ציור, הוספת הערות ושימוש ב'כתב יד' ב-Pages

ציירו, הוסיפו הערות והשתמשו ב'כתב יד' כדי להפוך כתב יד למלל בעזרת Apple Pencil ב-iPad. ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch, ניתן גם לצייר ולהוסיף הערות בעזרת האצבע.

ניתן גם להשתמש באפשרות 'בחירה וגלילה' עם Apple Pencil כדי לבחור אובייקטים ולגלול במסמך.

הפיכת כתב יד למלל עם 'כתב יד'

בעזרת 'כתב יד', תוכלו להפוך כתב יד למלל עם Apple Pencil ב-iPad נתמך.* כשאתם מקשרים Apple Pencil עם iPad, האפשרות 'כתב יד' מופעלת כברירת מחדל*. כדי לבדוק את ההגדרה של 'כתב יד', או כדי להשבית אותה, עברו אל 'הגדרות' > Apple Pencil ב-iPad.

 1. במסמך, הקישו על Apple Pencil בגוף של מסמך עיבוד תמלילים במקום שבו תרצו לכתוב. אפשרות אחרת היא להקיש בתוך תיבת מלל, צורה או תא טבלה במסמך עיבוד תמלילים או בפריסת עמוד.
 2. הקישו על הכלי 'כתב יד' בסרגל הכלים שבתחתית המסך, ואחר כך התחילו לכתוב.

בזמן שאתם כותבים בעזרת Apple Pencil, אתם יכולים גם למחוק מילים, להוסיף מלל ועוד:

 • כדי למחוק מילה, בצעו תנועת מחיקה.
 • כדי להזין מלל בין מילים, הקישו הקשה ממושכת באזור מלל, והתחילו לכתוב כשנפתח רווח.
 • כדי לצרף או להפריד תווים, ציירו קו אנכי ביניהם.
 • כדי לבחור מלל, הקיפו אותו בעיגול או ציירו עליו קו. גררו את ידיות הבחירה כדי לשנות את הבחירה.

סרגל הכלים מכיל גם לחצנים להזחה פנימה, לעיצוב וליישור מלל, וכן להוספת מעברי עמוד, סימניות ועוד.

* אפשרות זו זמינה רק באנגלית, סינית מסורתית וסינית פשוטה עם iPadOS 14 ואילך.


הוספת ציור

אתם יכולים לצייר במסמך עם Apple Pencil (במכשירים נתמכים) או עם האצבע.

 1. כדי לצייר בעזרת Apple Pencil, הקישו עם ה-Pencil בדף. כדי להשתמש באצבע, או אם הפעלתם את האפשרות 'בחירה וגלילה', הקישו על הלחצן 'הכנס' , הקישו על הלחצן 'מדיה' , ואחר כך הקישו על 'ציור'.
 2. הקישו על אחד מארבעת כלי הציור בתחתית המסך: העט, העיפרון, צבע הפסטל או כלי המילוי.
  לוח כלי Pencil שבו כלי הציור נבחר
 3. כדי לשנות את הגודל והאטימות של הקו, הקישו פעמיים על אחד מכלי הציור, ואחר כך הקישו על גודל משיחה חדש. לחלופין, גררו את המחוון כדי להתאים את האטימות.
 4. אתם יכולים לצייר בצבע אחר:
  • ב-iPhone, הקישו על העיגול הצבעוני, ואחר כך בחרו צבע שהוגדר מראש בתחתית המסך 'צבעים'. אפשרות אחרת היא להשתמש בלחצנים כדי לערבב צבעים משלכם, ואחר כך להקיש על לחצן ההוספה  כדי לשמור את הצבע כמועדף.
  • ב-iPad OS 14, הקישו על צבע שהוגדר מראש או הקישו על גלגל הצבעים כדי לבחור צבע בהתאמה אישית. השתמשו בלחצנים כדי לערבב צבעים משלכם, ואחר כך הקישו על לחצן ההוספה  כדי לשמור את הצבע כמועדף. כדי להסיר צבע מועדף, געו נגיעה ממושכת בנקודת הצבע שלו ואחר כך הקישו על 'מחק'. 
  • ב-iPadOS 13, הקישו על מאגר הצבעים, ואחר כך הקישו על צבע ברשת או החליקו ימינה וצרו צבע בהתאמה אישית.
 5. למחיקה, הקישו על המחק, ואחר כך הקישו עליו שוב כדי לבחור באחד מהמחקים:
  • כדי למחוק פיקסלים, הקישו על 'מוחק פיקסלים', ואחר כך הקישו או גררו על הציור.
  • כדי למחוק קו מלא, הקישו על 'מוחק אובייקט', ואחר כך הקישו על הקו או על מילוי האובייקט שאתם רוצים למחוק.
 6. כדי לבטל את הפעולה האחרונה, הקישו על הלחצן 'בטל' 
 7. כשתסיימו, הקישו על 'סיום'.

כדי להמשיך לצייר עם Apple Pencil, פשוט התחילו לצייר בדף.

שינוי גודל הציור והזזתו

אחרי שהוספתם את הציור, תוכלו לשנות את גודלו ולהזיז אותו:

 • כדי לשנות את גודל הציור, הקישו על הציור בעזרת האצבע, ואחר כך גררו את נקודות האחיזה של התיבה.
 • כדי להזיז את הציור, הקישו עליו בעזרת האצבע ואחר כך גררו אותו.

עריכת חלקים בציור

 1. הקישו על הציור, ואחר כך הקישו על 'ערוך את הציור' מהתפריט הקופץ.
 2. הקישו על כלי הבחירה בסרגל הכלים שבתחתית המסך, ואחר כך הקישו או גררו מסביב לציור שאתם רוצים לערוך. קו מתאר יופיע מסביב למה שבחרתם.
 3. הקישו על אפשרות בתפריט הקופץ:
  • כדי לשנות גודל של בחירה, הקישו על 'שנה גודל', ואחר כך גררו את נקודות האחיזה של התיבה מסביב לציור.
  • כדי להפוך ציור אחד לשני ציורים, הקישו על 'נפרד' בתפריט הקופץ.
  • אתם יכולים גם לגזור, להעתיק, להדביק, למחוק ולשכפל בחירה.

הנפשת ציור

אתם יכולים להוסיף הנפשה לציור כך שייראה כאילו אתם מציירים אותו עכשיו.

 1. אם אתם במצב ציור, הקישו על 'סיום'. אם לא, עברו אל השלב הבא.
 2. הקישו על הציור כדי לבחור אותו.
 3. הקישו על הלחצן 'עיצוב' , ואחר כך הקישו על 'ציור'.
 4. הפעילו את האפשרות 'הנפש את הציור', ואחר כך התאימו אפשרויות אחרות, כמו משך זמן.
 5. כדי להפעיל את ההנפשה, הקישו על 'הפעל' או על 'הפעל ציור'.

שיתוף או שמירה של ציור

אתם יכולים לשתף או לשמור ציור מהמסך כקובץ תמונה (‎.png), או - אם הוספתם הנפשה לציור - כתמונה או כקובץ סרט (‎.m4v).

 1. אם אתם במצב ציור, הקישו על 'סיום'. אם לא, עברו אל השלב הבא.
 2. הקישו על הציור כדי לבחור אותו, ואחר כך בחרו ב'שיתוף'. אם הוספתם הנפשה לציור, בחרו באפשרות 'שתף כתמונה' או 'שתף כסרט'.
 3. בחרו כיצד תרצו לשלוח את התמונה או את הסרט, למשל עם 'דואר' או עם 'הודעות'. או שאתם יכולים לבחור באפשרות 'שמור תמונה' (או 'שמור את הסרט' עבור ציורים מונפשים) כדי לשמור לאפליקציה 'תמונות'.

עבודה עם ציורים ב-Mac

ניתן לצייר במסמך Pages ב-iPhone וב-iPad. אם בהמשך תפתחו את המסמך ב-Pages ל-Mac, תוכלו להוסיף הנפשה לציור, לשתף אותו או לשמור אותו ב'תמונות' כקובץ תמונה או סרט.


הוספת הערה

כשאתם מוסיפים הערות למלל, לאובייקטים או לתאי טבלה במסמך, ההערות יזוזו עם המלל או האובייקטים בזמן עריכה.

 1. כדי להוסיף הערה בעזרת Apple Pencil, הקישו במקום כלשהו בדף, ואחר כך הקישו על כלי ההערות בסרגל הכלים שבתחתית המסך. כדי להשתמש באצבע, או אם הפעלתם את האפשרות 'בחירה וגלילה', הקישו על הלחצן 'עוד' , ואחר כך הקישו על 'סימון חכם'.כלי Pencil כשכלי ההערות נבחר
 2. הקישו על 'עט' כדי להוסיף הערות או הקישו על 'מדגיש' כדי להדגיש מלל.
 3. הוסיפו את ההערות.
 4. אתם יכולים גם להוסיף הערות בצבע אחר:
  • ב-iPhone, הקישו על העיגול הצבעוני, ואחר כך בחרו צבע שהוגדר מראש בתחתית המסך 'צבעים'. אפשרות אחרת היא להשתמש בלחצנים כדי לערבב צבעים משלכם, ואחר כך להקיש על לחצן ההוספה  כדי לשמור את הצבע כמועדף.
  • ב-iPad OS 14, הקישו על צבע שהוגדר מראש או הקישו על גלגל הצבעים כדי לבחור צבע בהתאמה אישית. השתמשו בלחצנים כדי לערבב צבעים משלכם, ואחר כך הקישו על לחצן ההוספה  כדי לשמור את הצבע כמועדף. כדי להסיר צבע מועדף, געו נגיעה ממושכת בנקודת הצבע שלו ואחר כך הקישו על 'מחק'. 
  • ב-iPadOS 13, הקישו על מאגר הצבעים, ואחר כך הקישו על צבע ברשת או החליקו ימינה וצרו צבע בהתאמה אישית.
 5. למחיקה, הקישו על הכלי 'מחק' בסרגל הכלים שבתחתית המסך, ואחר כך הקישו על ההערה. כדי למחוק את כל ההערות, הקישו על הלחצן 'עוד'  בסרגל הכלים שבתחתית המסך, ואחר כך הקישו על Erase All Annotations (מחק את כל ההערות).
 6. כדי למזער את סרגל הכלים, גררו אותו אל פינת המסך. כדי להציג את סרגל הכלים במלואו, הקישו על סרגל הכלים הממוזער.
 7. כדי לגלול את הדף בזמן השימוש ב-Apple Pencil, החליקו באצבע אחת. אם אתם משתמשים באצבע כדי להוסיף הערות, החליקו בשתי אצבעות.
 8. כשתסיימו, הקישו על 'סיום'.

ניתן למחוק הערה לאחר שנוספה. הקישו על ההערה, ואחר כך הקישו על 'מחק'. אם תמחקו את המלל או האובייקט שהוספתם לו הערה, גם ההערה תימחק. 

אם אתם רוצים רק להסתיר הערות:

 • ב-iPad, הקישו על 'אפשרויות תצוגה' , ואחר כך השביתו את 'סימונים חכמים'.
 • ב-iPhone או ב-iPod touch, הקישו על הלחצן 'עוד' , הקישו על 'סימון חכם', ואחר כך הקישו על 'הסתר את הסימונים החכמים'.

כדי להמשיך להוסיף הערות עם Apple Pencil, פשוט התחילו לכתוב בדף.

ייצוא מסמך עם הערות

אם אתם מייצאים את המסמך כקובץ PDF כשההערות מופעלות, הן יופיעו ב-PDF. הערות לא יופיעו במסמכים שאתם מייצאים כקובצי Word,‏ RTF,‏ EPUB או Pages '09.

עבודה עם הערות ב-Mac

אם אתם משתמשים ב-iCloud כדי לשמור על העדכניות של כל מסמכי Pages בכל המכשירים שלכם, ההערות יופיעו במסמך בכל המכשירים. ב-Mac, אתם יכולים להסיר, להציג או להסתיר הערות בזמן עריכת מסמך.

 • כדי למחוק הערה, בחרו את ההערה ואחר כך לחצו על 'מחק'. 
 • כדי להסיר את כל ההערות, בחרו ב'עריכה' > 'הסר את הסימונים החכמים'.
 • כדי להציג או להסתיר את כל ההערות, בחרו באפשרות 'תצוגה' > 'הצג/הסתר את הסימונים החכמים'.


'בחירה וגלילה' עם Apple Pencil

כברירת מחדל, ניתן להשתמש ב-Apple Pencil כדי להתחיל ציור או הערה. במקום זאת, אתם יכולים להגדיר את Pages לשימוש ב-Apple Pencil כדי לבחור אובייקטים ולגלול במסמכים:

 1. ב-Pages, הקישו על הלחצן 'עוד' .
 2. הקישו על Apple Pencil, ואחר כך הפעילו את האפשרות 'בחירה וגלילה'.

אם Apple Pencil תומך באפשרות 'הקשה פעמיים להחלפה', תוכלו להפעיל אותה. עם 'הקשה פעמיים להחלפה', פשוט הקישו פעמיים על החלק התחתון של Apple Pencil כדי להפעיל ולהשבית את האפשרות 'בחירה וגלילה'.

כדי להוסיף ציור או הערה למסמך כשהאפשרות 'בחירה וגלילה' מופעלת, הקישו על הלחצן 'הכנס' , הקישו על הלחצן 'מדיה' , הקישו על 'ציור', ואחר כך הקישו על כלי ציור או הערה בסרגל הכלים.

בכל אחת מהאפליקציות Pages,‏ Numbers ו-Keynote יש הגדרה נפרדת עבור 'בחירה וגלילה'. לדוגמה, אם אתם מפעילים את 'בחירה וגלילה' ב-Pages, זה לא ישפיע על Keynote או על Numbers.


תאריך פרסום: