אם בתוכנית ההתקנה נאמר שאי אפשר לאמת אותה, או שהיא נחתמה עם אישור שתוקפו פג

הורידו עותק חדש של תוכנית ההתקנה.

בנסיבות מסוימות, למשל אם תוכנית ההתקנה נפגעה, תופיע התראה שלפיה לא ניתן לאמת את האפליקציה וייתכן שהיא נפגמה או שהיא עברה שינויים במהלך ההורדה. או שהחבילה נחתמה באישור שתוקפו פג וייתכן שאינו אותנטי.

  1. מחקו את תוכנית ההתקנה. אם זו תוכנית התקנה של macOS, ייתכן שהיא נמצאת בתיקייה 'יישומים'.
  2. בדקו את התאריך והשעה ב-Mac כדי לוודא שהם מוגדרים כראוי. 
  3. הורידו עותק חדש של תוכנית ההתקנה. אם גם תוכנית ההתקנה החדשה הושפעה, פנו ליצרן התוכנה לקבלת עזרה.

אם דרושה לכם תוכנית התקנה חדשה של macOS, חפשו את הקישורים העדכניים להורדה בהנחיות ההתקנה שמופיעות בהמשך. גרסאות קודמות אינן זמינות להורדה. אם השתמשתם בתוכנית התקנה ישנה לצורך יצירת תוכנית התקנה הניתנת לאתחול, השתמשו בתוכנית החדשה כדי ליצור תוכנית התקנה חדשה הניתנת לאתחול.

תאריך פרסום: