מידע נוסף על iCloud בסין

מידע על השינויים בשירותי iCloud בסין.

iCloud בסין מופעל בידי GCBD (‏AIPO Cloud (Guizhou) Technology Co. Ltd). עובדה זאת מאפשרת לנו לשפר את שירותי iCloud בסין ולציית לתקנות של סין.

שירותי iCloud וכל הנתונים שאתה מאחסן אצל iCloud, כולל תמונות, סרטונים וגיבויים יוכפפו לתנאים והגבלות החדשים של iCloud בתפעול GCBD.

אם אינך אזרח סין המתגורר בסין באפשרותך לערוך את הגדרת המדינה או האזור של Apple ID שלך כך שתשקף את המדינה או את האזור הנוכחיים שלך ולהמשיך להשתמש ב-iCloud לפי התנאים וההגבלות הנוכחיים של Apple.

תאריך פרסום: