הפעלת האפשרות 'התאמה לטווח דינמי' או האפשרות 'התאמה לקצב פריימים' ב-Apple TV

למדו כיצד להפעיל התאמה של הטווח הדינמי לקצב הפריימים.

עברו אל 'הגדרות' > 'וידאו ושמע' > 'התאמה לתוכן' ובחרו מתוך האפשרויות הבאות:

  • 'התאמה לטווח דינמי': הפעילו אפשרות זו כדי לאפשר ל-Apple TV 4K להתאים את הפלט לטווח הדינמי המקורי של התוכן שבו אתם צופים.
  • 'התאמה לקצב פריימים': הפעילו אפשרות זו כדי לאפשר ל-Apple TV 4K או ל-Apple TV HD להתאים את קצב הרענון שלו לקצב הפריימים המקורי של התוכן. אפשרויות אלה חלות על תוכן שנוצר בקצב פריימים שונה, למשל סרט בקצב של 24 פריימים לשנייה או תוכן בינלאומי אחר*.

אם תפעילו אחת מההגדרות הללו, Apple TV ינסה לקבוע באופן אוטומטי באיזה טווחים דינמיים או קצבי פריימים הטלוויזיה שלכם תומכת. ייתכן שתבחינו במסך ריק או בריצוד בעת שהטלוויזיה תבצע מעבר בין הפורמטים.

*Apple TV מתאים את קצב הפריימים של תוכן שמקודד ב-60, 50, 30, 25 ו-24 פריימים לשנייה. קצב הפריימים תואם לקצב הרענון המתאים עבור אזורכם, למשל 29.97 פריימים לשנייה באזור שבו משדרים בשיטת NTSC. לגבי תוכן בקצב של 25 ו-30 פריימים לשנייה, קצב הפריימים מוכפל כדי להציג אותו ב-50Hz ו-60Hz (במידת האפשר), בהתאם למראה המקורי ותוך שמירה על איכות התצוגה של ממשק המשתמש.

אם ל-Apple¬TV אין אפשרות לקבוע אילו פורמטי תצוגה זמינים

ודאו אילו פורמטים הטלוויזיה יכולה להציג. כדי לאשר פורמט, עברו אל 'הגדרות' > 'וידאו ושמע' > 'התאמה לתוכן'. לאחר מכן בחרו פורמט תחת 'פורמטים שלא אומתו' כדי להפעיל בדיקה קצרה של הצג ולאשר שהתוכן מוצג כהלכה בטלוויזיה.

תאריך פרסום: