו.
 3. הקישו על הלחצן 'עיצוב' , ואחר כך הקישו על 'ציור'.
 4. הפעילו את האפשרות 'הנפש את הציור', ואחר כך התאימו אפשרויות אחרות, כמו משך זמן.
 5. כדי להפעיל את ההנפשה, הקישו על 'הפעל' או על 'הפעל ציור'.

כדי לבצע הנפשה של ציור ב-Keynote:

 1. בחרו את השקף עם הציור, ואחר כך הקישו או לחצו על הציור כדי לבחור אותו.
 2. הקישו על הציור שוב, ואחר כך הקישו על האפשרות 'הנפש' מתוך התפריט הקופץ.
 3. בחרו 'הוסף הנפשת כניסה' או 'הוסף הנפשת יציאה'. 
 4. בתפריט הקופץ, בחרו באפשרות 'ציור קו', ואחר כך הקישו על 'הפעל' כדי להציג את ההנפשה בתצוגה מקדימה.
 5. כשתסיימו, הקישו על 'סיום'.

שיתוף או שמירה של ציור

ניתן לשתף או לשמור ציור מהמסמך כקובץ תמונה בפורמט PNG. ב-Pages וב-Numbers, ניתן לשתף ציור מונפש כקובץ סרט (M4V).

 1. אם אתם במצב ציור, הקישו על 'סיום'. אם לא, עברו אל השלב הבא.
 2. הקישו על הציור כדי לבחור אותו, ואחר כך בחרו ב'שיתוף'. אם הנפשתם את הציור, בחרו באפשרות 'שתף כתמונה' או 'שתף כסרט' (ב-Pages וב-Numbers בלבד).
 3. בחרו כיצד תרצו לשלוח את התמונה או את הסרט, למשל עם 'דואר' או עם 'הודעות'. לחלופין, אפשר לבחור 'שמור תמונה' (או 'שמור את הסרטון' עבור ציורים מונפשים) כדי לשמור את התוכן ביישום 'תמונות'.

עבודה עם ציורים ב-Mac

אם הוספתם ציור בקובץ Pages,‏ Numbers או Keynote ב-iPhone או ב-iPad, תוכלו לבצע הנפשה של הציור, לשתף אותו או לשמור אותו ביישום 'תמונות' כקובץ תמונה או סרט כשתפתחו את הקובץ ב-Mac.


הוספת הערה ב-Pages

ניתן להוסיף הערות לטקסט, לאובייקטים או לתאים בטבלה במסמך Pages. ההערות זזות יחד עם הטקסט או האובייקטים בזמן שאתם עורכים.

 1. כדי להוסיף הערה בעזרת Apple Pencil, הקישו במקום כלשהו בדף, ואחר כך הקישו על כלי ההערות בסרגל הכלים שבתחתית המסך. כדי להשתמש באצבע, או אם הפעלתם את האפשרות 'בחירה וגלילה', הקישו על הלחצן 'עוד' , ואחר כך הקישו על 'סימון חכם'.
 2. הקישו שוב על כלי ההערות כדי לבחור באיזה כלי הערות תרצו להשתמש:
  סרגל הכלים 'ציור', עם הבורר של הכלי להוספת הערות
  • הקישו על 'עט' כדי להוסיף סימונים.
  • הקישו על 'מדגיש' כדי להדגיש טקסט.
 3. הוסיפו את ההערות.
 4. אתם יכולים גם להוסיף הערות בצבע אחר:
  • ב-iPhone, הקישו על העיגול הצבעוני ובחרו צבע מוגדר מראש בתחתית המסך 'צבעים'. אפשרות אחרת היא להשתמש בלחצנים כדי לערבב צבעים משלכם, ואחר כך להקיש על לחצן ההוספה  כדי לשמור את הצבע כמועדף.
  • ב-iPad, הקישו על צבע מוגדר מראש או הקישו על גלגל הצבעים כדי לבחור צבע מותאם אישית. השתמשו בלחצנים כדי לערבב צבע משלכם, ולאחר מכן הקישו על לחצן ההוספה  כדי לשמור את הצבע כמועדף. כדי להסיר צבע מועדף, געו נגיעה ממושכת בנקודת הצבע שלו ואחר כך הקישו על 'מחק'.
 5. למחיקה, הקישו על הכלי 'מחק' בסרגל הכלים שבתחתית המסך, ואחר כך הקישו על ההערה. כדי למחוק את כל הסימונים, הקישו על הלחצן 'עוד'  בסרגל הכלים שבתחתית המסך, ולאחר מכן הקישו על 'מחק את כל הסימונים החכמים'.
 6. כשתסיימו, הקישו על 'סיום'.

ניתן למחוק הערה לאחר שנוספה. הקישו על ההערה, ואחר כך הקישו על 'מחק'. אם תמחקו את המלל או האובייקט שהוספתם לו הערה, גם ההערה תימחק. 

אם אתם רוצים רק להסתיר הערות:

 • ב-iPad, הקישו על 'אפשרויות תצוגה'  ואז הקישו על 'הסתר את הסימונים החכמים'.
 • אם אינכם רואים את הלחצן 'אפשרויות תצוגה' בסרגל הכלים ב-iPad או אם משתמשים ב-iPhone, הקישו על הלחצן 'עוד' , הקישו על 'סימון חכם' ולאחר מכן הקישו על 'הסתר את הסימונים החכמים'.

ייצוא מסמך עם הערות

אם אתם מייצאים את מסמך ה-Pages כקובץ PDF,‏ JPEG,‏ PNG או TIFF כשההערות מופעלות, הן יופיעו בקובץ המיוצא. אם אתם מייצאים כקובץ Word,‏ RTF,‏ EPUB,‏ TXT או Pages '09, הערות לא יופיעו בקובץ המיוצא.

עבודה עם הערות ב-Mac

אם אתם משתמשים ב-iCloud כדי לשמור על העדכניות של כל מסמכי Pages בכל המכשירים שלכם, ההערות יופיעו במסמך בכל המכשירים. ב-Mac, אתם יכולים להסיר, להציג או להסתיר הערות בזמן עריכת מסמך.

 • כדי למחוק הערה, בחרו את ההערה ואחר כך לחצו על 'מחק'. 
 • כדי להסיר את כל ההערות, בחרו ב'עריכה' > 'הסר את הסימונים החכמים'.
 • כדי להציג או להסתיר את כל ההערות, בחרו באפשרות 'תצוגה' > 'הצג/הסתר את הסימונים החכמים'.


'בחירה וגלילה' עם Apple Pencil

כברירת מחדל, ניתן להשתמש ב-Apple Pencil כדי להתחיל ציור או הערה. במקום זאת, אתם יכולים להגדיר את Pages, את Numbers או את Keynote לשימוש ב-Apple Pencil כדי לבחור אובייקטים ולגלול במסמכים:

 1. ב-Pages, ב-Numbers או ב-Keynote, הקישו על הלחצן 'עוד'  ולאחר מכן הקישו על 'הגדרות'.
 2. בהגדרות של Apple Pencil, הפעילו את האפשרות 'בחירה וגלילה'.

אם Apple Pencil תומך באפשרות 'הקשה פעמיים להחלפה', תוכלו להפעיל אותה. עם 'הקשה פעמיים להחלפה', פשוט הקישו פעמיים על החלק התחתון של Apple Pencil כדי להפעיל ולהשבית את האפשרות 'בחירה וגלילה'.

כדי להוסיף ציור או הערה עם ה-Pencil כאשר האפשרות 'בחירה וגלילה' מופעלת, הקישו על לחצן המדיה  ולאחר מכן הקישו על 'ציור'. אם אינכם רואים את הלחצן 'מדיה', הקישו על הלחצן 'הוספה'  תחילה.

בכל אחת מהאפליקציות Pages,‏ Numbers ו-Keynote יש הגדרה נפרדת עבור 'בחירה וגלילה'. לדוגמה, אם אתם מפעילים את 'בחירה וגלילה' ב-Pages, זה לא ישפיע על Keynote או על Numbers.


Published Date: