מידע נוסף על iCloud בסין

מידע על השינויים בשירותי iCloud בסין.

iCloud בסין מופעל בידי GCBD (‏AIPO Cloud (Guizhou) Technology Co. Ltd). עובדה זאת מאפשרת לנו לשפר את שירותי iCloud בסין ולציית לתקנות של סין.

שירותי iCloud וכל הנתונים שאתם מאחסנים אצל iCloud, כולל תמונות, סרטונים וגיבויים יוכפפו לתנאים וההגבלות של iCloud בתפעול GCBD.

אם אינכם אזרחי סין המתגוררים בסין, באפשרותכם לערוך את הגדרת המדינה או האזור של ה-Apple ID שלכם כך שתשקף את המדינה או את האזור הנוכחיים שלכם ולהמשיך להשתמש ב-iCloud לפי התנאים וההגבלות הנוכחיים של Apple.

Published Date: